Sorularla Biy.Olimpiyatı

 

Nedir bilim olimpiyatları?

Bilim alanında genç beyinleri keşfetmek, yeteneklerini teşvik etmek ve iyi birer bilim insanı olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bir organizasyondur.

 

Uluslararası bilim olimpiyatları nedir?

Uluslararası bilim olimpiyatları, ülkelerin kendi ulusal yarışmalarında başarılı olan öğrencileri bir araya getiren ve her yıl farklı ülkelerde düzenlenen organizasyonlardır.

 

Peki, Türkiye’de bilim olimpiyatları nasıl düzenleniyor?

Bilim olimpiyatlarını, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yürütülmektedir. Bu çalışmalar hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılmaktadır.

Ulusal düzeyde ortaöğretim kurumlarıyla (lise) ilköğretim kurumlarının 8. sınıflarına devam etmekte olan öğrenciler sınavlara katılabiliyor. Öğrencilere bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlamak amacıyla her yıl ülke genelinde MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve BİLGİSAYAR dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenleniyor. İlköğretim 8. sınıflar bu sınava FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, BİLGİSAYAR dallarında katılabiliyorlar.

 

Bilim olimpiyatlarında biyolojinin yeri nedir?

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, her ülkelerin kendi ulusal yarışmalarında başarılı olan öğrencileri buluşturan bir yarışmadır. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen bu organizasyon 1989 Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Polonya ve Sovyetler Birliği gibi ülkelerin katılımıyla Prag’da toplanarak IBO (uluslararası biyoloji olimpiyatları) konseyini kurmuşlar. Uluslararası ilk biyoloji olimpiyatı bu altı ülkenin katılımıyla 1990 yılında Çek Cumhuriyeti’nin Olomouc şehrinde yapılmıştır. Katılan ülke sayısı her geçen yıl artmaktadır. Günümüzde  katılan ülke sayısı 55’in üzerindedir.

 

Türkiye biyoloji olimpiyatlarına ne zaman katılmaya başladı?

Türkiye bu organizasyona ilk kez 1993 yılında katıldı ve her yıl katılmaya devam ediyor. TÜBİTAK tarafından yapılan Ulusal Biyoloji Olimpiyatları sonucunda belirlenen Milli Takım ülkemizi değişik ülkelerde temsil etmektedir.

 

 Türkiye’de milli takım seçmeleri nasıl yapılıyor?

Türkiye’de biyoloji olimpiyatları TÜBİTAK tarafından organize ediliyor. 3 aşamadan oluşan seçmeler iki yıl sürüyor. Bu aşamaların sonunda Türkiye’yi temsil etmek üzere 4 kişilik milli takım oluşuyor.

              1. Aşama sınavı ortaöğretimkurumlarındaokuyanöğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Okullarda idarenin belirlediği 6 kişilik gruplar ocak –şubat döneminde başvurularını yapıyor. Nisan ayının sonunda ilan edilen tarihte sınav belirli merkezlerde gerçekleştiriliyor. Her yıl bu sınava ülke genelinde 3-4 bin öğrenci katılıyor. Sınavda 90 dakika süre zarfında çoktan seçmeli 100 soru soruluyor. Başarılı olan 40 öğrenci 1. Aşma sınavını geçmiş oluyor. Bu öğrencilerden ilk 20’si TÜBİTAK tarafından düzenlenen yaz kampına davet ediliyor ve akademisyenler tarafından verilen derslerle 2. Aşama sınavına hazırlanıyor. Diğer 20 öğrenci 2. Aşama sınavına kendi imkânları ile hazırlanıyor. Bu sınavda madalya verilmiyor. TÜBİTAK bölgelerde dereceye giren öğrencileri ilan ediyor. 

 

              2.Aşama sınavı Ankara’da gerçekleştiriyor. Sınava katılmayı hak eden öğrenciler 5 gün TÜBİTAK tarafından misafir ediliyor ve bu sürenin sonunda yine 90 dakikalık 100 sorudan oluşan sınava giriyorlar. Değişik aktivitelerden sonra son gün ödül töreni düzenleniyor. Bu törende başarılı olan öğrencilere 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya veriliyor. Madalya alan öğrencilerle beraber başarılı kabul edilen öğrenciler TÜBİTAK’ın kış kampına davet ediliyor. Kış kampı sömestr tatilinde 2 hafta sürüyor.

                  3. Aşama sınavı kış kampına katılan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.  Sınav genelde nisan ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Teorik ve deneysel soruların bulunduğu sınav sonunda ülkemizi uluslararası sınavlarda temsil edecek 4 kişilik milli takım belirlenmiş oluyor.

Uluslararası sınavlar nasıl yapılıyor? Madalya alan

öğrencileri ne gibi sürprizler bekliyor?

Uluslar arası Biyoloji Olimpiyatı (IBO), teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Uluslar arası Biyoloji Olimpiyatlarında madalya alan öğrenciler, branşlarında tercih yapmak şartıyla istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne sınavsız girebilmektedirler.

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında madalya almış bir öğrencinin sınavsız giriş yapabileceği üniversiteler;

1. Genetik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
2. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık
3. Biyoloji, Biyoloji öğretmenliği
4. Biyokimya, Teknolojisi Mühendisliği
5. Biyomedikal Mühendisliği
6. Biyomühendislik
7. Biyoloji-Kimya Mühendisliği
8. Moleküler Biyoloji ve Genetik
9. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
10. Orman, Orman Endüstri Mühendisliği
11. Su Ürünleri, Veterinerlik
12. Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
 

Biyoloji olimpiyatlarına katılmak zor mudur?

Biyoloji olimpiyatları diğer olimpiyatlara göre daha basittir. Sadece ezber yeteneği yetmese de sözel yönü fazla olan bir olimpiyattır. Sıkı bir çalışma ve çok kitap okuma ile başarılı olunabilir.

 

Biyoloji olimpiyatına nasıl çalışmalıyım?

Öncelikle  ZAMBAK 1-2-3 kitapları en fazla üç  ay içerisinde öğretmeninizle beraber bitirilmelidir. Daha sonra sıkı bir test çözümü başlanmalı sorularla konu tekrarı yapılmalıdır. Bir ay sürecek bu aşamadan sonra genel biyoloji kitaplarından CAMPBELL & REECE BIOLOGY Türkçe çevirisi yapılmış kitaba geçilmelidir. Bu kitap sınava son bir aya kadar tekrar ederek bitirilmelidir. Son ay, daha önce çıkmış sorularla birlikte genel tekrar şeklinde geçirilmelidir.

 

Biyoloji olimpiyatı teorik içeriği nedir ve  hangi kaynaklardan

çalışabilirim?

Biyoloji olimpiyatına çalışan bir öğrenci kesinlikle kaynak sıkıntısı çekmez. İşte hazırlanmanızı sağlayacak kaynak listesi ve teorik içeriği;

BİYOLOJİ TEORİK İÇERİK

A. HÜCRE BİYOLOJİSİ

 A1. Hücre Yapısı ve İşlevi

Hücrenin bileşenleri; Hücre zarının yapısı: lipit, protein ve karbohidratlar; Hücre zarından madde taşınımı: pasif ve aktif taşınım, endositoz ve ekzositoz; Hücre yüzeyindeki morfolojik değişiklikler: mikrovillus, sil, stereosil, kamçı ve hücrelerarası bağlantılar.

Organeller: Çekirdek zarı ve nükleer por yapısı ve çekirdekcik, Mitokondri ve kloroplast yapısı ve işlevleri, Endoplazmik retikulum yapısı ve işlevleri, Ribozom yapısı ve protein sentezi, Golgi kompleksi, lizozom ve peroksizom yapısı ve işlevleri, Sentriyol ve sentrozom yapısı ve işlevi. Hücreiskeleti: mikrofilament, mikrotübül ve arafilamentler.

Sulu ortamlardaki zayıf etkileşimler, non-kovalent etkileşimler, biyolojik proseslerde suyun önemi, makroiyonların solüsyonlardaki etkileşimleri.

Amino asitler: yapı/stereokimya, sınıflandırma ve yan zincirlerin özellikleri, esansiyal amino asitler, amino asitlerin iyonizasyonları ve izoelektrik nokta, amino asit reaksiyonları ve amino asit kompozisyon analizi.

Peptidler: sınıflandırma, peptid bağı ve yapısı; stabilite ve peptid bağı oluşumu, rotasyonlar, konformasyonlar, peptidlerin poliampolit özelliği. N-, C- Terminal analizi: Sanger ve Edman Degredasyonu, peptid sentezi, Biyoaktif Peptidler.

Proteinler: fonksiyonel ve yapısal sınıflandırma, Protein yapısının organizasyonu, primer yapı, sekonder yapı (heliksler, tabaka yapılar, β-tabaka, düzensiz sarmal yapılar) stabilite, arakteristik özellikler, Ramachandran eğrileri, süpersekonder yapı, tersiyer yapı ve tersiyer yapı oluşumunu etkileyen faktörler, Protein katlanmasının termodinamiği, Şaperonlar, Denaturasyon, kuarternar yapı, fibröz proteinlere örnekler (fibroin, keratin, kollogen, elastin), protein izolasyon ve saflaştırma.

Protein işlevi: Oksijen transportu; Hemoglobin/Miyoglobin, kooperativite ve allosteri, Bohr etkisi, İmmunoglobulinler; Antijenler ve antikorlar. Enzimler; Terminoloji, adlandırma, sınıflandırma ve genel özellikler, Katalizin prensipleri, enzim kataliz kinetiği ve kinetik parametreler, enzim inhibisyonu, enzim aktivitesinin düzenlenmesi, Koenzimler, vitaminler ve esansiyal metaller; sınıflandırma, metabolit ve vitamin türevi koenzimlerin yapıları, enzim işlevindeki rolleri.

Nükleik asitler: Nükleik asitlerin yapısı, primer, sekonder ve tersiyer yapıları; baz eşleşmesi, ikili heliksler, halkasal DNA ve süper sarmallar, Denaturasyon ve renaturasyon.

Protein Biyosentezi; DNA replikasyonu, transkripsiyon, genetik kod, kodon/antikodon etkileşimi, Wobble hipotezi ve baz çiftleri, aktivasyon, başlama, uzama ve sonlanma, protein sentezinin kontrolü, translasyon sonrası modifikasyonlar.

Metabolizmaya giriş: anabolizma, katabolizma, ara metabolizma, makro metabolizma, metabolik yol tipleri, biyoenerjetik, metabolizmadaki genel kontrol mekanizmaları.

Protein ve amino asit metabolizması: Azot fiksasyonu ve dengesi, proteinlerin sindirimi, absorbsiyonu ve yıkımı. Genel amino asit reaksiyonları: deaminasyon, transaminasyon, dekarboksilasyon, eliminasyon, üre çevrimi ve amino asitlerin katabolizması, amino asit biyosentezi, nitrik oksit, poliaminler, kreatin ve kreatinin, biyojen aminler, katekolaminler, nörotransmitterler vb. sentezi, Hem sentezi ve yıkımı, amino asit metabolizma hastalıkları. Oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, regülasyonu, glioksilat çevrimi.

Karbohidrat metabolizması; sindirim/absopsiyon, glikoliz/aerobik/anaerobik), glikoneojenez, regülasyon, Cori çevrimi, fermentasyon. Pentoz fosfat yolu: oksidatif ve non-oksidatif reaksiyonlar, regülasyon ve Calvin çevrimi.

Glikojen metabolizması: Glikojen yapısı ve fizyolojik önemi, glukoz homeostazı, glikojenez ve glikojenoliz, regülasyon, glikojen depo hastalıkları.

Lipid Metabolizması: Lipid kimyası ve isimlendirme, sindirim, absorbsiyon, dağılım, doymuş, doymamış ve dallanmış yağ asitlerinin katabolizması, ketojenez, yağ asidi biyosentezi, regülasyon, diğer lipidlerin sentezi ve lipid depo hastalıkları, izoprenoid lipidler, steroidler ve karatenoidler, kolesterol ve sterol metabolizması ve kontrolü.

Elektron transport zinciri, oksidatif fosforilasyon ve fotosentez. Metabolizmanın entegrasyonu.

Mayoz ve mitoz: hücre döngüsü, kromatid, haploid ve diploidi, genom, somatik ve eşey hücreleri, gamet, krossing-over, Mayoz I ve Mayoz II.

A2. Mikrobiyoloji

 Mikrobiyal çeşitlilik ve önemleri, prokaryotik hücre organizasyonu, morfoloji, metabolizma

A3. Biyoteknoloji

 Fementasyon ve önemi, rekombinant DNA teknolojisi ve kullanım alanları, gen regülasyonu.

B. BİTKİ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

 B1. Bitki Anatomisi

 Tohumlu Bitkilerde Bitki Yapısı, Büyüme ve Gelişme: organlar, dokular ve hücrelerden oluşan hiyerarşik bir organizasyon.

Üç Temel Bitki Organı: kök, gövde, yapraklar, örtü, iletim ve temel dokular, bitkilerdeki yaygın hücre tipleri, apikal meristemlerin ve kabiyumun bitki gelişimindeki işlevleri.

Tohumlu Bitkiler, Karayosunları ve Eğreltilerde Üreme: aseksüel üreme, seksüel üreme, çiçeklerin yapısı, tozlaşma, çifte döllenme, embriyo, tohum ve meyve oluşumu, fide oluşumu.

B2. Bitki Fizyolojisi

 Bitki hücre fizyolojisi: Plastidler, Hücre çeperi. Bitki su ilişkileri. Transpirasyon ve stomaların düzenlenmesi, Su ve mineral maddelerin alımı ve taşınması. Organik maddelerinin taşınması.

Fotosentez: Işık reaksiyonları ve ATP sentezi, Karbon indirgeme reaksiyonları, Fotosentezi etkileyen faktörler.

Bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi: Çimlenme, Embriyogenez. Bitki büyüme düzenleyiciler (hormonlar). Bitki besin elementleri.

 

C. HAYVAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

C1. Hayvan Anatomisi

 Dokular: Sınıflandırılmaları, epitel doku (epitel tipleri, epitel hücrelerinin morfolojik özellikleri),bağ dokusu (temel madde, lifler, bağ doku hücreleri, bağ dokusu tipleri), yağ dokusu, kıkırdak doku (hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak), kemik doku (kemik hücreleri, kemik matriksi), sinir doku (nöronlar, sinir lifleri, sinapslar, ganglionlar), kas dokusu (iskelet kası, kalp kası, düz kas), kan dokusu (kanın şekilli elemanları, plazma).

Organ ve Dokuların Yapıları: Sindirim sistemi organları ve sindirim kanalına bağlı bezlerin yapıları, Solunum sistemi organları ve yapıları, Dolaşım sistemi organları ve yapıları, Boşaltım sistemi organları ve yapıları, Endokrin sistemi, Sinir sistemi ve yapıları, Üreme organlarının yapıları.

C2. Hayvan Fizyolojisi

 İç Ortamın Düzenlenmesi: Organizma ve çevre, Homeostasi, Kontrol sistemleri – negatif geri bildirimler.

Beslenme Fizyolojisi: Protein, karbohidrat, lipit, vitamin ve mineral ihtiyaçları; Azot dengesi ve Proteinlerin besleyici değeri.

Hareket Fizyolojisi: Amoboid hareket, Düz kas ve çizgili kasın kasılma mekanizmaları, Kasılma tipleri.

Sindirim Fizyolojisi: Hayvanlarda sindirim sistemlerine genel bakış, İnsanlarda sindirim( mide,bağırsaklar, pankreas, karaciğer-besinlerin emilimi, Simbiyotik sindirim.

Metabolizma: Metabolizmaya genel bakış, Bazal Metabolizma ve metabolik hız tayini, Metabolizmayı etkileyen faktörler.

 Solunum Fizyolojisi: Hayvanlarda solunum sistemlerine genel bakış, Solunum organlarında Gaz değişimi, Oksijen ve karbondoksit taşınması

Kan ve Dolaşım Fizyolojisi: Kanın görevleri ve kanın pıhtılaşması, Hayvanlarda dolaşım sistemi, Kalp fizyolojisi, Atar, toplar ve lenf damarları, Dokularda madde alışverişi.

İmmünobiyoloji: Özgül olmayan savunma, Özgül savunma-Bağışıklık- humoral ve hücresel , aktif ve pasif bağışıklık, Antijen- antikor, Alerji, Yangı oluşumu.

Boşaltım Fizyolojisi: Hayvanlarda osmotik denge, Hayvanlarda boşaltım sistemlerine genel bakış, Böbrek yapısı ve işlevi- idrar oluşumu.

Sinir Fizyolojisi: Hayvanlarda sinir sistemine genel bakış, Sinirsel iletim ve sinapslar, Omurilik ve beyin, Otonom sinir sistemi, Refleksler.

