jump to navigation

Sorularla Biy.Olimpiyatı

 

Nedir bilim olimpiyatları?

Bilim alanında genç beyinleri keşfetmek, yeteneklerini teşvik etmek ve iyi birer bilim insanı olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bir organizasyondur.

 

Uluslararası bilim olimpiyatları nedir?

Uluslararası bilim olimpiyatları, ülkelerin kendi ulusal yarışmalarında başarılı olan öğrencileri bir araya getiren ve her yıl farklı ülkelerde düzenlenen organizasyonlardır.

 

Peki, Türkiye’de bilim olimpiyatları nasıl düzenleniyor?

Bilim olimpiyatlarını, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yürütülmektedir. Bu çalışmalar hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılmaktadır.

Ulusal düzeyde ortaöğretim kurumlarıyla (lise) ilköğretim kurumlarının 8. sınıflarına devam etmekte olan öğrenciler sınavlara katılabiliyor. Öğrencilere bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlamak amacıyla her yıl ülke genelinde MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve BİLGİSAYAR dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenleniyor. İlköğretim 8. sınıflar bu sınava FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, BİLGİSAYAR dallarında katılabiliyorlar.

 

Bilim olimpiyatlarında biyolojinin yeri nedir?

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, her ülkelerin kendi ulusal yarışmalarında başarılı olan öğrencileri buluşturan bir yarışmadır. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen bu organizasyon 1989 Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Polonya ve Sovyetler Birliği gibi ülkelerin katılımıyla Prag’da toplanarak IBO (uluslararası biyoloji olimpiyatları) konseyini kurmuşlar. Uluslararası ilk biyoloji olimpiyatı bu altı ülkenin katılımıyla 1990 yılında Çek Cumhuriyeti’nin Olomouc şehrinde yapılmıştır. Katılan ülke sayısı her geçen yıl artmaktadır. Günümüzde  katılan ülke sayısı 55’in üzerindedir.

 

Türkiye biyoloji olimpiyatlarına ne zaman katılmaya başladı?

Türkiye bu organizasyona ilk kez 1993 yılında katıldı ve her yıl katılmaya devam ediyor. TÜBİTAK tarafından yapılan Ulusal Biyoloji Olimpiyatları sonucunda belirlenen Milli Takım ülkemizi değişik ülkelerde temsil etmektedir.

 

 Türkiye’de milli takım seçmeleri nasıl yapılıyor?

Türkiye’de biyoloji olimpiyatları TÜBİTAK tarafından organize ediliyor. 3 aşamadan oluşan seçmeler iki yıl sürüyor. Bu aşamaların sonunda Türkiye’yi temsil etmek üzere 4 kişilik milli takım oluşuyor.

              1. Aşama sınavı ortaöğretimkurumlarındaokuyanöğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Okullarda idarenin belirlediği 6 kişilik gruplar ocak –şubat döneminde başvurularını yapıyor. Nisan ayının sonunda ilan edilen tarihte sınav belirli merkezlerde gerçekleştiriliyor. Her yıl bu sınava ülke genelinde 3-4 bin öğrenci katılıyor. Sınavda 90 dakika süre zarfında çoktan seçmeli 100 soru soruluyor. Başarılı olan 40 öğrenci 1. Aşma sınavını geçmiş oluyor. Bu öğrencilerden ilk 20’si TÜBİTAK tarafından düzenlenen yaz kampına davet ediliyor ve akademisyenler tarafından verilen derslerle 2. Aşama sınavına hazırlanıyor. Diğer 20 öğrenci 2. Aşama sınavına kendi imkânları ile hazırlanıyor. Bu sınavda madalya verilmiyor. TÜBİTAK bölgelerde dereceye giren öğrencileri ilan ediyor. 

 

              2.Aşama sınavı Ankara’da gerçekleştiriyor. Sınava katılmayı hak eden öğrenciler 5 gün TÜBİTAK tarafından misafir ediliyor ve bu sürenin sonunda yine 90 dakikalık 100 sorudan oluşan sınava giriyorlar. Değişik aktivitelerden sonra son gün ödül töreni düzenleniyor. Bu törende başarılı olan öğrencilere 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya veriliyor. Madalya alan öğrencilerle beraber başarılı kabul edilen öğrenciler TÜBİTAK’ın kış kampına davet ediliyor. Kış kampı sömestr tatilinde 2 hafta sürüyor.

                  3. Aşama sınavı kış kampına katılan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.  Sınav genelde nisan ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Teorik ve deneysel soruların bulunduğu sınav sonunda ülkemizi uluslararası sınavlarda temsil edecek 4 kişilik milli takım belirlenmiş oluyor.

Uluslararası sınavlar nasıl yapılıyor? Madalya alan

öğrencileri ne gibi sürprizler bekliyor?

Uluslar arası Biyoloji Olimpiyatı (IBO), teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Uluslar arası Biyoloji Olimpiyatlarında madalya alan öğrenciler, branşlarında tercih yapmak şartıyla istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne sınavsız girebilmektedirler.

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında madalya almış bir öğrencinin sınavsız giriş yapabileceği üniversiteler;

1. Genetik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
2. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık
3. Biyoloji, Biyoloji öğretmenliği
4. Biyokimya, Teknolojisi Mühendisliği
5. Biyomedikal Mühendisliği
6. Biyomühendislik
7. Biyoloji-Kimya Mühendisliği
8. Moleküler Biyoloji ve Genetik
9. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
10. Orman, Orman Endüstri Mühendisliği
11. Su Ürünleri, Veterinerlik
12. Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
 

Biyoloji olimpiyatlarına katılmak zor mudur?

Biyoloji olimpiyatları diğer olimpiyatlara göre daha basittir. Sadece ezber yeteneği yetmese de sözel yönü fazla olan bir olimpiyattır. Sıkı bir çalışma ve çok kitap okuma ile başarılı olunabilir.

 

Biyoloji olimpiyatına nasıl çalışmalıyım?