 

Duyu Fizyolojisi: Duyu reseptörleri, Duyusal adaptasyon, Görme, işitme, dokunma, tat ve koku duyuları, Ağrı duyusu.

Hormonal Düzenleme (Endokrinoloji): Hormon ların sınıflandırılması, Hücre düzeyinde etki mekanizmaları, Endokrin sistem – Hipatalamus, hipofiz, tiroid, pankreas, adrenal bezler, ovaryum ve testisler.

Üreme Fizyolojisi: Erkek ve dişi üreme sistemleri, Spermatogenez ve ovulasyon, Dölenme ve plesanta, Embriyonik gelişim fizyolojisi.

 

D. DAVRANIŞ

Etholoji Genel Kavramlar: Genel tanım, istatistiksel bilgiler ile etholojik çalışmaların dünyadaki dağılımı, tarihçe ve etholojide ekoller ve farklı yaklaşımlar (Anglo-sakson ekolü, Alman ekolü, Fransız ekolü), sosyobiyoloji. Etholojide Çalışma Metodolojisi. Tinbergen ve dört nedeni kavramı ışığında davranışın gelişimi, antropomorfizm. Doğa insan ilişkisi. Hayvan davranışlarında yanlış bilinen kanılar, bilimsel inceleme süreci ve sınırları. İçgüdü ve Lorenz’in içgüdü modeli. Hayvan davranışlarının basit ve karmaşık nedenleri. Hormonların hayvan davranışları üzerindeki etkisi. Davranış ve genetik, tek ve çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar, bal arılarında davranış genetiği çalışmaları, sirke sineği ve ratlarda davranış genetiği çalışmaları. Doğuştan gelen uyum mekanizması, öğrenme yolu ile tamamlanan doğuştan gelen uyum mekanizması. İçgüdü ve farklı içgüdü modelleri. Kuş ötüşleri üzerinde yapılan çalışmalar. Öğrenme ve biçimleri (alışma, basılanma, sürekli ve duyarlı dönemede öğrenme, yanlış öğrenme, klasik ve işlevsel koşullanma, öğrenme eğrisi). Oyun (türiçi ve türler arası oyun). Kavga ve saldırganlık davranışları. Problem çözme. Hayvanlarda bilişim (yön bulma ve göç). Bilinç kavramı. İşbölümü ve işbirliği çalışmaları. Dominans hiyerarşisi. Savunakçılık. Adaptasyon ve kamuflaj. Hayvanlarda üreme davranışları, eş seçme. Uyarı ve iletişim, feromonlar, sosyal öğrenme, balarıları ve diğer arılarda iletişim ve iletişim dansları. Alturizm ve Kin Seçilimi.

 

E. GENETİK ve EVRİM

 Mendel ve Gen Fikri: Monohibrit, Dihibrit, Polihibrit Çaprazlar; ayrılma, baskınlık çekiniklik, aleller, bağımsız dağılım; Pleiotropi, Epiztaz, Çok alellilik, Eşeye bağlılık;Ki-kare analizi, Biyoistatistik, Soy ağaçları.

Kalıtımın Kromozomal temeli: Bağlantı, Krosing-over, Rekombinasyon frekansı, Genetik Haritalama; Ayrılmama, Anöploidi, Poliploidi, Kromozom anomalileri; Çekirdek dışı kalıtım

Değişerek türleşme: Aristo, Lamarck, Darwin, Wallace; Genetik çeşitlilik, Doğal seçilim; Fosil kayıtlar, Homolog, Analog yapılar; Konvergent-divergent evrim.

Populasyonların evrimi: Makro-mikro evrim, Coğrafik varyasyon; Hardy-Weinberg ilkeleri (Seçilim, mutasyon ve modifikasyon, adaptasyon, göç, rastgele eşleşme, populasyon büyüklüğü); Kurucu etkisi, darboğaz etkisi, uyum; Bozucu, dengeleyici ve yönlü seçilim.

Türlerin kökeni: Biyolojik tür kavramları, İzolasyon mekanizmaları, Türleşme mekanizmaları.

 

F. EKOLOJİ

Bireysel organizmalar, organizma ekolojisi.

Populasyon ekolojisi: Populasyon yapısı, yoğunluk, dağılım, yaş ve eşey yapısı, demografi, hayat tabloları, hayatta kalma eğrileri; Populasyon dinamiği: doğum oranı, ölüm oranı, eksponensiyel (J Tipi) ve lojistik (S Tipi) büyüme, taşıma kapasitesi, yaşam öyküsü özellikleri, K- ve r-seleksiyon, yoğunluğa bağımlı populasyon düzenlenmesi mekanizmaları; Populasyonda düzenleme: metapopulasyon dinamikleri, küresel taşıma kapasitesi, ekolojik ayak izi.

Komünite ekolojisi: Tür zenginliği ve çeşitlilik, Ekolojik niş ve doğal seçilim, Türler arası rekabet, predasyon, simbiyozis, Süksesyon, karasal biyomlar, sucul biyomlar.

Ekosistemler: Trofik yapı (besin zinciri ve besin ağı), Trofik düzeyler (üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar), Enerji akışı, Üretim (brüt ve net birincil üretim, enerji aktarımında verimlilik), Büyük Etkiye Sahip Olan Türler, Ada biyocoğrafyası kuramı, Ekosistemde enerji ve besin maddesi dinamikleri, Küresel biyojeokimyasal döngüler (su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü, fosfor döngüsü).

Restorasyon ekolojisi: Biyoremediasyon, Biyolojik olarak ekleme.

Biyosfer ve insan: İnsan pulasyonlarında büyüme, Kirlilik, Biyoçeşitliliği tehdit eden koşullar, in situ ve ex situ koruma.

 

G. BİYOSİSTEMATİK

Uluslararası Biyoloji Olimpiyat Komitesi tarafından peryodik olarak güncellenen listede yer alan virüs ve canlı gruplarının yapı ve fonksiyonu ile evrimsel ve ekolojik ilişkileri.

KAYNAKLAR

1. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi(Brock Biology of Microorganisms, Editors M.T. Madigan and J.M. Martinko, 2006 11. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörü: C. Çökmüş), Palme

Yayıncılık, 2010.

2. CAMPBELL Biyoloji( Editors JB Reece, LA Urry, ML Cain, SA Wasserman, PV Minorsky, RB Jackson, 2011, 9. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri: E. Gündüz, İ. Türkan), Palme Yayıncılık, 2013.

3. Life: The Science of Biology,D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, 2011.

4. Sitoloji,T. Akay, Palme Yayıncılık, 2012

5. Moleküler Hücre Biyolojisi(Editors H Loodish, A Berk, CA Kaiser, M Krieger, MP Scott, A Bretscher, H Ploegh, P Matsudaira, 2008, 6. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri H Geçkil, M. Özmen, Ö. Yeşilada), Palme Yayıncılık, 2011.

6. Bitki Fizyolojisi,( Editörs L.Taiz and E.Zeiger, Çeviri Editörü İ. Türkan) Palme Yayıncılık, 008.

7. Ekoloji`nin Temel İlkeleri,(Editors E.P. Odum, G.W. Barret, Çeviri Editörü K. Işık) Palme Yayıncılık, 2000.

8. Guyton Tıbbi Fizyoloji,(Editors J.E. Hall, A.C. Guyton, Çeviri Editörleri B. Çağlayan Yeğen, İ Alican, Z. Solakoğlu, Nobel Tıp Kitabevi.

 9. Evrimsel Analiz,(Editors S. Freeman, J.C. Herron,2007, Çeviri Editörleri: B. Çıplak, H.H. Başıbüyük, S. Karaytuğ, I. Gündüz) Palme Yayıncılık, 2009.

 10. Lehninger – Biyokimyanın İlkeleri,(Editors D.L. Nelson, M.M. Cox, Çeviri Editörü Y. M. Elçin) Palme Yayıncılık, 2013.

11. Omurgasızlar =Invertebrata-Böceklerdışında-(YaşamınTemel Kuralları),Cilt 2/ Kısım , A. Demirsoy, Meteksan Yayınları, Meteksan Basımevi-Ankara, 2005.

12. Omurgasızlar/Böcekler(Yaşamın Temel Kuralları),Cilt2/Kısım2, A. Demirsoy, Meteksan Yayınları, Meteksan Basımevi-Ankara, 1999.

13. Animal Behaviour New Research,Weber & Krause. Nova Science Publishers. 2008 ISBN 978-1-61122-949-3

14. Animal Behaviour. Animal Courtship.Krista West. Chelsa House Publ. 2009.

 15. The Mathematics of Behaviour.Earl Hunt. Cambridge Unv. Press.UK. 2007.

kaynaklar www.tubitak.gov.tr adresinden alınmıştır.

 

Reklamlar

“Sorularla Biy.Olimpiyatı” için 399 yorum

 1. Sizce bu sene baraj puanı kaç olur? Bence soru tipleri değişikti uzun paragraflar koymuşlar 50net civarı bekliyorum.

 2. Bu sene bölgesel değerlendirme yapılırsa derecelere başarı belgesi sadece KKTC için verilecekmiş. Yani eski senelerdeki gibi bölgede ilk üçe başarı belgesi verilmesi olayı olmayacakmış. TÜBİTAK resmî web sitesinde Ulusal Bilim Olimpiyatları sayfasının Bölgesel Dereceler bölümünde şu anda bu şekilde yazıyor. Acaba yine de bölgeler için veya Türkiye geneli kazananlar liste şeklinde yayımlanır mı?

  1. Evet ama öncelikle katılamaya hak kazananların bideb den başvuru formlarını doldurmasi lazim.Başvuruyu tam dolduranlar yaz kampına gelebilecek.17 Ağustos ta kapanıyor başvurular.Muhtemelen o zaman aciklanir.Bölge derecesi olayina gelince 2015 te aldım ben ama bildiğim kadariyla artik verilmeyecek tıpkı tubitak ceketleri gibi 😦

  1. Tam sonucumu söylemek istemiyorum ama 75’in biraz üzerinde net yaptım. Açıkçası beklediğim gibi geldi. Sanırım devletle özelin puanı oldukça yakın olmuş.

   1. Merhaba ben özel bir soru sormak istiyordum acaba çalışmaya ne zaman başladınız , uzun zamandır mi bu iş için hazırlanıyorsunuz?

 3. Neden kampın yeri ve zamanıyla ilgili hiçbir şey yayınlanmamış? Sonuçlarla birlikte bunu da açıklamaları gerekmez miydi

  1. Özelde en iyi puan 83.25 miş. Kendi sıralamamı ve puanımı dikkate alınca eğer 25 kişi alınmışsa baraj 60-65 arasıdır diye düşünüyorum

   1. Devlette de 83.25 gözüküyor. Sanırım devlette de baraj 60 filandır. Sanırım sıralamada 25’den fazla kişi alınmış. Mesala İzmir Fen’in sitesinde bilgisayarda 30. olanın kampa davet edildiği yazıyor. Belki sıralamada devlet özel birleşik de alınmış olabilir çünkü maksimum puanlar da aynı. Ama sonuç ekranında kategori olarak devlet yazıyordu. Ben ilk 10’dayım puanıma göre sıralarsak sanırım devlette baraj 60-65 filan oluyor. Tabii açıklanmadığı sürece bilemeyiz.

   2. Tabii belki İzmir Fen’deki sonuçlarda Özel-Devlet birleşik olabilir. Belki genel listeye erişmiş olabilirler. Sanırım böyledir.

  1. Ben de sonuçlara baktım ama ‘2201-2202-2203- Olimpiyat, Yaz Okulu ve 2. Aşamaya Çağrılmaya Hak Kazanan Öğrenciler’ başlıklı bilgi formunu doldurun yazıyor. Bu form, Başvuruya Açık Programlar’daki Başvuru formu mu oluyor? Yani o başvuru formunu mu doldurmalıyız?

   1. Aşamayı geçtiğimiz için öyle diyor çünkü geçemeyen arkadaşların direk sonucunu gösteriyormuş evet o form diye biliyorum

  2. Başvuruya Açık Programlar’daki Başvuru formunu doldurup onaylamak gerekiyormuş. Sonra sınav sonuç sistemine tekrar girince sonuçlar gözüküyor.

  3. Geçemememişim, geçmeyi bekliyordum ama… kesinlikle bir hata var çünkü sorularım 100 üzerinden değerlendirilmiş, normalde 5 soru iptal 6 sorunun da cevapları degıstı diye bılıyorum, bende iptal olan sorularla netimin biraz artması gerekirken 5 soru fazladan yanlıs sayılmıs ve dogru sayılarımda da eksılmeler var duzeltılır mı bılmıyorum.. Moral 0

   1. Benimki de 100 üzerinden değerlendirilmiş. Sanırım herkesinki 100 üzerinden değerlendiriliyor. 5 soru iptal, 7 sorunun seçeneği değişmiş. Benim de netimde pek değişmeler olmadı. Sanırım herkeste pek değişme olmadı. Çünkü devlette en yüksek 83,5 filan yapan var. Benim sonuçlarım güncel cevap anahtarıyla uyuşuyor yani herhangi bir hata olduğunu düşünmüyorum. Sadece birkaç sorudan emin değildim onun haricinde bir değişiklik gözükmüyor. Umarım bir sonraki sefer geçebilirsiniz.

  1. Normalde ilan metninde sınavdan sonra 45 gün içinde açıklanacağı yazıyordu. Ama geçen senelerde de bazen gecikmeler olmuştu. Mesela 2016’daki sınav uzun süre açıklanmamıştı sonra da iptal edilmişti. Ondan önce de 2 ayda filan açıklanmıştı. Bu nedenle bence şuan için endişelenmeye gerek yok. Hatta araya bayram da girdiği için ne yazık ki biraz daha gecikebilir bile. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Umarım bu sene daha erken açıklanabilir.

 4. Yarışma ve olimpiyatları katılan öğrencilere not veya devamsızlık hakkında pozitif tavır gösteriliyor mu?

  Normalde bana göre olimpiyatlara hazırlananlara en azından biyoloji dersi için destek olmaları gerekiyor. Çünkü olimpiyat için bazı ödevlerden geri kalınabiliyor. Zaten olimpiyat öğrencilerinin lise sınavlarında da belli bir seviyenin üstü olacağı kesin. Ayrıca yönetmelikte de yanılmıyorsam bilimsel etkinliklere katılanlara ilgili ders performans notu için tam puan verilir yazıyordu. Bir de devamsızlık hakkı daha fazla oluyordu. Sizin okullarınızda uygulamalar nasıl? Olimpiyatlara hazırlananlara okul sınavları için de ayrıcalık tanınıyor mu ? Bizim okulda öğretmenlerin pek haberi yok bu konuda. Hatta devamsızlık konusunda bile sorun oldu. Olimpiyatı lise sınavı gibi bir şey sanıyorlar herhalde. Sizin okullarınızda olimpiyatçılara önem gösteriliyor mu?

  1. Okuldan okula değişiyor bazı özellerde çok iyi yıl başından beri destek veriliyor bazılarınde he deyip geçiliyor
   Devlet okulu olarak bizim şansımız daha da az. Çok az okulda mualame gösteriliyor. Bizde son 1 hafta kala önem verildi onun da pek bir etkisi olmadı ama hiçten iyidir.
   Yönetmelikte yazan şey eğer bir kişi madalya alırsa performans notu 100 verilir yazıyor. Yoksa hazırlanmakla alakası yok.

  1. İlan metninde 1,5 ay içerisinde sonuçların açıklanacağı yazıyor. Ancak 2015’de iki ayda filan açıklamışlardı. Geçen sene de uzun süre açıklanmamış daha sonra iptal edildiği duyurulmuştu. Yani 1,5 ay içerisinde açıklanabilir. Ama bazen daha uzun sürebiliyor.

 5. Özelde baraj devlette de özelde de 60-70 civarı olur gibi geliyor yani inşallah daha yüksek olmaz siz ne düşünüyorsunuz kaç net bekliyorsunuz

  1. Yüksek bekleyenler çok bizim okulda da yüksekler var
   Ben kendimi geçemesem diye ayarladım
   Geçemezsem bir şey olmayacak

   1. Yüksekten kastın kaç net civarı?Ben nedensizce sanki geçecekmişim gibi hayal kurdum kapanan okullardan dolayı ümitlendim sanırım. geçemezsem üzülürüm

   2. OLİMP2017, sizin okulunuzda en yüksek yapanlar kaç net civarı? Okulunuzun yaklaşık ortalamasını merak ediyorum açıkçası. Bizim okulda bu sene sadece 2-3 kişi girdiğinden pek iyi bir yorum yapamıyoruz. Ama sanırım barajın yükseleceği konusunda herkes hemfikir. Tabii en kötü sonuca hazır olmak gerekiyor her zaman. Dünyanın sonu değil ya.

  2. Merhaba
   Benim sınavda 80 netim var. Ancak açıkça cevabı sıkıntı olan ve iptali gereken sorular var. Okullarımızda netler hangi aralıkta. Bizim 2-3 yıldır çalışanlar 65-72 arasında 1 yıldır çalışanlar 35-42 bandında

   1. Fatih kardesim mail adresin varsa birebir sorularım olacakta galiba şuan biyoloji milli takıma girmişsin konuşabilirsek sevinirim

   2. kanın akış hızı atar>toplar>kılcal olmasına rağmen atardan toplara doğru gittikçe azalır diyordu bir soruda. Hatalı olduğunu düşündüğün sorulardan biri bu mu?

   3. Milli takıma girenler sınava girebiliyor diye biliyorum. Hatta üç sene de katılıp hepsinde madalya alanlar bile var. Sadece son sınıflar sınava giremiyor.

    Bence takıma seçilen biri 80 civarı yapmış olabilir. Ayrıca bana göre en az 5 tane yanlış soru vardır. 10 tane de sınav anında yanlış yapılmış olsa zaten yaklaşık 80 net(4 yanlış 1 doğruyu götürdüğünden) oluyor. 2015 birincisi devletten 83 yapmıştı. Ama bana da 3 yıl çalışan için 65 biraz düşük gibi geldi.

   4. Katılabilir ama milli takım için en az 2 sene gerekiyor o da ilk senesinde aşamayı geçerse
    80 neti az buldum çünkü 2013 2. Aşamada altın almış birisiyle konuşuyordum 2014 (bence gelmiş geçmiş en zoz sınavlardan biri belki de en zoru ) de 90 yaptığını söyledi
    Milli takım bunun da üstünde bir şey

   5. Mail adresim fozlugedik@hotmail.com

    Milli takıma giren biri olan 80 net anca yapabildi
    m. Sınavc esasında basit olmakla berbaer mantıksız ve bugüne kadar hiç gelmeyen tarz sorularda vardı. İnşallah bugün itiraz edecerğm soruları belirleyip itirazları yapacasağım.

   6. OLİMP2017, 2014’de en yüksek alınan puan 84,75’miş. Devlet-özel birleşikti ve baraj da 62,25 olmuştu. Yani arkadaşınızın 90 yapması mümkün değil 2014 için. Ama belki yanlışlıkla 2013 netini söylemiş olabilir. Çünkü 2013’de en yüksek puan 90,75’ti.

 6. ‘Değerlendirmeler Özel Okul ve Resmi Okul öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir.’ Bu senede devlet ve özeller ayrı kategoride değerlendirilecek.Ayrıca özel okullardan genelde ‘malum okullar’ olimpiyatlara hazırlanıyordu. Çoğu öğrencide bu sene devlete geçti.Bu yüzden bu sene özeller daha şanslı diyebilir miyiz ?

 7. Murat hocam söz sizde herkes sizin yorumunuzu bekliyor
  2015 de devlet 58.5 özel 70.25 idi
  Bu sınav anca 2015 le karşılaştırılabilir siz ne düşünüyorsunuz özel ve devlet barajları kaç olur

  1. Merhabalar
   İşlerin yoğunluğu nedeniyle sorulara bakamadım
   Sorulara baktığımda yazarım
   Fakat bu sene sonuçları etkileyecek bir çok faktör var malumunuz
   Sonuçları tahmin etmek oldukça zor.

 8. Baraji 80 -90 civarı bekleyen bir ben miyim? Ayrıca devlet özel ayrı ayrı değil tek bir kategoride değerlendirilecek tübitak değerlendirme kısmındaki bilgileri güncellemiş. sınav ilan metninde biyoloji hesap makinesiyle girebilir yazıyordu ama hesap makinesiyle alınmadık zaten sınavdaki kalıtımlar bildiğimiz lise kalıtım sorularıydı bu derece kolay sormaları çok saçmaydı sadece olimpiyat çalışanların yapabileceği öylesine sınava girenlerin yapamayacagı bir sınav olmalıydı lise düzeyinin üstünde 10 tane soru ancak vardı biri dna çeşitleriyle (alfa beta DNA) ilgiliydi bir tane de pcr de hangisi kullanılmaz diyordu diğer sorular palme lise kitabından alınmış gibiydi biz gidip Vmax Km çalışıyoruz sınavda kompetitif inhibisyon geri dönüşebilir mi diye soruyorlar! Bildigimiz 9.sınıf biyolojisi bu. bir soruyu iki kez sormuşlardı (hangisi prezigotik engel değildir) bir kalıtım sorusunda da doğru cevap şıklarda yoktu ve yine 2 tane soruda da yargılar yanlış numaralandırılmıştı. Böyle bir sınavda bu tip hatalar olmamalıydı

  1. Eskiden devlet liselerinden 2-3 kişi ancak kazanıyordu özellikle devlet-özel ayrılmadan önceki son senelerde. Değerlendirme dediğiniz gibi devlet özel aynı olacaksa devlette çalışanlar için zor olur. Bence baraj gerçekten bayağı yükselecek ama 80-90 civarı biraz fazla gibi. 2015 de basitti ama en yüksek not devlette 83 özelde 88 civarıydı. Gerçekten bu sınav yeterince eleyici değildi. Dediğiniz gibi lise seviyesinde sorular oldukça fazlaydı. Biyokimyadan sorulmaması büyük bir şanssızlık oldu. Hesap makinesi olmadığından zaten zor kalıtım soruları beklemiyordum. Ama tabii hesap makinesi olayı son anlarda değiştirildiğinden boşuna çalışmış oldum. Yanlış sorular zaten hemen hemen her sene oluyor. Çok fazla abartılacak şekilde değil ama daha fazla dikkat edilmesi gerekebilir. Bence de sanki sınav lise müfredatı gibiydi. Özellikle sistematikten hiç soru sorulmadı. Zaten güncel sistematiği lise müfredatında da işlemiyoruz. İşlediğimiz sistematik 70’lerden kalma bir şey. Eğer sınav üniversite seviyesinde olsaydı bence sistematik kesinlikle çıkardı. Uluslararası olimpiyatlarda da var sistematik. Açıkçası bu sınavla uluslararasına öğrenci seçimi zor olacak gibi. Sonuçta soru dağılımı pek uyuşmuyor. Geçen seneki soruların yanında gerçekten lise seviyesi gibi kaldı. Sadece Campbell’i okumak bile yeterliydi. Lehninger, Brock vs. boşuna çalışmış olduk yani.

   1. Aynen şu olaylardan sonra tübitak kadrosu değişti bu da gördüğümüz gibi sınavı etkilemiş
    Büyük ihtimalleri bir genetikçi hazırlamış soruları ki 1-2 ayrıntı soru ordandı
    Devlet özel birliği adaletsizliği bayağı arttırır sonuçta özelde olimpiyat takımı derslere girmiyor sınavlara hazırlanmıyor
    Özeldekiler de bu sınavda 80-90 yapar

    Ben ağırlık biyokimya sitoloji vermiştim bitki sistemler çok bakmadım
    O kadar leh brock t.akay okudum iki konu normalde 30 çıkar 10 kolay sordular ki biyokimya zaten esas barajı düşüren konu
    Geçmiş sınavlarda sormasalar çalışmayız ama geçmiş sınavlarda detayı dibine kadar sorduklarını da biliyoruz
    Peptidoglikan, endospor, glikoliz, dekarboksilasyon yağ asidi ß-oksidasyon bunlardan hep soru çıkar çalıştık boşa gitti onun yerine sistem bitki kasssam 10 kat faydalıydı saçma bir sınav olmuş. Tübitak olimpiyatlarıyla tanınırdı seviyesini de göstermiş oldu bakalım artık sonuçlar ne gösterecek

   2. Özel okuldakilerin bu kadar desteklendiğini nereden çıkarıyorsunuz? O dediğinizi eskiden malum okullar yaparmış Eğer tübitak ın internet sitesini düzenli olarak takip etmiyor olsaydım başvuramıyordum 🙂 ve sorularımı sorabileceğim hiçkimse de yok ayrıca bırak diğer dersleri biyolojiden bile sadece sınava son bir hafta kala çıkıyordum

   3. Her özel okulda bu durum böyle değil ben de biliyorum ama malum okullar dışında bazılarında ciddi çalışmalar var zaten o bazıları sıralamayı etkileyen
    Reklam için kullanıyorlar benim de okulum olsa reklamı en iyi ya projede ya da olimpiyatta yaparım
    Gerçi kapanan okullar da devletin puanı ayrı olsa bile bayağı değiştirecek ne olacağı belli değil

  2. Merhaba ben bu sene olimpiyat için hiç çalışmadan girdim sadece sınavdan önce geçen senelerin sorularına bakmıştım. Sınavda yapabildiğimi görünce şaşırdım. Çünkü diğer sorularda 10 tane yapamamıştım ama bu sınavda 70 soru işaretledim. 20 yanlışım çıksa bile hiç çalışmayan birinin 50 soru yapabilmesi çalışan arkadaşlara haksızlık oluyor. Sizlere başarılar diliyorum :))

 9. 25. Ulusal Biyoloji Olimpiyatları yapıldı. Sanki sınava katılım geçen senelere göre artmış gibiydi.

  Geçen seneye göre kolaydı ama ondan eski senelerle zorluk açısından benzer gibi geldi bana. Bu sene özellikle biyokimyadan çok az soru soruldu. Ayrıca kalıtım soruları da pek zorlayacak cinsten değildi. Sistematikten de daha çok soru bekliyordum açıkçası. Eleyici sorularda vardı ama bence baraj puanı biraz yükselecek gibi. Çok kolay da değildi fakat geçen seneden kolaydı bence. Sizce devlet okulları için baraj kaç olabilir? Bu sınav hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum.

  1. Ben 2015 seviyesinde diye düşünüyorum 58.5 di onun barajı bununki de umarım öyle olur
   Keşke biraz biyokimya sorsalardı

   1. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama devlet okullarında baraj puan, eskiden özel okulda okuyanlar devlet okuluna kaymışsa biraz daha artabilir gibi. Biyokimya sorsalardı gerçekten benim için çok iyi olacaktı. Lehninger’i neredeyse boşuna okumuş oldum. En azından metabolizma sorulsaydı keşke. Sistematik de olsaydı güzel olurdu. Yine de birkaç eleyici soru vardı ama. Geçen sene süre sıkıntısı olmuştu benim için. Ama bu sene böyle bir sorun yaşamadım. Bakalım ne olacak.

   2. Ben de baya biyokimya çalışmıştım, metabolizma falan baya iyi biliyordum. Malesef tek etil alkol fermentasyon’u sormuşlar o da lise düzeyindeydi, Gerçekten çok enteresan. Ayrıntılı bilgiye dayalı çok soru yoktu. Umarım baraj 70 falan olmaz. Zaten o kadar biyokimya boşa gitti. Artık bakalım sonuçlar nasıl olacak.

  2. Bi kaç soru var aklımda siz ne yaptınız
   Watson crick dna modeli sorusu
   Evrime katki saglar sorusu eseyde meydana gelen mutasyon falan diyodu
   Bence baraj 70 falan olur çünkü baya basitti

   1. DNA modelli soruda zincirler paralel diyordu o yanlıştı antiparalel denmeliydi. bir soru vardı davranışta geçmişini ve geleceğini bilmek ve kendi adına karar verebilmek nedir gibi birşeydi o ne olacaktı

 10. hocam, iptal sınavdan sonra bu seneki sınavda büyük değişiklik olması muhtemel mi, ne olabilir
  Sınava da 1 hafta kaldı.

 11. 24. Ulusal Bilim Olimpiyatları 1. Aşama sınavları iptal edilmiş! TÜBİTAK web sitesinin Ulusal Bilim Olimpiyatları sayfasının duyurular bölümünde yazıyor.

  1. Murat hocam bu sene hakkında ne düşünüyorsunuz
   Biyokimyadan hiç sormamışlar
   Taksonomi de yoktu ama gereksiz yere dna yı zorlamışlar +10 soru vardı sadece dna dan
   2 soruda şıklar aynıydı
   Geçmiş yıllara göre daha kolaydı ama konu dağılımını her zamanki gibi yapamadılar

 12. 2017’de yapılacak olan olimpiyatlar için birinci aşama sonucu bölgesel derecelere başarı belgesi verilme uygulaması sanırım sadece KKTC için olacak. Diğer bölgelerde başarı belgesi verilmeyeceği yazıyor olimpiyatların sitesinde. (Değerlendirme yöntemi bölümünde). Belki sonradan yazıyı değiştirebilirler. Sizce bu uygulama daha mı iyi olmuş? 2016’da yapılan sınavda da başarı belgesi uygulaması değişmiş midir?

 13. 1. Aşama ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ben 10. sınıfta devletten sınava girdim. 45-50 net bekliyorum. Sizce baraj kaç net olacak?

  Sonuçlar hâlâ açıklanmadı. Resmî sitede bu durum ile ilgili herhangi bir duyuru yok. Okulumda olimpiyat takımı olmadığından pek bilgi edinemiyorum. Bilgi verirseniz çok memnun olurum.

 14. Hocam yapılan operasyonlar nedeniyle TÜBİTAK başkanı bilim olimpiyatlarının durdurulduğunu açıkladı. Sizce tekrar ne zaman yapmaya başlarlar? Biz bu süreç içerisinde ne yapmalıyız?

 15. Hocam 2016 1. Asama ile ilgili fikirleriniz nelerdir? Ben 9. Sınıfım ve özelden girdim netim 54 55 gibi olacak baraj da 53-57 arasında bekleniyormuş sizin baraj tahmininiz nedir? Bu yıl sınav biraz zordu sanırım

 16. Hocam Merhaba
  Bu sene de çalışmaya devam ediyorum. Geçen sene 68,75 sınavı geçememiştim. Şimdi devlet okulunda 9. sınıfım. Geçen sene Taiz ve Klug’a çok az çalışmıştım. Bu süreçte Taiz ve Klug’ı büyük ölçüde çalıştım. En büyük sorunum şimdi moleküler biyoloji, aktarım genetiği bitti bitki fizyolojisindeki detayları unutuyorum. Elimizde test yok. Tekrar yapamıyorum. Bundan sonra ne çalışmamı önerirsiniz.

  Campbell’ı herhalde bir daha bitirmem gerekecek.Yine Leingherdan da 14-19 arası metaboloizma bölümlerine çalışacağım .Bir de benim en büyük sıkıntım sistamatikte . Özellikle böcek ve omurgakı sistamtiğini hiç öğrenemiyorum. Önerilerinizi bekliyorum .

 17. Merhaba
  İsmim emre bu sene 9. Sınıfa geçtim. Kartal fen lisesinde okuyorum yani çok aşırı olimpiyata düşkün bir okul değil ama yinede takımlar oluşturulacak.
  Aslında geçen seneden itibaren hazırlanmayı düşünüyordum ama teog dolayısıyla hiç hazırlanamadım. Bu sene iyi bir başlangıç düşünüyorum. Şimdi öncelikle sormak istediğim bir şey var. Herkes demişti ilk lise 1-2-3-4 sonra campbell sonra diğerleri filan. Ben lise konularına bakmadan cambell e girdim bir şey olur mu?
  Bu sene gircem sınava şuan campbell de genetik konularında filanım bırdakilere göre geriyim baya galiba ama olsun. Hızlıca campbell i yüzeysel bitirip (1-2 ay içinde ) sonra detaylı olarak (3 ay civarı) bitirmeyi dişiniyorum. Sonra da lehninger, brock gibi kitaplara bakmayı düşünüyorum.

  1. Bence once lise mufredatini iyice bitir cok zamanini almaz zaten daha sonra campbelli anlaman ve bitirmen cok daha kolay olur

   1. Ben 10.sınıfım seneye biyoloji olimpiyatlarına katılmak istiyorum ama tübitak ın sayfasında Türkiye de %10 luk dilime girmiş olması gerekiyor diyor yani bu sınava giremez miyim ?

 18. Bu sene gündem de dolayi olimpiyat sinavinin ve proje yarismasinin yapilmayacagi söyleniyor boyle birsey gercektem var mi lutfen cevap verinn

  1. Şöyle bir durum var
   Her sene konu dağılımı değişiyor
   Bu sene lehninger e hiç ihtiyaç duyulmadı neredeyse ama geçen sene lehningersiz hiçbir şey yapılamayacak düzeydeydı sınav
   Campbell in en zayıf olduğu nokta biyokimya
   Bence vaktin varsa oku yoksa da uğraşma

   1. Peki lehninger disinda bakmam gereken neler var lehningere yeni basladim ama daha onemliler var mi taizin yarisini bitirdim cok fazla ayrinti vardi ben de biyokimya daha iyi olur diye dusundum bir de ek puanin kalkma gundemiyle ilgili bildiginiz bisey var mi

   2. Tanıdığım altın madalya alan biri vardı. Kendisine sormuştum ne okuyalım hangi kitapları vs diye. O bana ilk campbell i adam akıllı bitir demişti.bizim takımda 16 defa bitiren vardı ben i 2 aşama sonucu 10 da bıraktım demişti. Önemli olan campbell biyoloji onu çok iyi bilmek gerekiyor onun dışındakiler zaten belli konularda onlar da yukarıdaki yazıda yazıyordu

    Ek puan bir ara bazı okullar yüzünden kaldırılması düşünüyordu ama şimdi kaldırılmaz diye biliyorum. Kaldırılan meslek liselerinin ek puanı var sadece 🙂

  1. Katılabilirsin.Önce Lise 1-2-3-4 konularını bitirmelisin.Palme yayınlarını öneririm.Sonrasında Campbell genel biyoloji ( 1400 sayfa ) kitabını bitirmelisin,Bu koşulda özellikle devlette isen geçme ihtimalin var,Ama mutlaka Murat Çil hocanın tavsiyesini bekle .