Öncelikle  ZAMBAK 1-2-3 kitapları en fazla üç  ay içerisinde öğretmeninizle beraber bitirilmelidir. Daha sonra sıkı bir test çözümü başlanmalı sorularla konu tekrarı yapılmalıdır. Bir ay sürecek bu aşamadan sonra genel biyoloji kitaplarından CAMPBELL & REECE BIOLOGY Türkçe çevirisi yapılmış kitaba geçilmelidir. Bu kitap sınava son bir aya kadar tekrar ederek bitirilmelidir. Son ay, daha önce çıkmış sorularla birlikte genel tekrar şeklinde geçirilmelidir.

 

Biyoloji olimpiyatı teorik içeriği nedir ve  hangi kaynaklardan

çalışabilirim?

Biyoloji olimpiyatına çalışan bir öğrenci kesinlikle kaynak sıkıntısı çekmez. İşte hazırlanmanızı sağlayacak kaynak listesi ve teorik içeriği;

BİYOLOJİ TEORİK İÇERİK

A. HÜCRE BİYOLOJİSİ

 A1. Hücre Yapısı ve İşlevi

Hücrenin bileşenleri; Hücre zarının yapısı: lipit, protein ve karbohidratlar; Hücre zarından madde taşınımı: pasif ve aktif taşınım, endositoz ve ekzositoz; Hücre yüzeyindeki morfolojik değişiklikler: mikrovillus, sil, stereosil, kamçı ve hücrelerarası bağlantılar.

Organeller: Çekirdek zarı ve nükleer por yapısı ve çekirdekcik, Mitokondri ve kloroplast yapısı ve işlevleri, Endoplazmik retikulum yapısı ve işlevleri, Ribozom yapısı ve protein sentezi, Golgi kompleksi, lizozom ve peroksizom yapısı ve işlevleri, Sentriyol ve sentrozom yapısı ve işlevi. Hücreiskeleti: mikrofilament, mikrotübül ve arafilamentler.

Sulu ortamlardaki zayıf etkileşimler, non-kovalent etkileşimler, biyolojik proseslerde suyun önemi, makroiyonların solüsyonlardaki etkileşimleri.

Amino asitler: yapı/stereokimya, sınıflandırma ve yan zincirlerin özellikleri, esansiyal amino asitler, amino asitlerin iyonizasyonları ve izoelektrik nokta, amino asit reaksiyonları ve amino asit kompozisyon analizi.

Peptidler: sınıflandırma, peptid bağı ve yapısı; stabilite ve peptid bağı oluşumu, rotasyonlar, konformasyonlar, peptidlerin poliampolit özelliği. N-, C- Terminal analizi: Sanger ve Edman Degredasyonu, peptid sentezi, Biyoaktif Peptidler.

Proteinler: fonksiyonel ve yapısal sınıflandırma, Protein yapısının organizasyonu, primer yapı, sekonder yapı (heliksler, tabaka yapılar, β-tabaka, düzensiz sarmal yapılar) stabilite, arakteristik özellikler, Ramachandran eğrileri, süpersekonder yapı, tersiyer yapı ve tersiyer yapı oluşumunu etkileyen faktörler, Protein katlanmasının termodinamiği, Şaperonlar, Denaturasyon, kuarternar yapı, fibröz proteinlere örnekler (fibroin, keratin, kollogen, elastin), protein izolasyon ve saflaştırma.

Protein işlevi: Oksijen transportu; Hemoglobin/Miyoglobin, kooperativite ve allosteri, Bohr etkisi, İmmunoglobulinler; Antijenler ve antikorlar. Enzimler; Terminoloji, adlandırma, sınıflandırma ve genel özellikler, Katalizin prensipleri, enzim kataliz kinetiği ve kinetik parametreler, enzim inhibisyonu, enzim aktivitesinin düzenlenmesi, Koenzimler, vitaminler ve esansiyal metaller; sınıflandırma, metabolit ve vitamin türevi koenzimlerin yapıları, enzim işlevindeki rolleri.

Nükleik asitler: Nükleik asitlerin yapısı, primer, sekonder ve tersiyer yapıları; baz eşleşmesi, ikili heliksler, halkasal DNA ve süper sarmallar, Denaturasyon ve renaturasyon.

Protein Biyosentezi; DNA replikasyonu, transkripsiyon, genetik kod, kodon/antikodon etkileşimi, Wobble hipotezi ve baz çiftleri, aktivasyon, başlama, uzama ve sonlanma, protein sentezinin kontrolü, translasyon sonrası modifikasyonlar.

Metabolizmaya giriş: anabolizma, katabolizma, ara metabolizma, makro metabolizma, metabolik yol tipleri, biyoenerjetik, metabolizmadaki genel kontrol mekanizmaları.

Protein ve amino asit metabolizması: Azot fiksasyonu ve dengesi, proteinlerin sindirimi, absorbsiyonu ve yıkımı. Genel amino asit reaksiyonları: deaminasyon, transaminasyon, dekarboksilasyon, eliminasyon, üre çevrimi ve amino asitlerin katabolizması, amino asit biyosentezi, nitrik oksit, poliaminler, kreatin ve kreatinin, biyojen aminler, katekolaminler, nörotransmitterler vb. sentezi, Hem sentezi ve yıkımı, amino asit metabolizma hastalıkları. Oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, regülasyonu, glioksilat çevrimi.

Karbohidrat metabolizması; sindirim/absopsiyon, glikoliz/aerobik/anaerobik), glikoneojenez, regülasyon, Cori çevrimi, fermentasyon. Pentoz fosfat yolu: oksidatif ve non-oksidatif reaksiyonlar, regülasyon ve Calvin çevrimi.

Glikojen metabolizması: Glikojen yapısı ve fizyolojik önemi, glukoz homeostazı, glikojenez ve glikojenoliz, regülasyon, glikojen depo hastalıkları.