 19. Bence altını çizmen pek fayda etmez.Zaten tübitağın sitesindeki tüm kitapların bitmesine gerek yok campbell,taiz,lehninger(tamamı değil) ve klug(sadece moleküler genetik) yeterlidir.

 20. Tübıtakın sitesindeki kitapları bitirirsek bu kadar fazla kitabı nasıl tekrar edebiliriz ikinci sorumda not alınca çok fazla zaman geçiyor önemli yerlerin altını çizsek sonra o yerleri tekrar etsek olur mu

 21. Merhaba.

  Ben zaten Campbell in tamamı Guyton,Leningher,Teiz ve Brock belli bölümlerinin özetleri var.Bunlara çalıştım.Şimdi zaman yetmedğinden çalışamadığım bölümler çalışıyorum.Yalnız Teiz ni bitki Hormonları ünitesi çok anlaşılmaz olmuş belki fark etmişsinizdir.Bunu için hangi kitabı kullanabiliriz veya Campbell yeter mi,
  Birinci sorum devletten acaba en düşük kaç netle geçişmiş.Bilen varsa sevinirim.
  İkinci sorum ise Klug kaynakçada yok ama genetik soruları çıkmakta.Bunalrda baya bir zorlandım.Hangi kaynağa bakmalıyım
  üçüncü sorum ise sistematik ve evrim için nasıl bir çalışma önerirsiniz
  .Hayvan ve omurgasız sistamatiğini bir türlü öğrenemedim.Nasıl çalışılabilir,

 22. Ha Fatih kardeşim bu arada devlet okullarınız 2.aşama ve milli takımda daha dezavantajlı olabileceğini söylüyor kamp hocaları.Yine de tebrik ederim teoga rağmen 2 sene çalışmayla iyi bir net yapmışsın.Dediklerim uygula,UNUTMA ÖNEMLİ OLAN ÖNÜNE KONAN ENGELLER DEĞİL SENİN ONLARI KALDIRABİLME AZMİNDİR.

 23. Hocam merhaba,ben İsmail Hakkı Dur şu an Afyon İkbal Termal Otel’de yaz kampındayım.Daha biyololojide ilk senem(10.sınıfa geçtim) ve 72.25 ile özel okulda 24.oldum.Arkadaşlara tavsiyem;olimpiyat yazmadan olmaz.Siz Campbellı 20 defa okusanız bir detaylı özetten faydalı olmaz.Şu an elimde 4 defter özet var;2 defter campbell 1 defter taiz 1i de lehninger.Şu an leh pek çalışamıyorum derse ek olarak etütlerde IBO çözüyoruz.Ben taiz ve lehi bu 3 ay yaz tatilinde çıkardım özetini.Sınava campbell bilgimle girdim.Brock ve guytona hiç gerek yok bence özet çıkarın yeter.

  1. Merhaba İsmail hakkı. Öncelikle başarından dolayı tebrik ederim. Söylediğin tavsiyeler çok güzel ve çok önemli. Ben yıllardır öğrencilerime aynı şeyi söylerim. Mutlaka özet çıkarın diye. Çünkü kendi anlayacağınız şekilde özet çıkarmak sonraki çalışmalar açısından kolaylık sağlar. Son sınavı göz önüne alırsak 1. aşama için Campbell yeterli gibi görünüyor. Ama sonraki aşamaları düşünerek kendimizi geliştirmemiz gerekir. Eski sınavların sorularını da çözmek çok önemli. Sizden bu tecrübelerinizi paylaşmanızı isterim. Bunları okuyan arkadaşlar için çok faydalı olacaktır. İyi çalışmalar.

  2. Oncelikle tebrikler yanliz şunu soylemeleyiyim birakin 4 defteri artik cikardigim ozet defterlerinin sayisini bilmiyorum sinavda da taksonomi sorularında takildim pek onemsememistim acikcasi gecen senlerde az cikiyordu yanliz lehninger ve taiz e calismadim yanlizca brock sitolji ve campbell. Suan campbell e hakimim taiz ve lehningere baslamalimiyim yoksa bu seneki gibi kolay mi olur bu sene icin ne onerirsiniz

 24. Hocam bugün detaylı sonucumu öğrendim 68.5 netim var ve özel okul katogorisinde 36. olmuşum.Aslında katsayı 25-25 işi olmasaydı çok büyük ihtimal geçmiştim.Çünkü devletten önünde 10 kişi en fazla vardır.Yani totelde en kötü 46 . yımdır diye düşünüyorum.

   1. Kürşat öncelikle seni sınavı geçtiğin için tebrik ederim.Sınavı geçtiğini Antalyadan Kürşat isimli birsi oldunca tahmin ettim.Kitaplar Palme yayınevinde satılır.İnternetten palmenin sitesinden isteyebilirsin.Bu arada senin devlet okulu katogorsinde kaçıncı sırada olduğunu ve netini paylaşırsan çok memenun olurum.İkinci aşamda başarılar.

  1. Çalışmaya devam et, seneye çok iyi bir derece yapacaksın inşallah. Sakın çalışmayı azaltma. Artık idealist gençler bulmak zorlaştı. İdealist ol ve asla bu kadar yeter deme. Devlet okulundan gireceğim diye gevşetme. Tüm hedeflerine ulaşırsın umarım. İyi çalışmalar.

  2. benim net 62.25 özelde 63. yüm çok büyük hayal kırıklığına uğradım açıkçası 😦 basit bir sınavdı . yine de bu sene de hazırlanmayı düşünyorum ama nasıl çalışmaya başlamam gerektiğim hakkında gerçekten bi fikrim yok sadece campbell e mi odaklanayım yoksa detaylımı çalışayım lehninger brock ve guyton u da çok iyi bilmelimiyim yardımcı olursanız sevinirim. ayrıca seni de tebrik ediyorum fatih çok güzel bir net yapmışsın bu sene geçersin umarım

 25. Hocam sonuçlar açıklandı ve maalesef geçemedim.Barajı 70.25 olarak açıklamışlar bu büyük bir ihtimal özel okul barajı çünkü diğer dallar için o şekilde.benim netim 70 civarıydı ama iki fizyoloji sorusu.ptal edilince 68’e düştü..Ama sayarken 2 -3 tane gözden kaçmış olsa en az 65-66 civarı bir netim vardı.Yani katsayı uygulamsı olmasaydı sınavı büyük bir ihtimal geçmiştim.Ne yapalım seneye 9. sınıfta devlet okuluna geçiyorum.İnşallah seneye geçerim.Siz yine aynı şekilde Guyton,Leningher,Brock ,Teiz ,Klug gibi kitapları çalışmamaızı öneriri misiniz.Önerilerinizi bekliyorum

  1. Fatihciğim sakın olimpiyat çalışmayı bırakma. Seneye devlet okulunda çok daha şanslı olacaksın. Çalışma konusunda net bir şey söylenmez artık çünkü ne olacağı belli değil. Ama rütin çalışmayı devam ettir. Öyle yaparsan zaten kazanırsın sen.

 26. Ben bu sene 8i bitirdim. 9 a geçtim. Biyoloji olimpiyatlarına katılmayı çok ama çok istiyorum.Nasıl katılabilirim? Nereye başvuru yapmalıyım? Ve çalışmaya başlamalımıyım ? Cevap verirseniz çok mutlu olurum.

  1. Merhaba
   Bende bu sene 9. sınıfa geçtim.Katılmak için sınavdan 1 ay önce sınav tarihi ilan edilip başvurular açılıyor.Okulun idaresi ile irtibata geçmen lazım.Onlar başvuru yapıyor.Yalnız kontenjan var her okuldan 8 kişi katılabiliyor.
   Çalışma konusunda hocamız daha iyi cevap verecektir ama önce lise 1,2,3,4 konularını çalışman lazım.Palme yayıncılık bu konuda iyi bir kaynak.Sonrasında ise Campbell genel biyoloji kitabı var.1400 sayfa civarı.Bu sene bu kitap dışına çok çıkmadılar.Ama ilginç bir şekilde biyoteknoloji-pratik konulardan 9-10 soru vardı.Daha önce 2 soruyu geçmezdi.Ben hiç birini yapamadım ama artık bu konu daha önemli.
   2 sene önce yani 2014 te campbell dışı 60 soru vardı bu sene çok azdı özellikle biyokimya ve mikrobiyoloji yok gibiydi fizyolojide Campbell dandı.genetik ve moleküler biyoloji biraz vardı .bunlarında kitapları yine ayrı.Leningeher ,Guyton,Brock Lodish bu kitaplar.Ama her ihtimale karşı ben bu konulara bu sene iyice çalışmayı düşünüyorum.

   Yinede sen Murat Çil hocanın tavsiyesini mutlaka takip et.unki tabii ki en uygunu

 27. bu olimpiyatları araştırdım ve hocamın da teşviğiyle katılacağım. şu süre zarfında çalıştığımdan dolayı kendime laptop alıp işten çıktım ve campbell pdf şeklinde hocam vermişti yeni başlayacağım ama diğer kaynaklardan da soru çıkıyormuş. müfredata oldukça hakimim. nasıl bir çalışma sistemim olmalı ve bu günden itibaren başlarsam sürem yeterli olur mu? lütfen lütfen lütfen cevaplayınız. teşekkürler.

  1. Lise mufredatini halletiysen yeterli zamanin var gunluz duzenli 3 saat calisman yeterli ama duzenli diyorum campbelle e yeterince hakim oluraan 1. Asamayi gecme ihtimalin yuksek ama biyolojiyi genel olarak bilmen lazim

 28. Merhaba yukarıdaki soru yani A kitapçığı 66. soru için itiraz etmiştim.Ama itiraz kabul edilmemiş.Çünkü DNA’da RNA’nın transkribe olduğu zincirin komplementerindeki 3lü nukleotitlere kodon denirmiş.Yani durdurma kodonunun ( UAA olsun ) DNA daki şifresi ATT bununda komplemterindeki baz dizilimi TAA olduğundan bu da durdurma kodunu sayılırmış.Hocam barajı kaç bekliyorunuz .Develet ve özel için

 29. 66. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  I. Bakteriyel kromozomlar çok sayıda replikasyon orijini ihtiva eder
  II. Organizmanın fiziksel görüntüsü genotip olarak adlandırılır
  III. DNA replikasyonu yarı korunumludur
  IV. TAA, TAG, TGA dur kodonlarıdır
  V. DNA üzerindeki üçlü nükleotitler kod, RNA üzerindekiler kodon, tRNA üzerindekilerde antikodon olarak adlandırılır
  a) Yalnız I b) III, IV ve V c) Yalnız II d) Yalnız III e) Hepsi doğru

  bu soruda dur kodonunu yanlış kabul etmiş t zaten rna da bulunmaz

 30. Hocam ,

  Bu sene ne biyokimya ne mirkoroboliyolojine de kaynakçada yazdıkları gibi Guyton fizyoloji sordular .Ben neredeyse 2 yıldır Campbell’ın üstüne devamlı 2014 mart’ta yayınladıkları bu kaynakçada olan kitapları bitirmeye çalışıyorum.Ancak adamlar daha önce 2 -3 sorudan fazla sorulmayan biyoteknolojiden 10 soru sordular.Bu durumun sınavı hazırlayan şahsın biyoteknolojiyle uğramasından kaynaklandığını tahmin ediyorum.Ancak sınav hazırlanırken uluslararası sınavın soru dağalımına dikkat ediildiği yazmakta.Ben Ali Demirsoy’un ulusarası olimpiyat kitabını başında biyoteknoloji yüzde yüzde 5 yazmakta.Bu yüzden biyoteknolojiye az çalışmıştım.Ancak sınavda çok fazla soru gelince sadece 2 soru yapabildim.Bu yüzden çok fazla çalıştığım ve müfredatta yazan ve geçen sene eleyici soru sorulan biyokimya fizyoloji ve son 1 ay aşırı yüklendiğim mikrobiyolojiden neredeyse hiç soru gelmemesi benim o kadar emeğimi boşa çıkarttı..Ben 8. sınıf olama dolayısıyla TEOG çalışmayı azaltıp bu kitaplara çalıştım.Ama yine sınavı geçemyeceğimi gibi duruyor.Bu yüzden son derece üzgünüm.Seneye nasıl bir çalışma yapmamı öneririsiniz.Zaten artık çoğu konum tamam .Bunları unutmamam lazım .Sadece biyoteknoloji ve sistematiği iyice öğrenmem gerektiği düşünceseindeyim.Bir korkum da şu.Devlet seneye soruları zorlaştırmaya karar verir ve Leningeher ,Guyton ve Brock un en detay noktalarından soru sorması .Çünkü belirsizlik hali var.Eğer sınavı böyle yapacaklarsa mart 2014 ‘te niye bu kadar ağır bir kaynakça yayınladılar veya bu sene kaynakçayı güncellemediler.Ama eğer böyle bir müfredat yayınlandıysa hiç olmazsa buradaki her kitapta 5 er soru sormaları lazımdı diye düşünüyorum.İnşallah seneye geçerim diyelim

  1. Fatih sana katiliyorum her sene biyotwknoloji ve sınıflandırmadan soru ssayisi nispeten cok azdi bu sene bu kadar artirmalari benim neti batirdi ben diger konulara ağırlık vermistim bitki neredeyso yoktu ve lise duzeyindeydi :/

 31. Hocam malesef netim 70 – 71 civarında ..Yani hiç biyokimya ve mikrobiyoloji olmaması barajı yükseltecek gibi durmakta.

 32. Beta piki tabakadar hidrojen bağları tüm. a.a lar srasında oluşur diye biliyorum.Ama sınavda o bilgiyi gerektiren soru yoktu.Sadece yanlış yazılması değil yanlış olduğunu düşündüğüm 1-2 soru var.Mesela A kitapçığı 1. soru yani ove ( Yumurtalık ) r lerle alakalı soruyu çözdünüz mü

 33. Hocam ve sınav bitti.Sınavda hiç leningher biyokimya ve Mİkrobiyoloji yoktu.Biyokimaydan sadece fermatasyonda kaç Atp üretildiğini sormuşlar.Mikrops direkt hiç yktu.Fİzyoloji genelde Campbelldan dı.Ekolojide öyle.Ama 6 7 soru pratik bilgi ve uygulamlarla ilgili idi.GEn aktarımı falan .Onlara hç doknunamadım.Onun dışında genlede yaptım.85 soru işaretlidm ama emin olmadığım ve biraz sorular ve ondan endişeliyim.Ayrıca iptal edileeğini düşündüğüm 2-3 soru var bir tanesini yazayım.

  Alerji durumunda hangi ALYUVAR ın sayısı artar

  a) nötrofil
  b) nmakrofaj
  c) bazofil
  d) eozinofil
  e) lenfosit
  diye hatırlıyoru.Ama bunlar alyuvar değil AKYUVAR. .Ayrıc sou akyuvarı sorduğunu farz edersek cvap ne olacaktı.Be d diyorum.Öünkü bazofil Eozinofil kemotaksik faktör salar ve ortadamki eozinofil sayısı artar

  1. Eğer alyuvar yazılmışsa diğer hiç bir şeye bakmaya gerek yok. İptal olması gerekir. Böyle bir sınavda böyle bir hata olmamalı…

   1. a-)sitokinin yerine sitokinin yazmışlar bir soruda da şıklar
    a b a b c diye dizilmişti

  1. Daha önce aynı soruyu soran bütün arkadaşlara yazdığım cevabın aynısını sanada yazıyorum…
   Sınavdan önce soruların böyle olabileceğini tahmin etmiştim. Çünkü tübitakta köklü bir değişiklik oldu. Sorular oldukça kolaymış. Hatta Campbell düzeyinde bile değilmiş. 30-40 kadar hayvan biyolojisi sorusu, 20 kadar ekoloji sorusu, 5-6 genetik sorusu, ve bol miktarda da evrimsel tarih sorusu varmış. Bitkiden neredeyse hiç soru çıkmamış. Sadece evrimsel tarih soruları Campbellı iyi çalışmayanların yapamayacağını düşünüyorum. Diğer sorular lise düzeyinin biraz üstünde olmuş. Dolayısıyla sorular böyle kolay olması çok iyi çalışmış öğrenciler açısından dezavantajdır. Sorular zor olsaydı iyi çalışanlar için daha iyi olurdu. Şimdi farkı büyük ihtimalle evrimsel tarih soruları oluşturacak. Sınavın özel okul ayağında barajın çok yüksek olacağını düşünüyorum. Rakam vermek kolay değil ama belki 85 olur. 80-90 arası diyelim. Devlet okullarında bu kadar yüksek olmaz. Ben ikinci aşama sınavının da yine kolay olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha zor sınavlar olacaktır. Sorulara gelince, soru kalitesinin de biraz düşmüş olduğunu düşünüyorum. Her sene soru tipi, soru kalitesi değişen bir sınavda öğrenciler nasıl bir çalışma sistemi uygulayacak, nasıl adapte olacak ciddi soru işareti. Düşünün sınav iki yıl üst üste aynı tarihte bile yapılamıyor. Umarım bundan sonra daha sistemli ve anlaşılır bir olimpiyat yapılır. Çünkü bunu kendisine ciddi bir hedef olarak alan öğrencilere yazık oluyor.