Lipid Metabolizması: Lipid kimyası ve isimlendirme, sindirim, absorbsiyon, dağılım, doymuş, doymamış ve dallanmış yağ asitlerinin katabolizması, ketojenez, yağ asidi biyosentezi, regülasyon, diğer lipidlerin sentezi ve lipid depo hastalıkları, izoprenoid lipidler, steroidler ve karatenoidler, kolesterol ve sterol metabolizması ve kontrolü.

Elektron transport zinciri, oksidatif fosforilasyon ve fotosentez. Metabolizmanın entegrasyonu.

Mayoz ve mitoz: hücre döngüsü, kromatid, haploid ve diploidi, genom, somatik ve eşey hücreleri, gamet, krossing-over, Mayoz I ve Mayoz II.

A2. Mikrobiyoloji

 Mikrobiyal çeşitlilik ve önemleri, prokaryotik hücre organizasyonu, morfoloji, metabolizma

A3. Biyoteknoloji

 Fementasyon ve önemi, rekombinant DNA teknolojisi ve kullanım alanları, gen regülasyonu.

B. BİTKİ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

 B1. Bitki Anatomisi

 Tohumlu Bitkilerde Bitki Yapısı, Büyüme ve Gelişme: organlar, dokular ve hücrelerden oluşan hiyerarşik bir organizasyon.

Üç Temel Bitki Organı: kök, gövde, yapraklar, örtü, iletim ve temel dokular, bitkilerdeki yaygın hücre tipleri, apikal meristemlerin ve kabiyumun bitki gelişimindeki işlevleri.

Tohumlu Bitkiler, Karayosunları ve Eğreltilerde Üreme: aseksüel üreme, seksüel üreme, çiçeklerin yapısı, tozlaşma, çifte döllenme, embriyo, tohum ve meyve oluşumu, fide oluşumu.

B2. Bitki Fizyolojisi

 Bitki hücre fizyolojisi: Plastidler, Hücre çeperi. Bitki su ilişkileri. Transpirasyon ve stomaların düzenlenmesi, Su ve mineral maddelerin alımı ve taşınması. Organik maddelerinin taşınması.

Fotosentez: Işık reaksiyonları ve ATP sentezi, Karbon indirgeme reaksiyonları, Fotosentezi etkileyen faktörler.

Bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi: Çimlenme, Embriyogenez. Bitki büyüme düzenleyiciler (hormonlar). Bitki besin elementleri.

 

C. HAYVAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

C1. Hayvan Anatomisi

 Dokular: Sınıflandırılmaları, epitel doku (epitel tipleri, epitel hücrelerinin morfolojik özellikleri),bağ dokusu (temel madde, lifler, bağ doku hücreleri, bağ dokusu tipleri), yağ dokusu, kıkırdak doku (hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak), kemik doku (kemik hücreleri, kemik matriksi), sinir doku (nöronlar, sinir lifleri, sinapslar, ganglionlar), kas dokusu (iskelet kası, kalp kası, düz kas), kan dokusu (kanın şekilli elemanları, plazma).

Organ ve Dokuların Yapıları: Sindirim sistemi organları ve sindirim kanalına bağlı bezlerin yapıları, Solunum sistemi organları ve yapıları, Dolaşım sistemi organları ve yapıları, Boşaltım sistemi organları ve yapıları, Endokrin sistemi, Sinir sistemi ve yapıları, Üreme organlarının yapıları.

C2. Hayvan Fizyolojisi

 İç Ortamın Düzenlenmesi: Organizma ve çevre, Homeostasi, Kontrol sistemleri – negatif geri bildirimler.

Beslenme Fizyolojisi: Protein, karbohidrat, lipit, vitamin ve mineral ihtiyaçları; Azot dengesi ve Proteinlerin besleyici değeri.

Hareket Fizyolojisi: Amoboid hareket, Düz kas ve çizgili kasın kasılma mekanizmaları, Kasılma tipleri.

Sindirim Fizyolojisi: Hayvanlarda sindirim sistemlerine genel bakış, İnsanlarda sindirim( mide,bağırsaklar, pankreas, karaciğer-besinlerin emilimi, Simbiyotik sindirim.

Metabolizma: Metabolizmaya genel bakış, Bazal Metabolizma ve metabolik hız tayini, Metabolizmayı etkileyen faktörler.

 Solunum Fizyolojisi: Hayvanlarda solunum sistemlerine genel bakış, Solunum organlarında Gaz değişimi, Oksijen ve karbondoksit taşınması

Kan ve Dolaşım Fizyolojisi: Kanın görevleri ve kanın pıhtılaşması, Hayvanlarda dolaşım sistemi, Kalp fizyolojisi, Atar, toplar ve lenf damarları, Dokularda madde alışverişi.

İmmünobiyoloji: Özgül olmayan savunma, Özgül savunma-Bağışıklık- humoral ve hücresel , aktif ve pasif bağışıklık, Antijen- antikor, Alerji, Yangı oluşumu.

Boşaltım Fizyolojisi: Hayvanlarda osmotik denge, Hayvanlarda boşaltım sistemlerine genel bakış, Böbrek yapısı ve işlevi- idrar oluşumu.

Sinir Fizyolojisi: Hayvanlarda sinir sistemine genel bakış, Sinirsel iletim ve sinapslar, Omurilik ve beyin, Otonom sinir sistemi, Refleksler.

 

Duyu Fizyolojisi: Duyu reseptörleri, Duyusal adaptasyon, Görme, işitme, dokunma, tat ve koku duyuları, Ağrı duyusu.

Hormonal Düzenleme (Endokrinoloji): Hormon ların sınıflandırılması, Hücre düzeyinde etki mekanizmaları, Endokrin sistem – Hipatalamus, hipofiz, tiroid, pankreas, adrenal bezler, ovaryum ve testisler.

Üreme Fizyolojisi: Erkek ve dişi üreme sistemleri, Spermatogenez ve ovulasyon, Dölenme ve plesanta, Embriyonik gelişim fizyolojisi.