   1. hocam ben devletteyim 70-80 doğru yaptığımı düşünüyorum barajı geçebilir miyim

  1. Daha önce aynı soruyu soran arkadaşa yazdığım cevabın aynısını sanada yazıyorum…
   Sınavdan önce soruların böyle olabileceğini tahmin etmiştim. Çünkü tübitakta köklü bir değişiklik oldu. Sorular oldukça kolaymış. Hatta Campbell düzeyinde bile değilmiş. 30-40 kadar hayvan biyolojisi sorusu, 20 kadar ekoloji sorusu, 5-6 genetik sorusu, ve bol miktarda da evrimsel tarih sorusu varmış. Bitkiden neredeyse hiç soru çıkmamış. Sadece evrimsel tarih soruları Campbellı iyi çalışmayanların yapamayacağını düşünüyorum. Diğer sorular lise düzeyinin biraz üstünde olmuş. Dolayısıyla sorular böyle kolay olması çok iyi çalışmış öğrenciler açısından dezavantajdır. Sorular zor olsaydı iyi çalışanlar için daha iyi olurdu. Şimdi farkı büyük ihtimalle evrimsel tarih soruları oluşturacak. Sınavın özel okul ayağında barajın çok yüksek olacağını düşünüyorum. Rakam vermek kolay değil ama belki 85 olur. 80-90 arası diyelim. Devlet okullarında bu kadar yüksek olmaz. Ben ikinci aşama sınavının da yine kolay olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha zor sınavlar olacaktır. Sorulara gelince, soru kalitesinin de biraz düşmüş olduğunu düşünüyorum. Her sene soru tipi, soru kalitesi değişen bir sınavda öğrenciler nasıl bir çalışma sistemi uygulayacak, nasıl adapte olacak ciddi soru işareti. Düşünün sınav iki yıl üst üste aynı tarihte bile yapılamıyor. Umarım bundan sonra daha sistemli ve anlaşılır bir olimpiyat yapılır. Çünkü bunu kendisine ciddi bir hedef olarak alan öğrencilere yazık oluyor.

 34. Hocam ve bugün oldu .Leningherdan hiç soru yoktu.Hatta biyokimyada sadece fermantasyondan kaç Atp elde edilebişdiğini sormuşlar.Başka hiçbir soru yoktu.Mikrobiyolojide çıkmadı.Sadece bakteri moleküler biyolojisi ile ilgili 2-3 soru vardı.Genetikten de 4-5 soru vardı .Onlarda çok zor değildi.Ama çok mantıksız sorular vardı.Ama ne yapalım .Ben 2-3 tane sorunun iğtal olabileceğini düşünmekteyim.Ama biyokimya vee mikrop tan soru sormamakla emeklerimiz biraz yandı.Bitkidende 1-2 soru hariç çok kolaydı.Ben 86 tane işaretledim.Ama emin olmadığım baya soru var .İnşallah barajı geçerim .Bu siteden sayenizde yararlandım

  1. Fatihciğim sana da cevap olarak daha önceki arkadaşlara yazdıkları yazacağım. Çünkü durum tam olarak bu. İnşallah barajı geçebilecek bir net çıkarırsın.

   Sınavdan önce soruların böyle olabileceğini tahmin etmiştim. Çünkü tübitakta köklü bir değişiklik oldu. Sorular oldukça kolaymış. Hatta Campbell düzeyinde bile değilmiş. 30-40 kadar hayvan biyolojisi sorusu, 20 kadar ekoloji sorusu, 5-6 genetik sorusu, ve bol miktarda da evrimsel tarih sorusu varmış. Bitkiden neredeyse hiç soru çıkmamış. Sadece evrimsel tarih soruları Campbellı iyi çalışmayanların yapamayacağını düşünüyorum. Diğer sorular lise düzeyinin biraz üstünde olmuş. Dolayısıyla sorular böyle kolay olması çok iyi çalışmış öğrenciler açısından dezavantajdır. Sorular zor olsaydı iyi çalışanlar için daha iyi olurdu. Şimdi farkı büyük ihtimalle evrimsel tarih soruları oluşturacak. Sınavın özel okul ayağında barajın çok yüksek olacağını düşünüyorum. Rakam vermek kolay değil ama belki 85 olur. 80-90 arası diyelim. Devlet okullarında bu kadar yüksek olmaz. Ben ikinci aşama sınavının da yine kolay olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha zor sınavlar olacaktır. Sorulara gelince, soru kalitesinin de biraz düşmüş olduğunu düşünüyorum. Her sene soru tipi, soru kalitesi değişen bir sınavda öğrenciler nasıl bir çalışma sistemi uygulayacak, nasıl adapte olacak ciddi soru işareti. Düşünün sınav iki yıl üst üste aynı tarihte bile yapılamıyor. Umarım bundan sonra daha sistemli ve anlaşılır bir olimpiyat yapılır. Çünkü bunu kendisine ciddi bir hedef olarak alan öğrencilere yazık oluyor.

  1. Daha önce aynı soruyu soran arkadaşa yazdığım cevabın aynısını sanada yazıyorum…
   Sınavdan önce soruların böyle olabileceğini tahmin etmiştim. Çünkü tübitakta köklü bir değişiklik oldu. Sorular oldukça kolaymış. Hatta Campbell düzeyinde bile değilmiş. 30-40 kadar hayvan biyolojisi sorusu, 20 kadar ekoloji sorusu, 5-6 genetik sorusu, ve bol miktarda da evrimsel tarih sorusu varmış. Bitkiden neredeyse hiç soru çıkmamış. Sadece evrimsel tarih soruları Campbellı iyi çalışmayanların yapamayacağını düşünüyorum. Diğer sorular lise düzeyinin biraz üstünde olmuş. Dolayısıyla sorular böyle kolay olması çok iyi çalışmış öğrenciler açısından dezavantajdır. Sorular zor olsaydı iyi çalışanlar için daha iyi olurdu. Şimdi farkı büyük ihtimalle evrimsel tarih soruları oluşturacak. Sınavın özel okul ayağında barajın çok yüksek olacağını düşünüyorum. Rakam vermek kolay değil ama belki 85 olur. 80-90 arası diyelim. Devlet okullarında bu kadar yüksek olmaz. Ben ikinci aşama sınavının da yine kolay olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha zor sınavlar olacaktır. Sorulara gelince, soru kalitesinin de biraz düşmüş olduğunu düşünüyorum. Her sene soru tipi, soru kalitesi değişen bir sınavda öğrenciler nasıl bir çalışma sistemi uygulayacak, nasıl adapte olacak ciddi soru işareti. Düşünün sınav iki yıl üst üste aynı tarihte bile yapılamıyor. Umarım bundan sonra daha sistemli ve anlaşılır bir olimpiyat yapılır. Çünkü bunu kendisine ciddi bir hedef olarak alan öğrencilere yazık oluyor.

  1. Sınavdan önce soruların böyle olabileceğini tahmin etmiştim. Çünkü tübitakta köklü bir değişiklik oldu. Sorular oldukça kolaymış. Hatta Campbell düzeyinde bile değilmiş. 30-40 kadar hayvan biyolojisi sorusu, 20 kadar ekoloji sorusu, 5-6 genetik sorusu, ve bol miktarda da evrimsel tarih sorusu varmış. Bitkiden neredeyse hiç soru çıkmamış. Sadece evrimsel tarih soruları Campbellı iyi çalışmayanların yapamayacağını düşünüyorum. Diğer sorular lise düzeyinin biraz üstünde olmuş. Dolayısıyla sorular böyle kolay olması çok iyi çalışmış öğrenciler açısından dezavantajdır. Sorular zor olsaydı iyi çalışanlar için daha iyi olurdu. Şimdi farkı büyük ihtimalle evrimsel tarih soruları oluşturacak. Sınavın özel okul ayağında barajın çok yüksek olacağını düşünüyorum. Rakam vermek kolay değil ama belki 85 olur. 80-90 arası diyelim. Devlet okullarında bu kadar yüksek olmaz. Ben ikinci aşama sınavının da yine kolay olacağını düşünüyorum. Sonrasında daha zor sınavlar olacaktır. Sorulara gelince, soru kalitesinin de biraz düşmüş olduğunu düşünüyorum. Her sene soru tipi, soru kalitesi değişen bir sınavda öğrenciler nasıl bir çalışma sistemi uygulayacak, nasıl adapte olacak ciddi soru işareti. Düşünün sınav iki yıl üst üste aynı tarihte bile yapılamıyor. Umarım bundan sonra daha sistemli ve anlaşılır bir olimpiyat yapılır. Çünkü bunu kendisine ciddi bir hedef olarak alan öğrencilere yazık oluyor.

 35. Merhaba Hocam,
  Öncelikle bu sayfadan çok yararlandığımı belirtmek isterim. Ben 2 senedir biyoloji olimpiyatına çalışıyorum. Şu ana kadar Campbell ve Teiz i bitirdim. Şimdilerde ise Çıkmış soruları bitirdim. Şu ana kadar yaptığım denemelerdeki netlerim 50-73 arasında. Sizce ekstra yapmam gereken bir şey var mı? Ve sormak istediğim diğer soru ise sizce geçen seneki gibi bu sene de Campbell dışından çok fazla soru çıkar mı?

 36. Hocam özelde okuyorum sizce bu sene özel okul ile devlet arasında ortalama kaç net fark olur?Hocam tübitak çözümlerinin pdf si sizde varsa sitede paylaşabilirmisiniz veya genetik sorularının çözümlerini yapabilirmisiniz. Belki sorularda da köklü değişiklikler olacak demişsiniz bu sene sizce konuların soru dağılımı nasıl olur.Geçmiş senelerde olduğu gibi genetik soruları fazla olurmu?

 37. Evet özeldeyim. Leningherden 14-18 arasını iyice çalıştım.Fizyolojide Guyton’ın yarsından fazlasını çalıştım.Broocta 4 ile 10. bölümler arasını çalıştım şimdi tekrar yapıyorum.Klug a çok çalışamdım.Bir de Teiz in çevirisi berbat anlaşılaması çok zor.Bu yüzden bitkiye çok çlışamdım ama Campbell ın bitkisini bildiğimi düşüyorum.Bitki için başka hızlıca okuyabileceğim ne var nereden bulurum

 38. Hocam mikroptada baya bir çalıştım.Fizyolojide Guyton çlıştığım için tekrar Campebell bakmak müthiş sıkıcı oluyor.Bitki içinde Teiz’in kitabına biraz başladım ama çeviri berbat Editöre mesaj attım haklısn çeviride biraz sıkıntı var dedi ..Benimde İngilizcem kötü olduğu için orjinale bakamıyorum,Campbell bitkim iyi,Klugtanda bazı konulara çalıştım.Artık son tekrarları yapıyorum.Günlük ne kadar çalışmamı öneirsiniz?

  1. Merhaba Fatih,
   Önce bana gönderdiğin tüm mesajları tekrar okudum. Bu kadar idealist olman çok güzel. Senin olimpiyatlarda başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Bu arada özel okulda mı okuyordun? Çünkü bu sene değerlendirme şekli değişti. Özel okullar ve devlet okulları ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Bu da demek oluyor ki özel okul kategorisinden girenlerde baraj çok yükselecek. Devlet okulu kategorisinden girenler şanslı olacak. Çünkü onlarda da barajın düşük olacağını düşünüyorum. Tüm bunlardan sonra bence bu sene campbellı çok iyi bilmek gerekiyor. Brock Mikrop çalışmadıysan hemen başla. O da çok önemli. Biyokimyadan campbell yetersiz. Lehningerden çalışmalısın ama Şuan için tamamı değil de iyi bir özet bulursan çok güzel olur. Fizyoloji için Noyanda olur. Bitki için kaynak çok ama teiz’i bitirmen güzel olur. Klugı baştan sona iyi bilmen gerekebilir. Tüm bu yazdıklarımı geçmişte yapılan sınavlara bakarak söylüyorum. Bu sene köklü değişiklikler var. Belki sorularda da öyle olacak. Günlük çalışma limiti diye bir şey yok. Olimpiyat birazda karşılıksız sevgi. Her zaman her konuda yazabilirsin. Başarılı olman dileğiyle.

 39. Murat hocam lütfen bu mesaja cevabınıızı yollayın.

  Hocam ben sınava giricem sizce hangi konulara ağırlık vereyim cammledan vs soru mu çözeyim nasıl yapayım?????

  1. Merhaba Arif
   Nasıl çalışmalıyım diyorsun. Bence bu sene campbellı çok iyi bilmek gerekiyor. Brock Mikrop çalışmadıysan hemen başla. O da çok önemli. Biyokimyadan campbell yetersiz. Lehningerden çalışmalısın ama Şuan için tamamı değil de iyi bir özet bulursan çok güzel olur. Fizyoloji için Noyanda olur. Bitki için kaynak çok ama teiz’i bitirmen güzel olur. Klugı baştan sona iyi bilmen gerekebilir. Tüm bu yazdıklarımı geçmişte yapılan sınavlara bakarak söylüyorum. Bu sene köklü değişiklikler var. Belki sorularda da öyle olacak. Özel okul ve devlet okulları bu sene ayrı değerlendirilecek. Özel okuldaysan baraj daha da yükselecek muhtemelen. Devlet okulundaysan şanslı olabilirsin.

 40. Hoca Merhaba
  Bilindiği gibi sınava 3.5 hafta kaldı.Ben mikrobiyolojiye hiç çalışmamıştım Brocktan bugün başladım .Bitki ve ekoloji içinde sadece Campbell a çalıştım.Bana ne önerirsiniz.Tavsiyelerinizi bekliyorum.Bundan sonra nasıl bir çalışma izleyeyim

  1. Merhaba
   Mikrobiyolojiye önem ver. özette olsa bir kez mutlaka bitir. Ekoloji Campbell yeter ama bitkiye başka kaynaklardan bakmalısın. Gerçi bu sene nasıl bir sınav olacak belli değil. Gittikçe kolaylaşan bir durum vardı ama yinede belli olmaz.

  1. sınava az kaldı. Bana göre campbella çalışmak ikimiz içinde daha iyi.Arif çalışıyorsundur inşaaalah.Biyoloji olimpiyatındakiler sınav yaptığında bana sınavı bana da yolla.

 41. hocam siteniz güzel olmuş.9. sınıftayım campble da ikinci zet tekrarındatım.sınavtarihi belli değil ama tübita çıkmış sorular kitabından çözmeye başlıyımmı ve önerebileceğiniz test kaynağı varmı.

 42. Hocam bende 12.sinifim.ünv. sinavina seneyede girmeye karar verdim. Acaba seneye (herhangi bir okulda okumuyor olucam) olimpiyatlara katilma sansim var mi ?

 43. Hocam sınavda biyosistematikten kaç soru çıkmakta ve bu soruları çözebilmek için campbeel ın biyosistematik ( 9. baskıda 26 -34)kısmı yeterli mi

 44. Merhaba hocam campbell ve lehninger ne kadar zamanda bitmeli daha campbell bitmedi.yazılılar çok zor.nasıl calışmalıyım onuncu sınıfım bu yıl olimpiyata gireceğim.