 

D. DAVRANIŞ

Etholoji Genel Kavramlar: Genel tanım, istatistiksel bilgiler ile etholojik çalışmaların dünyadaki dağılımı, tarihçe ve etholojide ekoller ve farklı yaklaşımlar (Anglo-sakson ekolü, Alman ekolü, Fransız ekolü), sosyobiyoloji. Etholojide Çalışma Metodolojisi. Tinbergen ve dört nedeni kavramı ışığında davranışın gelişimi, antropomorfizm. Doğa insan ilişkisi. Hayvan davranışlarında yanlış bilinen kanılar, bilimsel inceleme süreci ve sınırları. İçgüdü ve Lorenz’in içgüdü modeli. Hayvan davranışlarının basit ve karmaşık nedenleri. Hormonların hayvan davranışları üzerindeki etkisi. Davranış ve genetik, tek ve çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar, bal arılarında davranış genetiği çalışmaları, sirke sineği ve ratlarda davranış genetiği çalışmaları. Doğuştan gelen uyum mekanizması, öğrenme yolu ile tamamlanan doğuştan gelen uyum mekanizması. İçgüdü ve farklı içgüdü modelleri. Kuş ötüşleri üzerinde yapılan çalışmalar. Öğrenme ve biçimleri (alışma, basılanma, sürekli ve duyarlı dönemede öğrenme, yanlış öğrenme, klasik ve işlevsel koşullanma, öğrenme eğrisi). Oyun (türiçi ve türler arası oyun). Kavga ve saldırganlık davranışları. Problem çözme. Hayvanlarda bilişim (yön bulma ve göç). Bilinç kavramı. İşbölümü ve işbirliği çalışmaları. Dominans hiyerarşisi. Savunakçılık. Adaptasyon ve kamuflaj. Hayvanlarda üreme davranışları, eş seçme. Uyarı ve iletişim, feromonlar, sosyal öğrenme, balarıları ve diğer arılarda iletişim ve iletişim dansları. Alturizm ve Kin Seçilimi.

 

E. GENETİK ve EVRİM

 Mendel ve Gen Fikri: Monohibrit, Dihibrit, Polihibrit Çaprazlar; ayrılma, baskınlık çekiniklik, aleller, bağımsız dağılım; Pleiotropi, Epiztaz, Çok alellilik, Eşeye bağlılık;Ki-kare analizi, Biyoistatistik, Soy ağaçları.

Kalıtımın Kromozomal temeli: Bağlantı, Krosing-over, Rekombinasyon frekansı, Genetik Haritalama; Ayrılmama, Anöploidi, Poliploidi, Kromozom anomalileri; Çekirdek dışı kalıtım

Değişerek türleşme: Aristo, Lamarck, Darwin, Wallace; Genetik çeşitlilik, Doğal seçilim; Fosil kayıtlar, Homolog, Analog yapılar; Konvergent-divergent evrim.

Populasyonların evrimi: Makro-mikro evrim, Coğrafik varyasyon; Hardy-Weinberg ilkeleri (Seçilim, mutasyon ve modifikasyon, adaptasyon, göç, rastgele eşleşme, populasyon büyüklüğü); Kurucu etkisi, darboğaz etkisi, uyum; Bozucu, dengeleyici ve yönlü seçilim.

Türlerin kökeni: Biyolojik tür kavramları, İzolasyon mekanizmaları, Türleşme mekanizmaları.

 

F. EKOLOJİ

Bireysel organizmalar, organizma ekolojisi.

Populasyon ekolojisi: Populasyon yapısı, yoğunluk, dağılım, yaş ve eşey yapısı, demografi, hayat tabloları, hayatta kalma eğrileri; Populasyon dinamiği: doğum oranı, ölüm oranı, eksponensiyel (J Tipi) ve lojistik (S Tipi) büyüme, taşıma kapasitesi, yaşam öyküsü özellikleri, K- ve r-seleksiyon, yoğunluğa bağımlı populasyon düzenlenmesi mekanizmaları; Populasyonda düzenleme: metapopulasyon dinamikleri, küresel taşıma kapasitesi, ekolojik ayak izi.

Komünite ekolojisi: Tür zenginliği ve çeşitlilik, Ekolojik niş ve doğal seçilim, Türler arası rekabet, predasyon, simbiyozis, Süksesyon, karasal biyomlar, sucul biyomlar.

Ekosistemler: Trofik yapı (besin zinciri ve besin ağı), Trofik düzeyler (üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar), Enerji akışı, Üretim (brüt ve net birincil üretim, enerji aktarımında verimlilik), Büyük Etkiye Sahip Olan Türler, Ada biyocoğrafyası kuramı, Ekosistemde enerji ve besin maddesi dinamikleri, Küresel biyojeokimyasal döngüler (su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü, fosfor döngüsü).

Restorasyon ekolojisi: Biyoremediasyon, Biyolojik olarak ekleme.

Biyosfer ve insan: İnsan pulasyonlarında büyüme, Kirlilik, Biyoçeşitliliği tehdit eden koşullar, in situ ve ex situ koruma.

 

G. BİYOSİSTEMATİK

Uluslararası Biyoloji Olimpiyat Komitesi tarafından peryodik olarak güncellenen listede yer alan virüs ve canlı gruplarının yapı ve fonksiyonu ile evrimsel ve ekolojik ilişkileri.

KAYNAKLAR

1. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi(Brock Biology of Microorganisms, Editors M.T. Madigan and J.M. Martinko, 2006 11. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörü: C. Çökmüş), Palme

Yayıncılık, 2010.

2. CAMPBELL Biyoloji( Editors JB Reece, LA Urry, ML Cain, SA Wasserman, PV Minorsky, RB Jackson, 2011, 9. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri: E. Gündüz, İ. Türkan), Palme Yayıncılık, 2013.

3. Life: The Science of Biology,D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, 2011.

4. Sitoloji,T. Akay, Palme Yayıncılık, 2012

5. Moleküler Hücre Biyolojisi(Editors H Loodish, A Berk, CA Kaiser, M Krieger, MP Scott, A Bretscher, H Ploegh, P Matsudaira, 2008, 6. Baskıdan çeviri, Çeviri Editörleri H Geçkil, M. Özmen, Ö. Yeşilada), Palme Yayıncılık, 2011.

6. Bitki Fizyolojisi,( Editörs L.Taiz and E.Zeiger, Çeviri Editörü İ. Türkan) Palme Yayıncılık, 008.

7. Ekoloji`nin Temel İlkeleri,(Editors E.P. Odum, G.W. Barret, Çeviri Editörü K. Işık) Palme Yayıncılık, 2000.

8. Guyton Tıbbi Fizyoloji,(Editors J.E. Hall, A.C. Guyton, Çeviri Editörleri B. Çağlayan Yeğen, İ Alican, Z. Solakoğlu, Nobel Tıp Kitabevi.

 9. Evrimsel Analiz,(Editors S. Freeman, J.C. Herron,2007, Çeviri Editörleri: B. Çıplak, H.H. Başıbüyük, S. Karaytuğ, I. Gündüz) Palme Yayıncılık, 2009.

 10. Lehninger – Biyokimyanın İlkeleri,(Editors D.L. Nelson, M.M. Cox, Çeviri Editörü Y. M. Elçin) Palme Yayıncılık, 2013.

11. Omurgasızlar =Invertebrata-Böceklerdışında-(YaşamınTemel Kuralları),Cilt 2/ Kısım , A. Demirsoy, Meteksan Yayınları, Meteksan Basımevi-Ankara, 2005.

12. Omurgasızlar/Böcekler(Yaşamın Temel Kuralları),Cilt2/Kısım2, A. Demirsoy, Meteksan Yayınları, Meteksan Basımevi-Ankara, 1999.

13. Animal Behaviour New Research,Weber & Krause. Nova Science Publishers. 2008 ISBN 978-1-61122-949-3

14. Animal Behaviour. Animal Courtship.Krista West. Chelsa House Publ. 2009.

 15. The Mathematics of Behaviour.Earl Hunt. Cambridge Unv. Press.UK. 2007.

kaynaklar www.tubitak.gov.tr adresinden alınmıştır.

 

Yorumlar»

1. pınar - Ekim 26, 2010

off harika :)
biz bu yarışmalara nasıl başvurabiliriz peki :)

Murat Çil - Ekim 26, 2010

teşekkür ederim. sorularla biyoloji olmpiyatı sayfasında yarışmalara nasıl başvurulacağı anlatılıyor.

2. gülistan - Kasım 20, 2010

çok güzel bi site nasıl başvuru yapabiliriz

Murat Çil - Kasım 22, 2010

Olimpiyata başvuru bireysel olmuyor. sanırım bunu soruyorsun. okuldaki idarecilerinden bilgi alabilirsin…

3. AYTAÇ - Aralık 21, 2010

Degerli Hocam bu harika site ve özverili çalışmalarınızı, bilgi paylaşımınızı içtenlikle tebrik ediyorum .
11.sınıfta biyoloji olimpiyatına girilirmi ? Başarmak için nasıl bir yol izlenmeli ? Kaynaklar nasıl temin edilir ? Kısacası yogun gündeminizden çalmazsak bize başarı anahtarı tavsiyelerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz saygılarımla

Murat Çil - Aralık 26, 2010

Güzel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. 11.sınıfta biyoloji olimpiyatına girmek pek mantıklı olmaz. çünkü eğer ciddi bir hedefiniz varsa bu yaklaşık iki yıllık bir süreç demektir. yani mezuniyetinize kadar gider. biz 9.sınıfta başarılı olamayan öğrencilerimize 10.sınıfta da sınava girmelerini tavsiye ediyoruz. yine olmadıysa üniversite hazırlık daha mantıklı. nasıl çalışılır, kaynaklar ve diğer bilgiler sorularla biyoloji olimpiyatı kısmında var. incelemenizi tavsiye ederim. sorularınıza da severek cevap veririm. teşekkürler.

4. sevilay - Aralık 22, 2010

murat bey,benim olimpiyatlarla ilgili sorum şu;
türkiyede bu sınavda en iyi yapan 87 mi yaptı?
geçen yıl en son kaç soru yapan öğrenci kampa çağırıldı?
olimpiyat eğitimi alan öğretmenlerde bu sınava giriyor.bu sınava giren,öğretmenler en iyi kaç soru yaptılar?
bilginiz varsa aydınlatırsanız sevinirim.
iyi günler..

5. serdar - Ocak 30, 2011

campbell ın çeviri editörlerinde ismail türkan da var düzeltin lütfen

Murat Çil - Ocak 31, 2011

Düzeltildi. teşekkür ederim…

6. crazy ghost - Şubat 1, 2011

bütün rakiplerimi öldürmek istiyorum

sevilay - Şubat 1, 2011

canım bu şekilde bi yere varamazsın, hepimizi üzüyorsun.

7. sinem - Şubat 1, 2011

canım bu şekilde bi yere varamazsın, hepimizi üzüyorsun.

8. RubisCO - Nisan 5, 2011

Bu sene çok kazık çıktı sorular kaç ile geçeriz bir de ertunç hoca ile konuştuk A kitapçığı 62. soru iptal ettirdik soru yanlış.

9. DUYGU İNCE - Mayıs 19, 2011

merhaba murat bey..üniversite öğrencisiyim sitenizi staj için ders notları ararken buldum. 7. sınıfa giden bir kardeşim var. bilime biyolojiye oldukça meraklı. biyoloji olimpiyatları hakkında pek bilgi sahibi değilim. kardeşimi buna yönlendirmek istiyorum. çalışılması gereken kaynakları belitmişsiniz ama bunların herhangi bir sınıf düzeyi var mı? seneye kardeşim 8.sınıf olacak onu yönlendirmede,hazırlamada nasıl bir yol izlemeliyim?şimdiden teşekkürler..