 45. hocam ben guyton kitabından geçen yıl müfredatta yazan konulardan sinir ve duyu fizyolojisi hariç bitirdim.leningeher kitabından 14 19. bölümleri yani metabolizmayı ( sitrik asit glikoliz pentoz fofat deaimnasyonlar yağ asitleirnin yıkımı vs. ) içeren konuları arası ve aminoasitler, kolon kromtografisi enzim konularını çalışıyorum.bana konu anlatımında yardımcı olanlar var.ancak olimpiyat için şimdi hangi konulara çalışamlıyım.ben campbell 3 defa okudum.sadece sistamatik kısmını atladım çalışamadım.ayrıca klug genetik kitabında populasyon genetiği ve mendel genetiğiyle alakalı olna konuları ki kare anelizini falan çalıştım.turan akay sitoloji kitabını bitirdim.ancak hiç mikrobiyoloji çalışmadım.bu sene 8 .sınıfım sınav yaklaştı ayrıca benim teog um.yukarıda yazdıklarımı çalıştım önümüzdeki 3 .5ay ne yapmamı önerirsiniz. benim korkum bitkiyi sadece campbell dan biliyorum.bu konuda ne yapmalıyım.kendime deneme sınavı bulabilirmiyim.mikrobiyoloji hiç çalışamadım.sizce sınavı geçebilir miyim.görüşleriniz benim için çok önemlidir. acil cevap verirseniz sevinirim.

  1. Merhaba fatih, aslında iyi çalışmışsın.Tavsiyelerim var Tabiki ama şuan ABD deyim. Dönüşte mutlaka yazacağım. 4-5 gün içinde dönüyorum. Teogu ihmal etme bence. Olimpiyatın telafisi var. Iyi çalışmalar.

 46. hocam şuan lise müfredatı bitti campbell a yeni başladım sınava kadar günde kaç saat çalışarak yetiştirebilirim normalde okul derslerini de takan biriyim onları azaltmalı mıyım?

 47. merhaba hocam
  internette guyton tıbbi fizyoloji kitabını buldum biyolojiyi özet olarak konusunu anlatıyor sizce bu kitap nasıl okunmalı mı??

 48. lütfen cevap verirseniz sevinirim hocam ben şu an 10. sınıfım sınava az bir süre kaldı biliyorum ama günde 5-6 saat bile çalışabilirim diye düşünüyorum.Açıkcası lise müfredat bilgim tam biyoloji konusunda ezberim de iyidir hocalarımda yardımcı olacaklar sınava girecegim campbell den bu sene az soru çıkmış dediniz başka bir kaynaktan mı çalışmalıyım ve sizce 2 aylıkda olsa yoğun bir programla sadece olimpiyatlara odaklanarak bir şeyler yapabilir miyim yoksa zaman kaybı mı olur ? Vebu sene bir şeyler yapamazsam 11 de sınava tekrar girmek benim için zor mu olur? Cevabınızı bekliyorum.

  1. çok geç cevap verdim. kusura bakma. şu ana kadar hiç olimpiyat çalışmamışsan günde 5-6 saatte çalışsan başarılı olma ihtimalin düşük diye düşünüyorum. 11. sınıfta tekrar girebilirsin ama evet zor olabilir. campbelldan başka LİFE: The science of biology var. onada çalışabilirsin.

 49. ben 8. sınıf öğrencisiyim biyoloji olimpiyatına katılmak istiyorum tübitak ama nasıl olcak bilmiyorum sorulara bakamadım bulmadım hep liseler için var yardımcı olur musunuz sorular çok zor mu

 50. merhaba hocam
  internette guyton tıbbi fizyoloji kitabını buldum biyolojiyi özet olarak konusunu anlatıyor sizce bu kitap nasıl okunmalı mı?

 51. Hocam ben 9. Sinifim biyoloji olimpiyatindayim daha 10. Sınıfi yeni bitiriyoruz 2 doneme kadar lise mufredatini bitirip campbell e gecicez yanliz arkadaslarin yorumlarini okuyunca cook fazla geri kaldimizi dusunmeye basladim sizce bu durumda birakmalimiyim biyolojiyi cok seviyorum ama yorumlari okuduktan sonra gecme sansimin olmadigini dusunuyorum

 52. hocam bu sene hem teog olduğu için lehininger yerine daha hafif olan lippincot u okuycam.aynı konular toplam 355 sayfa ..fizyoloji için hangi kitabı önerirsiniz.

 53. Merhaba hocam.Ben bu sene 10. Sınıfta okuyorum.Gecen sene bu olimpiyatlara merakım olustu ve okulumda bir calışma baslamasını istedim.Pek verimli bir yıl olmadı.Sadece 9.sınıfı en temel sekliyle bitirebildik.Gectigimiz yaz 10. Sınıf konularını bitirdim bu aylar icinde. 11 e gececegim.Genel olarak palme yayıncılıgı kullanıyorum.Eger anlamadıgım bir yer olursa campbell kitabına bakıyorum.Calışmalarıma bu sene devam edecegim ama kendimi gec kalmıs gibi hissediyorum.Onumde 6 ayım var bu sureci nasıl degerlendirebilirim yardımcı olursanız sevinirim.Simdiden tesekkurler.

 54. Merhaba hocam; adim deniz,.8.sinifA gectim.haziranda bu bolume yazmistim.Bebeklikten beri biyolojiye cok ilgiliyim.biyoloji kitaplarini okurken hem dikkatlice ogrenerek hem de eglenerek okuyorum.benim hobim ve ogrenme istegim diyebilirim…campbell’i cok dikkatlice bitirdim.t.akay sktoloji yi bitirmek uZereyim.bundan onceki senelerde biyokimyAyi hem semiyor hem de zorlaniyordum ama artik en sevdigim bolumlerden biri.elimde lodish molekuler hucre biyolojisi ve brock mikroorganizmalarin biyolojisi var.brock’u okuyorum.ancak lodish biraz zor.ama yaz sonunda ona baslamayi dusunuyorum.belirttigim gibi tum bu kitaplari anlayarak cok dikkAtlice ve zevkle okuyorum…
  Sinava 8. Sinifta girmek istiyorum…fakat bazi sorularim var:

  1.lehninger biyokimyanin ilkeleri adli kitap duyduguma gore Agir bir kitapmis ama ben anlayabilecek kapasitede oldugumu dusunuyorum sizce bu kitaba baslamalimiyim???

  2.duyduguma gore bu sene sorularin %60i campbell disindan olmus…bana hangi kitaptAn ne kadar yuzde soru ciktigini yazarmisiniz???

  3.duyduguma gore campbell in ingilizce bir soru bankasi varmis.ingilizcem iyidir anlayabilecegimi dusunuyorum fakat sizin tavsiye etmeniz cok onemli…

  4.stereokimya icin hangi kitap en uygundur???, sirf stereokimya icin bir kitap var mi???

  1. merhaba deniz sana daha önce cevap yazamadım kusura bakma. tüm sorularına cevap yazacağım ama bu ara çok zamanım olmuyor. şunları söyleyebilirim. geçen sene ki sınava bakarak bu sene biyokimya ve mikrobiyolojiye ağırlık vermen lazım. biyokimya biraz ağır tek başına anlarsın umarım. mikrobiyoloji dediklerine bakılırsa senin için kolay gelecek. hangi okuldasın merak ettim doğrusu?

   1. Tekrar merhaba, oncelikle cevabiniz icin tesekkur ederim. Ben izmir Gelisim Koleji’nde okuyorum.Yazdan beri biyokimya bilgimi epeyce ilerlettim.Biyokimya icin Lehninger dusunuyorum.Mikrobiyoloji icin hala Brock’u okuyorum ancak bazen TEOG icin ara vermem gerekiyor ona.Yukarida yazdigim gibi Lodish Molekuler Biyolojiye basladim.Dogrusu sandigim kadar zor degilmis ancak bazi yerler mesela protein domainleri biraz karmasik.Mesela bazi yerlerde yapisal motifleri domain olarak gosteriyor, bazen de yapisal motif olarak.Benim kuzenim molekuler biyolog.Takildigim yerleri ona soruyorum.Ancak dogrusu daha biyoloji dunyasinda henuz protein domainleri konusu fazla aydinlatilmamis.Internette bazi yerlerde polipeptidi domain olarak gosteriyor, bazi yerlerde yapisal motifleri.Ancak kitapta yazdigina gore domainin asil tanimi yapisal motiflerin bir araya gelerek organize oldugu kombinasyonlar.Ancak size de sormak isterim: gordugum kadariyla her protein domaini ayrica onun polipeptidi:hemoglobin, piruvat kinaz, hemagglutinin…Sizce protein domaini polipeptidle ayni anlamda mi ?? Amino asitler ve proteinler kismini cok ama cok iyi kavradim.Bir de stereokimya sorusu geliyo mu ???(stereokimya en sevdigim ve kavradigim biyokimya konularindan biri.)

 55. Abi ben 9. Siniftayim il aşamada 50 kişiyi alıyorlar de mi ?
  Bir de ilk aşama için hangi kitaplar bitirilmeli lütfen cevap yazın lütfen

  1. ilk aşama için bazen 50 bazen 60 kişi alıyorlar. geçen sene 60 dı bu sene 50 kişi aldılar. 1. aşama için campbellı detaylı bitirmelisin. sonrası sitede yazıyor. oradan bakabilirsin.

 56. Abi ben bir şey soracaktım bu istediğin üniversiteye gitme işi kaçıncı sınav sonunda hangi dereceyle oluyor

 57. Merhaba hocam; adim deniz,.8.sinifA gectim.haziranda bu bolume yazmistim.Bebeklikten beri biyolojiye cok ilgiliyim.biyoloji kitaplarini okurken hem dikkatlice ogrenerek hem de eglenerek okuyorum.benim hobim ve ogrenme istegim diyebilirim…campbell’i cok dikkatlice bitirdim.t.akay sktoloji yi bitirmek uZereyim.bundan onceki senelerde biyokimyAyi hem semiyor hem de zorlaniyordum ama artik en sevdigim bolumlerden biri.elimde lodish molekuler hucre biyolojisi ve brock mikroorganizmalarin biyolojisi var.brock’u okuyorum.ancak lodish biraz zor.ama yaz sonunda ona baslamayi dusunuyorum.belirttigim gibi tum bu kitaplari anlayarak cok dikkAtlice ve zevkle okuyorum…
  Sinava 8. Sinifta girmek istiyorum…fakat bazi sorularim var:

  1.lehninger biyokimyanin ilkeleri adli kitap duyduguma gore Agir bir kitapmis ama ben anlayabilecek kapasitede oldugumu dusunuyorum sizce bu kitaba baslamalimiyim???

  2.duyduguma gore bu sene sorularin %60i campbell disindan olmus…bana hangi kitaptAn ne kadar yuzde soru ciktigini yazarmisiniz???

  3.duyduguma gore campbell in ingilizce bir soru bankasi varmis.ingilizcem iyidir anlayabilecegimi dusunuyorum fakat sizin tavsiye etmeniz cok onemli…

  4.stereokimya icin hangi kitap en uygundur???, sirf stereokimya icin bir kitap var mi???

 58. hocam leningher da mesela alkol dehidrongazın tepkimeyi nasıl yaptığı anlatılıor ve organik kimya bilgisi gerkiyor 1. aşamada bunlar çıkıyor mu.mesela anlatımı aynen yazıyorum

  zn aktif ölgedeki zn astelaldehitin karbonil oksijenini polarize eder.hidrit iyonun NADH den aktarımını sağlar .indirgenen ara ören protonu alarak etonol oluşur.

  şimdi hocam burda astelaldehite NADH den h iyonu aktarıldığını bilmek 1 . aşama için yeterli mi yoksa yukarıda yazan mekanizma yı bilmek gerekir mi.bütün döngülerde böyle mekanizmalar var.bu arada bu sene temel şeyleri sormuşlar lippincott okuyanlar bile yapmış

  1. merhaba yoğunluktan çok geç cevaplar verebiliyorum kusura bakma. bence mekanizmalara bakmak gerekir. hersene biraz daha campbell dışı bu kitaplar ağırlıklı oluyor.

 59. Hocam ben 11. sınıfa geçtim geçen sene olimpiyatlara hazırlanmayı düşünmüştüm ama sonra vaz geçmiştim bu sene tekrar girmek istiyorum sizce nasıl çalışmalıyım bende campbellin 9. baskısı var

 60. Hocam ben 11. sınıfa geçtim geçen sene olimpiyatlara hazırlanmayı düşünmüştüm ama sonra vaz geçmiştim bu sene tekrar girmek istiyorum sizce nasıl çalışmalıyım bende campbellin 9. baskısı var

 61. hocam ben 8. sınıfa geçtim. daha önce olimpiyatlarla ilgili hiç çalışmadım. yaz tatilinde katılmaya karar verdim. 9. sınıf konularını yarısından çoğu bitti 3-4 günde. ben eğitim videoları izliyorum, ablamların ders notlarını ve hocalarının verdiği ders notlarından çalışıyorum. ablamlardan da yardım alıyorum. hocam sınava 8. sınıfta girmek istiyorum. çok mu geç kaldım? konuları yetiştirebilirmiyim acaba. hala şansım var mı? 9. sınıf konuları bbana kolay geldi. acaba çalışırken nasıl bir yol izlemeliyim. illa öğretmen şart mı?

 62. ben 8. sınıfa öğrencisiyim. daha önce olimpiyatla ilgili bir şeye çalışmamıştım. yaz tatilinde katılmaya karar verdim. şimdi başladım çalışmaya. 9. sınıf konularındayım. konular zor gelmedi. evde kendim çalışıyorum. eğitim videoları izliyorum, ablamın ders notlarını ve öğretmenlerinin ders notlarından çalışıyorum. ablalarımdan yardım alıyorum. ama çok geç kaldım. hocam sizce hala şansım var mı? nasıl bir çalışma yolu izleyebilirim. illaha bir öğretmen şart mı? pek öğretmen için durumumuz yokta.

 63. hocam sırayla hangi kitapları bitirmem lazım.ben şimdi t.akay itolojiyer çalışıyorum.bunlartla ilgili nasıl çalışmöalıyım.sınava 8 de giricem

  1. BİYOKİMYANIN İLKELERİ LEHNİNGER
   Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi
   GENETİK KLUG
   fatihciğim bunları sırayla yapabildiğin kadar bitir. Daha sonra 5-6 kitap daha var. bu sene yaklaşık 60 soru campbell dışındandı. özellikle biyokimya çalış. başarılar.

  1. tübitak değişik düzeylerde sınavlar, proje çalışmaları yapıyor. burs desteği sağlıyor. sitesinden takip etmek lazım…

 64. merbaba hocam bn ertan 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarına girmek istiyorum fakat biyokimya, bitki biyolojisi, sitoloji,mikrobiyoloji gibi dallardan soru geliyor lise müfredatını bitirmeme az kaldı şuan yaz tatilindeyim bir yaptığım programa göre bir ayda lise müfredatını bitiriceğim.sonra hangi kaynağa çalışmalıyım cambell yetmiyormuş.biyokimyayı anlamak zor organik kimya bilgisi lazım 7.sınıfta nasıl biyokimya çalışıyorlar.ben onlara inanmıyorum sitoloji mikrobiyoloji bunları nasıl bir programla bitirebilirim.test çözüyorum yanlışım olmuyor.sadece lise bilgim ile olimpiyat sorularını yapamıyorum test olarak lise palme çözüyorum eksen güvender gibi kaynaklara da bakıyorum eğer cambell gibi ağır biyoloji kitaplarını bitirirsem kaç net yaparım lütfen cavap yazın.

  1. merhaba ertan
   bu seneden önce sadece campbellı mükemmel bitirdiğinde 1. aşamayı geçecek kadar net yapabiliyordun. ama bu sene campbell dışı yaklaşık 60 soru geldi. lise düzeyinde ne kadar çalışırsan çalış 1. aşamayı geçmen mümkün değil. campbell başlangıç kitabı. bu sene özellikle biyokimyadan zorladılar. en azından sitoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, ekoloji kitaplarını bitirmek şart gibi. şu an kaça geçtin bilmiyorum. 10. sınıfsa çok çok çalışman gerekir. başarılar.

 65. merbaba hocam bn ertan 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarına girmek istiyorum fakat biyokimya, bitki biyolojisi, sitoloji,mikrobiyoloji gibi dallardan soru geliyor lise müfredatını bitirmeme az kaldı şuan yaz tatilindeyim bir yaptığım programa göre bir ayda lise müfredatını bitiriceğim.sonra hangi kaynağa çalışmalıyım cambell yetmiyormuş.biyokimyayı anlamak zor organik kimya bilgisi lazım 7.sınıfta nasıl biyokimya çalışıyorlar.ben onlara inanmıyorum sitoloji mikrobiyoloji bunları nasıl bir programla bitirebilirim.test çözüyorum yanlışım olmuyor.sadece lise bilgim ile olimpiyat sorularını yapamıyorum test olarak lise palme çözüyorum eksen güvender gibi kaynaklara da bakıyorum eğer cambell gibi ağır biyoloji kitaplarını bitirirsem kaç net yaparım lütfen cavap yazın

 66. hocam merhaba biyoloji olimpiyatı konusunda çok istekliyim yalnız ilk aşamayı geçmek için campbell dışında hangi kaynaklardan faydalanmak gerekiyor pek bilgim yok.Bunun dışında 2.aşama için ilk aşamaya ek hangi kaynaklardan faydalanmalıyız aynı şekilde pek hakim değilim bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler.