Murat Çil - Mayıs 23, 2011

merhaba duygu hanım. kardeşinizi bilime yönlendirmeniz çok güzel. tübitak bilim olimpiyatları çok zor ve zahmetli. 7.,8.sınıftan hazırlananlar oluyor zaman zaman. sınava girme haklarıda var ama çok çok zor. 9.sınıfta çok iyi bir sistemle hazırlanması gerekir normalde. bu çoğu öğrenci için bile yeterli olmuyor. çünkü bu sınava türkiyenin en iyi beyinleri giriyor. çok çalımak ve temel olarak Campbell-Recee genel biyoloji gbi 1400 sayfalık bir kitabı kısa sürede bitirmek gerekiyor. 7. sınıftan çok ciddi çalışırsa başarı şansı artar. maillerle sorucağınız sorulara yanıtlar vererk size yardıncı olamya çalışırım. iyi günler.

10. elif - Mayıs 20, 2011

Sayın yönetici, biyoloji olimpiyatlarına hazırlanıyorum.Biyoloji öğretmenimle çalışmaya başladım.2-2.5 yıllık bir çalışma planlıyoruz.Ve ben 9.sınıfa gidiyorum.Sizce doğrusu bu mu?Ayrıca 9.sınıfta başarılı olamayanları seneye yönlerdiriyoruzdan kastınız nedir?Cevap verirseniz sevinirim:)

Murat Çil - Mayıs 23, 2011

merhaba elif. biyoloji olimpiyatına çalışmak uzun ve zahmetli. tübitak olimpiyatlarına iki kez katılma hakkınız var. 9.sınıfta çok zor. olmazsa 10.sınıfta denenmeli. 10.sınıfta 1.aşamayı geçerseniz ikinci aşama 11. sınıfa, devam ederseniz uluslararası sınavlar falan 12.sınıfa kadar sarkar. bu nedenle 9 yada 10. 1.aşamayı geçmek gerek. malum üniversite sınavları var. daha ayrıntı için sorularınızı mail atarsanız cevaplayabilirim. iyi çalışmalar.

11. Ayşe - Temmuz 19, 2011

merhaba hocam 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarına katıldım . 11. sınıf için de katılmayı istiyorum lys yi ihmal etmeden okulla birlikte yürütebilir miyim. 10.sınıfta çalışırken çözdüğüm sorularda yaklaşık 60 net çıkarıyordum ama (sınavda )19. olimpiyatlarda 15 net çıkardım ve baya bir hayal kırıklığına uğradım keton-gold larla çalışıyorum 11. sınıfta girip girmemede kararsızım

12. Hüseyin - Ekim 3, 2011

“Öncelikle ZAMBAK 1-2-3 kitapları en fazla üç ay içerisinde öğretmeninizle beraber bitirilmelidir.”

Zambak 1-2-3 kitapları neler oluyor??

Murat Çil - Ekim 10, 2011

zambak yayınları 9, 10, 11, 12 olmalı. eski sistemde 1,2,3 tü. zambak olması şart değil. iyi bir kaynaktan tüm lise müfredatı kısa sürede bitirilmeli.

13. bahadır - Ekim 12, 2011

meraba ben bahadır biyoloji olimpiyatlarına çalışıyorum sizin bana önerebileceğiniz siteler varmı yada siz benim sorularıma cevap verebilirmisiniz

Murat Çil - Ekim 13, 2011

önerebileceğim çok site yok ama sorularına cevap verebilirim…

14. elif - Ekim 22, 2011

merhabalar. ben 10. sınıfa gidiyorum. sizce bu olimpiyatlara katılmak için geç mi kaldım ? hazırlanarsam başarıya ulaşmam için neler önerebilirsiniz? teşekkürler..

bahadır - Ekim 27, 2011

bende olimpiyattayım sana palme yayınlarınıncammpbel diye bi kitabi var ayrıca genel biyoloji kitabını almalısın

15. 13anu13egum - Kasım 24, 2011

öncelikle ben biyoloji olimpiyatları nedir neden 9 veya 10. sınıfta başlamak lazımdır bunu merak ediyorum ayrıca konu dağılımı ,ve biyoloji olimpiyatları istatisliklerini de merak ediyorum ve nasıl çalışılacağınıda ben bu konu da detaylı bilgindirebilirseniz çok sevineceğim Teşekkürler..

16. tolgahan - Aralık 7, 2011

ben tolgahan biyoloji benim vazgeçilmez hobim haline geldi ve biyoloji olimpiyatlarına katılmayı ve derece yapmayı çok istiyorum önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim ayrıca site muhteşem olmuş …

17. yasin - Ocak 27, 2012

öğretmen desteği olmadan ilerlememiz mümkün mü biyoloji olimpiyatında ??

18. eren - Şubat 2, 2012

eger uluslararası olimpiyatlarda bir başarı elde edersek yurtdışındaki üniversitelerden teklif alabilirmiyiz

19. mert - Şubat 18, 2012

ben mert.çözemediğim olimpiyat soruları oluyor. yardımcı olabilirmisiniz acaba.

Murat Çil - Şubat 19, 2012

tabiki yardımcı olurum. http://www.biyolojiolimpiyat@gmail.com adresine gönderebilirsin…

20. mert - Şubat 18, 2012

merhaa.benim çözemediğim sorularım oluyor olimpiyatla alakalı. özlellikle kalıtım. yardım istiyorum….

21. fetullah - Mart 6, 2012

ben lise.1 sınıfa gidiyorum bu yarışmaya katılmak istiyorum

22. fetullah - Mart 6, 2012

ben şuanda kayıt yaptırabilirmiyim

Murat Çil - Mart 24, 2012

bireysel başvuru olmuyor. okul idaresi yapmalı.

23. mustafa - Mart 9, 2012

ben 9. sınıf öğrencisiyim. Biyoloji olimpiyatlarına hazırlanmak ve katılmak istiyorum.Fakat hazırlanırken okulda ders ve yazılılarımda başarısız olur muyum?

Murat Çil - Mart 24, 2012

hayır aksine olimpiyat iyi bir çalışma disiplini verdiğinden dolayı diğer derslerdede başarılı olyorlar genelde. ama bu çalışma temposu kaldırabilecek durumda olmak gerekir.

24. elif - Mart 10, 2012

merhaba ben elif ülker olimpiyatlar nasıl oluyor nerede oluyor ?
ben şu an 9.sınıftayım katılmak istiyorum lütfen yardım

Murat Çil - Mart 24, 2012

bireysel katılamıyorsun. bireysel hazırlansan bile okul idaresi kaydetmesi gerekiyor. olimpiyatlar çok zorlu çalışma ister. iyi bi araştır istersen

25. kübranur - Mart 18, 2012

MERHABA HOCAM BEN 8. SINIFA GİDİYORUM.FEN ÖĞRETMENİMİN DESTEĞİYLE BU SINAVA GİRMEYE KARAR VERDİM. ŞUAN SINAVA 2 AY KALA CAMBELL KİTABINI BİTİRDİM. (PEK ANLAMASAM DA) ŞİMDİDE İNTERNETTEN BİYOLOJİ KONULARINI DİNLİYORUM.BU ARADA SBS YE DE ÇALIŞIYORUM.GEÇEN SENENİN SINAVINA EVDE GİRDİM 17 NET ÇIKARDIM.ŞUANKİ DURUMUM HAKKINDA YORUMLARINIZI BEKLİYORUM BUNDAN SONRA NASIL ÇALIŞMALIYIM …VE BİRDE cambell kitabındaki sadece özetlere çalışarak 35net yapanları duydum. kaç netle dereceye girilir..bu konu hakkındaki yorumlarınızıda bekliyorum
vesselam…

Murat Çil - Mart 24, 2012

merhabalar. sana bi cevap yazmıştım ama gitmemiş galiba. 8. sınıftan böyle iyi çalışmış olmak ve azimli olmak çok güzel. campbellı bitirdiğini söylüyorsun ama nasıl bitirdin acaba. bi anlatan olmalı bazı konularda. mesela genetik gibi. artık sadece campbell bitirmekte yetmiyor zaten. 17 net o durumda fena değil ama sınav ortamında başka olur. 45-50 net yapmalı ki 1. aşamayı geçebilesin. 8. sınıftan başlamış olman çok iyi ama. sadece özetlere çalışarak 35 net abartı bence. bana http://www.biyolojiolimpiyat@gmail.com dan ulaşabilirsin. iyi çalışmalar…

26. kübranur - Mart 28, 2012

teşekkür ederim hocam…

27. kübranur - Nisan 15, 2012

merhabalar olimpiyatçı kardeşlerim Bu gün akdeniz bölge sınavı oldu. Çok heyecanlıydım. hep anımsadığım yerlerden çıktı. pek kesin olarak yapmadım ama yine de umutluyum hayırlısı. SİZİN SINAVINIZ NASIL GEÇTİ YORUMLARINIZI BEKLİYORUM..

Vesselam….

28. Mehmet Ali Ozer - Nisan 15, 2012

kubranur tabani kac olarak goruyosun sen

29. ahmet - Nisan 19, 2012

merhaba hocam,
2012 sınavına bakma şansınız olduysa, sizce baraj kaç net olacaktır?
arkadaşlar sizlerin de tahminlerinizi duymak isterim.

Murat Çil - Nisan 24, 2012

evet baktım. sınav kolaydı. baraj çok yükselir gibi. 60 ve üstü olur gibi. ama bilinmez. bekleyip göreceğiz.

30. Kemal - Nisan 22, 2012

merhaba, öncelikle o bölge sınavı değil Türkiye geneli 1. aşama sınavıydı, aslında fena geçmedi; ama bayağı saçmaladığımı sınavdan sonra fark ettim, lise 3’lerin tekrar girmesi beni epey endişelendiriyor
sizce hocam tahminen geçiş neti kaç olur?

31. cahit - Mayıs 22, 2012

beyle,bayanlar sonuçlar açıklanmış diyorlar
bir dogrusu var mı kazanmışmısının bir şeyler yazın meraktayız

32. mert - Mayıs 22, 2012

sınava hazırlanırken önemli gördügünüz bir kaynak var mı siz sınavlara nasıl çalıtızın,çalışıyorsunuz

33. mert - Mayıs 22, 2012

size yardımda bulunan birileri var mı kaznamak istiyorum bu işte yardımcı olucak birileri var mı biliyormusunuz?

34. mert - Mayıs 22, 2012

2008 den sonraki soruların çözümünün bulunduğu bir kitap bileniniz var mı yada soruların nasıl çözüldüğünü bilen

35. mert - Mayıs 22, 2012

eğer bu sınavı kazanırsak üniversite sınıvında kaç ek puan var bilen varmi?

36. mert - Mayıs 22, 2012

zooloji ve biyokimyada tavsiye ettiginiz bir kitap var mı?

37. ihsan - Haziran 4, 2012

arkadaşlar bu sene sınav çok kolaydı size tahminleri söyleyim.
58-62 genel olarak ama bu sene lise 3 lerin girmesinden dolayı tüm dengeler alt üst olabilir.

38. kübranur - Haziran 7, 2012

arkadaşlar olimpiyat açıklanmış. 07.06.12 ben kazanamadım. hayırlısı.

Kazanan arkadaşları kutlarım.

ergün önerli - Temmuz 19, 2012

kübranur kaç net yaptın ve kazanan tanıdıgın varsa nasıl kazandı yöntem nedir

39. Merve - Haziran 12, 2012

Merhaba bir sorum olacak, madalya alan öğrencilerin istediği üniversiteye girmesi hala geçerli değil mi?

ihsan007 - Haziran 22, 2012

madalya sadece ek puan getirir.
altın-35
gümüş-30
bronz-25
dediğin itediği üniversite meselesi ancak 4 kişilik milli takımı girip uluslararasında madalya almak ile olur.

40. hasan kuluk - Temmuz 5, 2012

2.aşama sorularını nereden bulabiliriz örnek sorular filan yok mu ?