 67. Mehaba ben ahmet 9.sınıftayım.Biyoloji olimpiyatlarına katılmak istiyorum ama nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum yardım edebilir misiniz?

 68. hocam ben kendime denem yaptım 33 net falan yapabiliyorum ama daha 7. sınıfım ve sadece campbeel bitirdim.şimdi hangi kitaptan devam ediyim.bir palme sitoloji diye bir kitap var 100 sayfa civarı onu mu okuyim yoksa leningeher ın gerekli bölümlerini fotokopi mi çektiriyim.ben campbeel ı 2 defa bitirdim ve %70 75 anladım 2013 sorularını rahat sözüyordum.hocam ayrıca bir soru kitabı veya bu akdeniz içanadolu denemelerine ulaşılabilcek bir kaynak var mı.internetteki campbeel 8. baskı soru bankası 1100 sayfa ama ingilizce

  1. bu sene gördükki campbell yeterli değil. sırayla bitirmen gereken kitaplar var ama daha 7. sınıfsın. 8.de kontenjan ayırıyorlar. 8 de mi gireceksin yoksa 9. sınıfa mı hazırlanıyorsu. campbellı çok iyi anlamak lazım.

 69. Bir de…Ben test cozmuyorum…Sadece konulari okuyorum, okurken egleniyorum.(Benim hobim). Konularin coguna hakimim(Biyokimya haric).Sizce olimpiyatlara girme sansim var mi ???

 70. Merhaba, adim Deniz.7.sinifa gidiyorum.Kucuklugumden beri ileri biyoloji konularina cok merakliyim.Gecen sene Campbell Biyoloji kitabini aldim.Biyokimya disinda diger tum uniteleri anladim. Sonra Madigan’dan Brock: Mikroorganizmalarin Biyolojisi adlli kitabi aldim.Gorsel acidan cok zengin olmasa da gercekten cok guzel bir kitap.Su anda onu okuyorum.Ayrica Lodish’ten Molekuler Hucre Biyolojisi adli kitabi aldim.Ne yalan soyleyim Lodish’in kitabini cok fazla anlamadim.Gercekten cok ileri bir kitap.Bana ne onerebilirsiniz ???(Kitap olarak) Biyoloji benim hayatim…Gelecegim hakkinda bircok plan yaptim(universite, kariyer, meslek…). Biyoloji Olimpiyatlari’na katilmak istedigimden cok emin degilim.Birincisi duyduguma gore genelde Yamanlar cok madalya kazaniyorlarmis. Ayrica ornek sinavlari inceledim.Gercekten biyokimyaya agirlik verilmis.Hatta sinavin %70’i…Nasil bir deste almaliyim ????

  1. merhaba deniz
   öncelikle sen kritik engeli aşmışsın. bu bilinçli olarak olimpiyat çalışmayı istemek. yaptıkların 7. sınıf öğrencisine göre çok çok iyi işler. fakat bitirdim dediğin kitapları acaba nasıl bitirdin. hakimiyet önemli. 8. sınıfta mı sınava girmeyi düşünüyorsun. 8 lerede ayrı kontenjan açıyorlar. 9 da gireceksen önünde oldukça uzun zaman var. ama çok zorlu bir süreç. kitapları zevkle okumak ayrı hakim olmak için okumak ayrı bir olay. bu seneye kadar 1. aşama sınavı campbell ağırlı oluyordu ama bu sene % 55- 60 campbell dışı oldu. eski olimpiyat sınavlarını çözmek önemli. defalarca çözmelisin. ayrıca bulabilirsen deneme sınavları çözmelisin. ama biraz zor bulabilirsin. şimdilik söyleyeceklerim bunlar ama soruların oldukça cevaplamaya çalışırım…

   1. Oncelikle cok tesekkur ederim.Campbell’i dikkatlice bitirdim yakinda T. Akay’dan Sitoloji’yi de bitirecegim.Sizce Sitolojiden sonra hangi kitaba gecmeliyim ??? Brock:Mikroorganizmalarin Biyolojisi’ne kaldigim yerden devam mi edeyim, yoksa Lehninger Biyokimya’yi mi alayim ?? Elimde Brock ve Lodish Molekuler Hucre Biyolojisi var, ancak yukarida yazdigim gibi Lodish gercekten cok agir bir kitap.Son olarak sinava 8. sinifta girmeyi dusunuyorum.Fakat sizce sinav icin ideal sene hangisi ???

 71. Hocam ben sorulara baktım 2013 veya 12 baya bi zordu.en zor sinav 2011 veya 2010 deniliyor du ama bu daha zor çünkü 2010 veya 2011 campbell bilgileri ile yapiliyordu bu ise campbell la 40 soru ancak yapiliyor

 72. Hocam ben 7. Sinifim yeni yeni icime merak oldu biyoloji olimpiyatina sorularim olacak bu olimpiyatta lise konulari oluyo ve 8,9,10,11,12 birlikte oluyo demi ayrica calissam gecebilirbiyim

  1. olimpiyatta 9. sınıfta başladığında yukarıda söylediklerini en fazla 2 ayda bitiriyoruz. yani tüm lise müfredatını. sonra başlangıç kitabı campbell genel biyoloji kitabı. yaklaşık 1400 sayfa. sonra daha yapılacak bir çok iş oluyor. sitedeki olimpiyata nasıl çalışmalıyım kısmını bi okusan iyi olacak.

 73. 50-55 netin geçme olasılığı var mı ? A kitapçığı 24.soru iptal edilir mi ? Hangi sorular iptal edilir ya da cevapları değiştirilir ?

 74. 42,5 netin geçmesi zor ama son 2 seneye göre de bir hayli zordu sınav.Bence en az 55-60 olur baraj ama Murat hoca da yorum yapsa güzel olacak 🙂

  1. Evet sınav geçen iki seneye göre daha zordu. Soru tarzı biraz degismis. Campbell dışı cok soru var. Bencede baraj 60 civarı olur. 2-3 net aşağı yukarı oynayabilir gibi geliyor.

 75. Hocam ben bundan 2 gün önceki olimpiyat sınavına girdim sınav çok zordu 1. aşamayı geçmek için kaç net olması lazım? Ayrıca soruların hepsi 1 puan mı?

  1. Bu sene barajın 60 net civarinda olmasini bekliyorum.+- 3,4 net olabilir bence. Geçen seneden biraz daha zordu sınav.

  2. Bu sene barajın 60 net civarinda olmasini bekliyorum.+- 3,4 net olabilir bence. Geçen seneden biraz daha zordu sınav.

 76. hocam bitki ile ilgili bitki fizyolojisi kitabını alıyımmi.çünkü kafama bazı şeyler takılıyor.sorucak kimsede yok.bende klug var.

 77. hocam ben 8. sınıf öğrencisiyim malum teog stresini yeni üzerimden attım hedefim özel bir fen lisesiydi ve bu liseyi de olimpiyatlara çok iyi hazırlanıyor diye istiyorum öncelikle siteniz harika onu söylemeden geçemicem biyoloji olimpiyatı hakkında çok az şey bilirken şimdi en azında fikir sahibiyim hocam ben bu sınavlara hazırlanmak istiyorum ama az önce bi arkadaşın yorumunu okudum 7. sınıf şimdiden harika hazırlanmış tebrik ederim.. geç kaldığımı dusunmeye başladım daha biyolojiye ilgim var ama daha önce hiç çalışmadım sizce şimdi ön hazırlık olarak nasıl başlamalı ve nasıl bir yöntem izlemeliyim şimdiden teşekkürler..

 78. Doğru ya 7. Sınıflar olimpiyata girmiyordu dimi unutmuşum. Kafan rahat bir şekilde yavaş yavaş çalışabilirsin 😀

 79. Sınavı anadolu üniversitesi yapmıyor sadece düzenliyor (sınav kağıdı dağıtımı başvuru vb.) önceden meb düzenliyordu ama teog sınavlarının yoğunluğu sebebiyle bu yıl bıraktı. Ve çalışmana gelince eğer campbell daki tüm terimler anlamları ve varsa şekilleri ile beraber ezberinde ise korkacağın tek konu biyokimya olsun. Yukarıda baya anladığını yazmışsın ama tüm detayları bilmediğin zaman çok banko sorular kaçabilir. Bu yüzden konuları tekrar ederken önce mantığını kavra sonra terimleri ezberle. Böylece aklında daha iyi kalır. Murat hoca campbell dan başka kitaplarda gerekeceğini yazmış ama zaten soruların çok azı campbell dışı geliyor. Örneğin bi konu ile ilgili 15 soru varsa bunun 1 tanesi campbell dışındadır ki onları da konuyu çok iyi biliyorsan mantıklı bir sallama ile yapabilirsin. Sadece biyokimya dan campbell dışına çok çıkıyorlar. Ondan da nerdeyse her yıl kalıplaşmış sorular soruyorlar. Kısaca bahsetmek gerekirse her yıl aminoasitlerin yapısı ve kolon kromatografisi, ß-oksidasyon sayısı veya yağ asidinden atp eldesi, biyolojik deney yöntemleri (diferansiyel santrifüjasyon, x ışını kırınımı, PCR falan), organik bileşiklerin detay özellikleri ve 2 yılda bir disulfid bağı yapan aminoasidinden (cevabı sistein 😀 bir sorunuz da benden olsun) soru gelir. 7. Sınıfta olimpiyata girdiğine göre muhtemelen özel okuldasın ve zaten dediğim şeyleri hocan göstermiştir. Ama devlet okulundaysan ve bu konuları bilmiyorsan soru çözümlerinden bi şeyler kapabilirsin. Ve 20 aminoasidin yapısını ve işlevini ezberlersen 2 soru cebindedir. Kolay gelsin

  1. yazdıkların için teşekkürler ibrahim (ahmet harun). söylediklerine katılıyorum. fakat sadece campbell yinede yetmez. evet biyokimya çok iyi olmalı. ama birinci aşama için diğer kaynaklarada biraz bakmak gerekir. son iki sene oldukça kolay ama zorlaşmayacağını söyleyemeyiz.

   1. (Bu arada saolun hocam ismimi açığa çıkardığınız için 😀 geçecek olursam yayınlamayı düşünüyordum) yorumlarınız için teşekkür ederim hocam. Sınava yakın bi süre kaldı ve tüm sınava çalışanlar büyük heyecan içinde. Sizin bu dönem için ne öneriniz var? Önce Çıkmış soruları mı çözeyim konu tekrarı mı yapayım ve hangi konuya ağırlık vermeliyim?

 80. hocam ben 7.sınıfım okulda biyoloji olimpiyat sınıfındayım.8. sınıfta 1 geçmeyi hedefliyorum.campbell.123678 . üniteleri 2. defa bitiriyorum.baya anladım ancak bazı çok detay şeyler aklımda kalmıyor.traslasyon kompleksi oluşurken mi 2 gtp harcanır yoksa parçalanırken mi tarzında detayları bazen unutuyorum ancak genel hatları ile anladım zaten lise müfredatına hakimim palmeden çalıştık ve birey c yi çözdük.ancak test yok ve bazı şeylerin üstünde hiç durulmamış.peroksizom gibi.hangi kitabı veya ne yapmamı tavsiye edersiniz.

  1. Öncelikle azmin için tebrik ediyorum. Campbell ünitelerini bitirdim diyorsun ama nasıl bitirdin acaba. anlamak için sık sık sınav yapman lazım. Tüm detayları bilmen gerekir. Bazen şeklin altında bulunan bir detaydan soru geliyor. Hatta sadece campbell yeterli olmuyor. Ek kitaplar, kamp notları falan… Gerçi bu sene bir ay geç olacak, ilk defa anadolu üniversitesi yapıyor, nasıl olur gibi sorular var aklımızda. Son iki senedir nispeten kolay. Azimli bir şekilde detaylı çalışırsan başarılı olabilirsin.

   1. hocam bitki çalışmamı bitirdim ve 2010 sorularına baktım.biki sorularının hep yüzde 90 yaptım ancak genetikleri yapamadım.ayrıca dediğinz sınavları neden elde edebilirim.ayrıca sınavı neden bu sene anadolu üniverstesi yapıyor ve daha önce hangi üniverste yapıyprdu

 81. 9. Sınıftayım, bu yılın başında biyoloji olimpiyatlarına katılmak istememiştim. Şu an olimpiyat 1.aşama sınavlarına yaklaşık 1,5 ay kaldı. Öğretmenim benim de katılmamı söyledi ben de kabul ettim. Daha önce bir öğretmenle özel olarak bunun için çalışmamıştım ve şimdi de herşeyi tamamlayamam. Ama seneye katılmayı düşünüyorum. Bu yüzden de yazın çalışmaya başlayacağım. Yaz tatilinde nasıl bir program uygulayabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Yukarıda da dediğim gibi yaz tatili lise müfredatının hepsini bitirmeye çalış. Biyoloji biraz ezber dersidir bu yüzden unutacağını düşündüğün şeyleri not al. Yaz tatili sonrası okul döneminde campbell ı bitir. Campbell çok fazla terim içeren bi kitaptır ve konuları karşılaştırmalı anlatır. Bu yüzden campbell i anlaman için lise müfredatına hakim olman önemli.
   Okul sırasında sınav haftaları hariç derslerine çalışma 10. Sınıfken derslerini ihmal etmekten hiç bişi olmaz. Campbell daki her açıklanan terimi ezbere bilmen lazım (örneğin:glioksizom, campbell da bu organel ile ilgili yazı 5 satır falandır. 1000 bilmem kaç sayfayı okurken aklında bile kalmayabilir ama sınavda çok kez çıkmışlığı vardır.). Campbell en geç sınava 20 gün-1 ay kala bitir. Bitir dediğim hakim ol çünkü sadece okuyup gecersen bi anlamı olmaz. Sınava az kalmışken önemsiz derslerden çık. Çok yararı dokunur. Sınav haftan olimpiyat sınavına çok yakın olursa rapor al girme sınavlara. Eğer bu dediklerimi yaparsan biyokimya hariç her şeyi bitirirsin. Altın nokta yayınlarının olimpiyat soru çözümleri kitabı var.
   Biyokimya için lehninger:biyokimya nın protein, yağ ve karbonhidrat larla ilgili temel bölümlerine ve soru çözümleri ne bak. Bunları tek başına da yapabilirsin ama hocanla ders dışı çalışmanızın çok faydası olur fen liselerinde hep böyle yapılıyor. Anadolu lisesinden olimpiyata hazırlanan biri olarak verebileceğim tüyolar bu kadar.

 82. hocam bu kitaplar şart
  mı başka kaynaklar olursa olmaz mı?Birde bizim okul hiç olimpiyata girmemiş napabilirim hocam bu sınava katılmak çok istiyorum

  1. Sınava 1 ay kala falan (tam bende hatırlamıyorum ama yaklaşık o kadar) internette kayıt açılıyor MEB in sayfasında, bireysel değil okul ile katılabilirsin.daha olimpiyat ın ciddiyetini anladınmı bilmiyorum ama sana şöyle anlatayım. Bu yıl ortasında yapılan ingilizce münazaralarına ve scrabble turnuvalarına benzemez. Konuları çok ağırdır ve hocalar sınava girse %90 ı sınavdan Çakar( ki zaten çıkıyor çünkü aynı sınav hocalarla yapılıyor ve gecemiyorlar). Üniversite kitaplarından soru soruyorlar. 2-3 sene hazırlanıp sınavı kazanamayan öğrenci ler var. Kazananların çoğu ya özel fen lisesi ya da devlet fen lisesi.
   Bunları umudunu kırmak için söylemiyorum sadece önündeki durumu söylüyorum. Beni de çalıstıran kimse olmadı, sınavlara katıldım ve kazanmadım bu son senem. Ki ben gerekli hocalara ve imkanlara kısmen ulaştığım halde.yapman gerekenler:
   1. Bu Olimpiyat tan kesin hocaya bahset ve mümkünse calistirmasini iste çalıştırmiYorsa konuları anlamadığında soru soracak birisini bul
   2. 10uncu sınıfta olduğuna göre çalışma plan ının şöyle olması lazım:
   Lise müfredatını yaz tatiline kadar bitirmeye çalış
   Ardından yukarıda adı geçen Campbell adlı kitabı al ve gece gündüz bunu oku, yaz tatilinin sonuna kadar bitir( campbell 1200 küsür sayfa bi kitap, eğer gelecek sene bi şey kazanmak istiyorsan boş vakitlerinde sadece bunu okuman lazım bu seneyi zaten unut)
   3. Bunları bitirdikten sonra çıkmış soruları çözmeye çalış. Konuları unutabilirsin, aklına takılana hemen bak
   4. Bunları ek puan için yapıyorsan hic calısma cunku univ sinavina calısarak daha ii bir puan yapabilirsin
   5.bu dediklerimi iice düşün kararını 1 hafta sonra ver
   6. Buna raģmen gecemeyebilirsin cunku campbell ana kitap obur kitaplardanda az bucuk bisi bilmen lazım ama campbell i kokune kadar bilirsen şanşın bayaa artar.

 83. Hocam biyoloji olimpiyatları hakkında araştırma yaparken bu siteye rastladım . Okulumuzda biyoloji olimpiyatlarına hazırlanmak isteyen arkadaşlar var. Biyoloji hocamıza başvurduk fakat kazanmamızın çok düşük bir ihtimal olduğundan söz etti . Bir arkadaşımız hariç diğerleri vazgeçti . Kendi kendime hazırlanırım diyor. Bu mümkün mü ?

 84. Merhabalar.Adim Deniz.6. sinifa gidiyorum.Fen bilimlerine ozellikle kimya ve biyolojiye gercekten cok merakliyim, kucuklugumden beri biyolojiyle ilgileniyorum.Hatta ileri sinif konularini bile biliyorum diyebilirim.Ileriki yaslarimda da biyoloji olimpiyatlari’na katilmayi planliyorum.Sormak istedigim bazi sorular var.
  1-Oncelikle ustun yetenekli cocuklara hitap edilen ”harika cocuk”(child prodigy)lardan biri olan Akshay Venkatesh uluslararasi fizik olimpiyatlarina ve uluslararasi matematik olimpiyatlarina 12 yasinda katilmis.Bunu nasil degerlendirebiliriz ?Yani illa lise ogrencisi olmak gerekmiyormu ?

  2-Ulusal ve Uluslararasi Biyoloji Olimpiyatlari’nda baraj kac ?Ya da madalya ve skor degerlendirmesi nasil yapiliyor ?

 85. Hocam çok merak ediyorum bende bu sınava girdim 64 net yaptım sizce barajı geçermiyim sorulara baktınızmı?

 86. Campbell olmadan zor ben müfredatı da bitirdim arada çok büyük farklılıklar var bir kere Campbell’ı okuyunca lise müfredatında öğrettikleri bazı şeylerin yanlış ya da eksik olduğunu görüyosun

 87. Şu ana kadar yapılan sınavların barajını bilen varsa söyleyebilir mi? Bildiklerim 2012nin 63 2011in 40 olduğu ama ondan da emin değilim..

 88. merhaba hocam.benim de birkaç sorum olacak
  1-elimde kaynak hiçbir kitabım yok.normal lise konularını bitirsem campbell ve diğer kitaplardan çalışmadan yine derece yapabilir miyim?
  2-son aşamaya kadar gitmeyi planlıyorum acaba diğer sınavlar nasıl?aynı konular mı, aynı kaynaklardan mı çalışıcaz, ilk aşamadan daha mı zordur?
  3-9,10 ve 11. sınıf biyoloji kitaplarım var ama 12. sınıf kaynağı yok ve bende internetteki notlarla idare ediyorum bu yeterli midir?

  1. Sadece lise konularına çalışarak geçmen neredeyse imkansız çünkü konular liseden çok daha fazla kapsamlı ve ayrıntılı, kaynaksız o konularla baş edemezsin, piyasadaki kaynaklardan en azından birini edinmen gerekli,

 89. Biyolojiyi yapabiliyorum ama küçük yaşta bilseydim uğraşmazdım bu matematik dil anlatım Almanca Edebiyat zımbırtılarıyla direk Haccettepe tıpa gider kendi alanımda çalışmalar yapardım

 90. Hocam 2. aşamada hangi kitaplara çalışılır 2. aşamada da Campbell gibi temel bir kitap var mıdır ? 2. aşama kitap ve konuları ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

 91. selam hocam ben azeriyim olimpiyatciyim campbell icin bir test kaynagi biliyorsaniz yazin lutfen NOT azerice kaynak olmadigi icin turkce hazirlaniyoruz lutfen turkce kaynaklari yaziniz

 92. merhaba hocam,
  ben 10. sınıfa gecıcegım gecen sene bıyolojı olıpıyatlarıyla ılgılı pek bılgı alamadım bu sene hazırlanmak ıstıyorum, sınava katılmayı cok ıstıyorum sızce gec mı kaldım?? bu sene cok calıssam da 1.asama sınavını gecemez mıyım?? bu konudakı yorumlarınızı beklıyorum tesekkurler

  1. hayır geç sayılmaz. eğer 10 sınıfı iyi değerlendirirsen çok iyi olur. tabiki 1.aşamayı geebilirsin ama çok çalışmalı…

 93. iyi günler,ben bu sene 10. sınıfa geçeceğim ve olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum.9. sınıfta da girmeyi çok istemiştim ancak okulumda bununla ilgili bir bilgilendirme olmadığı için bu sene kendim okul idaresiyle konuşmaı planlıyorum.Sizce hazırlanmak için geç mi kaldım ve nasıl hazırlanabilirim yardım edebilirseniz çok sevinirim.

  1. 9.sınıftan hazırlanmak daha iyi olurdu tabiki. çok geniş bir müfredat var. ama tabiki 10.sınıftada hazırlanabilirsin. ama 2 kat daha belkide çok daha fazla çalışman gerekecek. bunu bilmelisin. tabiki yardım ederim

  1. madalya sadece ek puan getirir.
   altın-35
   gümüş-30
   bronz-25
   dediğin itediği üniversite meselesi ancak 4 kişilik milli takımı girip uluslararasında madalya almak ile olur.

 94. arkadaşlar olimpiyat açıklanmış. 07.06.12 ben kazanamadım. hayırlısı.

  Kazanan arkadaşları kutlarım.

 95. arkadaşlar bu sene sınav çok kolaydı size tahminleri söyleyim.
  58-62 genel olarak ama bu sene lise 3 lerin girmesinden dolayı tüm dengeler alt üst olabilir.

 96. 2008 den sonraki soruların çözümünün bulunduğu bir kitap bileniniz var mı yada soruların nasıl çözüldüğünü bilen

 97. size yardımda bulunan birileri var mı kaznamak istiyorum bu işte yardımcı olucak birileri var mı biliyormusunuz?

 98. sınava hazırlanırken önemli gördügünüz bir kaynak var mı siz sınavlara nasıl çalıtızın,çalışıyorsunuz

 99. beyle,bayanlar sonuçlar açıklanmış diyorlar
  bir dogrusu var mı kazanmışmısının bir şeyler yazın meraktayız

 100. merhaba, öncelikle o bölge sınavı değil Türkiye geneli 1. aşama sınavıydı, aslında fena geçmedi; ama bayağı saçmaladığımı sınavdan sonra fark ettim, lise 3’lerin tekrar girmesi beni epey endişelendiriyor
  sizce hocam tahminen geçiş neti kaç olur?

 101. merhaba hocam,
  2012 sınavına bakma şansınız olduysa, sizce baraj kaç net olacaktır?
  arkadaşlar sizlerin de tahminlerinizi duymak isterim.

  1. evet baktım. sınav kolaydı. baraj çok yükselir gibi. 60 ve üstü olur gibi. ama bilinmez. bekleyip göreceğiz.

 102. merhabalar olimpiyatçı kardeşlerim Bu gün akdeniz bölge sınavı oldu. Çok heyecanlıydım. hep anımsadığım yerlerden çıktı. pek kesin olarak yapmadım ama yine de umutluyum hayırlısı. SİZİN SINAVINIZ NASIL GEÇTİ YORUMLARINIZI BEKLİYORUM..

  Vesselam….

 103. MERHABA HOCAM BEN 8. SINIFA GİDİYORUM.FEN ÖĞRETMENİMİN DESTEĞİYLE BU SINAVA GİRMEYE KARAR VERDİM. ŞUAN SINAVA 2 AY KALA CAMBELL KİTABINI BİTİRDİM. (PEK ANLAMASAM DA) ŞİMDİDE İNTERNETTEN BİYOLOJİ KONULARINI DİNLİYORUM.BU ARADA SBS YE DE ÇALIŞIYORUM.GEÇEN SENENİN SINAVINA EVDE GİRDİM 17 NET ÇIKARDIM.ŞUANKİ DURUMUM HAKKINDA YORUMLARINIZI BEKLİYORUM BUNDAN SONRA NASIL ÇALIŞMALIYIM …VE BİRDE cambell kitabındaki sadece özetlere çalışarak 35net yapanları duydum. kaç netle dereceye girilir..bu konu hakkındaki yorumlarınızıda bekliyorum
  vesselam…

  1. merhabalar. sana bi cevap yazmıştım ama gitmemiş galiba. 8. sınıftan böyle iyi çalışmış olmak ve azimli olmak çok güzel. campbellı bitirdiğini söylüyorsun ama nasıl bitirdin acaba. bi anlatan olmalı bazı konularda. mesela genetik gibi. artık sadece campbell bitirmekte yetmiyor zaten. 17 net o durumda fena değil ama sınav ortamında başka olur. 45-50 net yapmalı ki 1. aşamayı geçebilesin. 8. sınıftan başlamış olman çok iyi ama. sadece özetlere çalışarak 35 net abartı bence. bana http://www.biyolojiolimpiyat@gmail.com dan ulaşabilirsin. iyi çalışmalar…

 104. merhaba ben elif ülker olimpiyatlar nasıl oluyor nerede oluyor ?
  ben şu an 9.sınıftayım katılmak istiyorum lütfen yardım

  1. bireysel katılamıyorsun. bireysel hazırlansan bile okul idaresi kaydetmesi gerekiyor. olimpiyatlar çok zorlu çalışma ister. iyi bi araştır istersen

 105. ben 9. sınıf öğrencisiyim. Biyoloji olimpiyatlarına hazırlanmak ve katılmak istiyorum.Fakat hazırlanırken okulda ders ve yazılılarımda başarısız olur muyum?

  1. hayır aksine olimpiyat iyi bir çalışma disiplini verdiğinden dolayı diğer derslerdede başarılı olyorlar genelde. ama bu çalışma temposu kaldırabilecek durumda olmak gerekir.

 106. eger uluslararası olimpiyatlarda bir başarı elde edersek yurtdışındaki üniversitelerden teklif alabilirmiyiz

 107. ben tolgahan biyoloji benim vazgeçilmez hobim haline geldi ve biyoloji olimpiyatlarına katılmayı ve derece yapmayı çok istiyorum önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim ayrıca site muhteşem olmuş …

 108. öncelikle ben biyoloji olimpiyatları nedir neden 9 veya 10. sınıfta başlamak lazımdır bunu merak ediyorum ayrıca konu dağılımı ,ve biyoloji olimpiyatları istatisliklerini de merak ediyorum ve nasıl çalışılacağınıda ben bu konu da detaylı bilgindirebilirseniz çok sevineceğim Teşekkürler..

 109. merhabalar. ben 10. sınıfa gidiyorum. sizce bu olimpiyatlara katılmak için geç mi kaldım ? hazırlanarsam başarıya ulaşmam için neler önerebilirsiniz? teşekkürler..

  1. bende olimpiyattayım sana palme yayınlarınıncammpbel diye bi kitabi var ayrıca genel biyoloji kitabını almalısın

 110. meraba ben bahadır biyoloji olimpiyatlarına çalışıyorum sizin bana önerebileceğiniz siteler varmı yada siz benim sorularıma cevap verebilirmisiniz

 111. “Öncelikle ZAMBAK 1-2-3 kitapları en fazla üç ay içerisinde öğretmeninizle beraber bitirilmelidir.”

  Zambak 1-2-3 kitapları neler oluyor??

  1. zambak yayınları 9, 10, 11, 12 olmalı. eski sistemde 1,2,3 tü. zambak olması şart değil. iyi bir kaynaktan tüm lise müfredatı kısa sürede bitirilmeli.

 112. merhaba hocam 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarına katıldım . 11. sınıf için de katılmayı istiyorum lys yi ihmal etmeden okulla birlikte yürütebilir miyim. 10.sınıfta çalışırken çözdüğüm sorularda yaklaşık 60 net çıkarıyordum ama (sınavda )19. olimpiyatlarda 15 net çıkardım ve baya bir hayal kırıklığına uğradım keton-gold larla çalışıyorum 11. sınıfta girip girmemede kararsızım

 113. Sayın yönetici, biyoloji olimpiyatlarına hazırlanıyorum.Biyoloji öğretmenimle çalışmaya başladım.2-2.5 yıllık bir çalışma planlıyoruz.Ve ben 9.sınıfa gidiyorum.Sizce doğrusu bu mu?Ayrıca 9.sınıfta başarılı olamayanları seneye yönlerdiriyoruzdan kastınız nedir?Cevap verirseniz sevinirim:)

  1. merhaba elif. biyoloji olimpiyatına çalışmak uzun ve zahmetli. tübitak olimpiyatlarına iki kez katılma hakkınız var. 9.sınıfta çok zor. olmazsa 10.sınıfta denenmeli. 10.sınıfta 1.aşamayı geçerseniz ikinci aşama 11. sınıfa, devam ederseniz uluslararası sınavlar falan 12.sınıfa kadar sarkar. bu nedenle 9 yada 10. 1.aşamayı geçmek gerek. malum üniversite sınavları var. daha ayrıntı için sorularınızı mail atarsanız cevaplayabilirim. iyi çalışmalar.

 114. merhaba murat bey..üniversite öğrencisiyim sitenizi staj için ders notları ararken buldum. 7. sınıfa giden bir kardeşim var. bilime biyolojiye oldukça meraklı. biyoloji olimpiyatları hakkında pek bilgi sahibi değilim. kardeşimi buna yönlendirmek istiyorum. çalışılması gereken kaynakları belitmişsiniz ama bunların herhangi bir sınıf düzeyi var mı? seneye kardeşim 8.sınıf olacak onu yönlendirmede,hazırlamada nasıl bir yol izlemeliyim?şimdiden teşekkürler..

  1. merhaba duygu hanım. kardeşinizi bilime yönlendirmeniz çok güzel. tübitak bilim olimpiyatları çok zor ve zahmetli. 7.,8.sınıftan hazırlananlar oluyor zaman zaman. sınava girme haklarıda var ama çok çok zor. 9.sınıfta çok iyi bir sistemle hazırlanması gerekir normalde. bu çoğu öğrenci için bile yeterli olmuyor. çünkü bu sınava türkiyenin en iyi beyinleri giriyor. çok çalımak ve temel olarak Campbell-Recee genel biyoloji gbi 1400 sayfalık bir kitabı kısa sürede bitirmek gerekiyor. 7. sınıftan çok ciddi çalışırsa başarı şansı artar. maillerle sorucağınız sorulara yanıtlar vererk size yardıncı olamya çalışırım. iyi günler.

 115. Bu sene çok kazık çıktı sorular kaç ile geçeriz bir de ertunç hoca ile konuştuk A kitapçığı 62. soru iptal ettirdik soru yanlış.

 116. murat bey,benim olimpiyatlarla ilgili sorum şu;
  türkiyede bu sınavda en iyi yapan 87 mi yaptı?
  geçen yıl en son kaç soru yapan öğrenci kampa çağırıldı?
  olimpiyat eğitimi alan öğretmenlerde bu sınava giriyor.bu sınava giren,öğretmenler en iyi kaç soru yaptılar?
  bilginiz varsa aydınlatırsanız sevinirim.
  iyi günler..

 117. Degerli Hocam bu harika site ve özverili çalışmalarınızı, bilgi paylaşımınızı içtenlikle tebrik ediyorum .
  11.sınıfta biyoloji olimpiyatına girilirmi ? Başarmak için nasıl bir yol izlenmeli ? Kaynaklar nasıl temin edilir ? Kısacası yogun gündeminizden çalmazsak bize başarı anahtarı tavsiyelerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz saygılarımla

  1. Güzel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. 11.sınıfta biyoloji olimpiyatına girmek pek mantıklı olmaz. çünkü eğer ciddi bir hedefiniz varsa bu yaklaşık iki yıllık bir süreç demektir. yani mezuniyetinize kadar gider. biz 9.sınıfta başarılı olamayan öğrencilerimize 10.sınıfta da sınava girmelerini tavsiye ediyoruz. yine olmadıysa üniversite hazırlık daha mantıklı. nasıl çalışılır, kaynaklar ve diğer bilgiler sorularla biyoloji olimpiyatı kısmında var. incelemenizi tavsiye ederim. sorularınıza da severek cevap veririm. teşekkürler.

  1. Olimpiyata başvuru bireysel olmuyor. sanırım bunu soruyorsun. okuldaki idarecilerinden bilgi alabilirsin…

  1. teşekkür ederim. sorularla biyoloji olmpiyatı sayfasında yarışmalara nasıl başvurulacağı anlatılıyor.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s