41. merve - Ağustos 13, 2012

iyi günler,ben bu sene 10. sınıfa geçeceğim ve olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum.9. sınıfta da girmeyi çok istemiştim ancak okulumda bununla ilgili bir bilgilendirme olmadığı için bu sene kendim okul idaresiyle konuşmaı planlıyorum.Sizce hazırlanmak için geç mi kaldım ve nasıl hazırlanabilirim yardım edebilirseniz çok sevinirim.

Murat Çil - Ağustos 23, 2012

9.sınıftan hazırlanmak daha iyi olurdu tabiki. çok geniş bir müfredat var. ama tabiki 10.sınıftada hazırlanabilirsin. ama 2 kat daha belkide çok daha fazla çalışman gerekecek. bunu bilmelisin. tabiki yardım ederim

42. Sena Sicimoğlu - Ağustos 16, 2012

Merhaba,ben lise mezunuyum acaba böyle bir olimpiyata katılma şansım var mı?

Murat Çil - Ağustos 23, 2012

mezunların katılma gibi bi durumu yok maalesef…

43. gizem - Ağustos 24, 2012

merhaba hocam,
ben 10. sınıfa gecıcegım gecen sene bıyolojı olıpıyatlarıyla ılgılı pek bılgı alamadım bu sene hazırlanmak ıstıyorum, sınava katılmayı cok ıstıyorum sızce gec mı kaldım?? bu sene cok calıssam da 1.asama sınavını gecemez mıyım?? bu konudakı yorumlarınızı beklıyorum tesekkurler

Murat Çil - Eylül 5, 2012

hayır geç sayılmaz. eğer 10 sınıfı iyi değerlendirirsen çok iyi olur. tabiki 1.aşamayı geebilirsin ama çok çalışmalı…

44. ferit - Eylül 11, 2012

selam hocam ben azeriyim olimpiyatciyim campbell icin bir test kaynagi biliyorsaniz yazin lutfen NOT azerice kaynak olmadigi icin turkce hazirlaniyoruz lutfen turkce kaynaklari yaziniz

45. İhsan - Ekim 13, 2012

Hocam 2. aşamada hangi kitaplara çalışılır 2. aşamada da Campbell gibi temel bir kitap var mıdır ? 2. aşama kitap ve konuları ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

46. aslı - Kasım 23, 2012

12 sınıfta katılma ihtimali varmı

kerem - Aralık 8, 2012

Hayır, hiçbir branştan 12. sınıftan katılma şansı yoktur.

47. Utku - Şubat 11, 2013

Biyolojiyi yapabiliyorum ama küçük yaşta bilseydim uğraşmazdım bu matematik dil anlatım Almanca Edebiyat zımbırtılarıyla direk Haccettepe tıpa gider kendi alanımda çalışmalar yapardım

48. ayşe - Mart 6, 2013

merhaba hocam.benim de birkaç sorum olacak
1-elimde kaynak hiçbir kitabım yok.normal lise konularını bitirsem campbell ve diğer kitaplardan çalışmadan yine derece yapabilir miyim?
2-son aşamaya kadar gitmeyi planlıyorum acaba diğer sınavlar nasıl?aynı konular mı, aynı kaynaklardan mı çalışıcaz, ilk aşamadan daha mı zordur?
3-9,10 ve 11. sınıf biyoloji kitaplarım var ama 12. sınıf kaynağı yok ve bende internetteki notlarla idare ediyorum bu yeterli midir?

Gökay - Mart 7, 2013

Sadece lise konularına çalışarak geçmen neredeyse imkansız çünkü konular liseden çok daha fazla kapsamlı ve ayrıntılı, kaynaksız o konularla baş edemezsin, piyasadaki kaynaklardan en azından birini edinmen gerekli,

49. Gökay - Mart 7, 2013

Şu ana kadar yapılan sınavların barajını bilen varsa söyleyebilir mi? Bildiklerim 2012nin 63 2011in 40 olduğu ama ondan da emin değilim..

50. Biyoloji - Mart 24, 2013

evet baraj nedir

51. Biyoloji - Mart 24, 2013

Campbell olmadan zor ben müfredatı da bitirdim arada çok büyük farklılıklar var bir kere Campbell’ı okuyunca lise müfredatında öğrettikleri bazı şeylerin yanlış ya da eksik olduğunu görüyosun

52. Şükrü - Nisan 5, 2013

2012 64,75
2011 45
2010 45,25
2009 57
2008 55,25
2007 49,5

53. Ali - Nisan 15, 2013

sizce bu sene baraj kaç olur? Sorular açıklanınca fikrinizi belirtirseniz seviniriz.

54. Biyoloji - Nisan 15, 2013

Hocam çok merak ediyorum bende bu sınava girdim 64 net yaptım sizce barajı geçermiyim sorulara baktınızmı?

55. Deniz - Haziran 17, 2013

Merhabalar.Adim Deniz.6. sinifa gidiyorum.Fen bilimlerine ozellikle kimya ve biyolojiye gercekten cok merakliyim, kucuklugumden beri biyolojiyle ilgileniyorum.Hatta ileri sinif konularini bile biliyorum diyebilirim.Ileriki yaslarimda da biyoloji olimpiyatlari’na katilmayi planliyorum.Sormak istedigim bazi sorular var.
1-Oncelikle ustun yetenekli cocuklara hitap edilen ”harika cocuk”(child prodigy)lardan biri olan Akshay Venkatesh uluslararasi fizik olimpiyatlarina ve uluslararasi matematik olimpiyatlarina 12 yasinda katilmis.Bunu nasil degerlendirebiliriz ?Yani illa lise ogrencisi olmak gerekmiyormu ?

2-Ulusal ve Uluslararasi Biyoloji Olimpiyatlari’nda baraj kac ?Ya da madalya ve skor degerlendirmesi nasil yapiliyor ?

56. beyza - Aralık 7, 2013

Hocam biyoloji olimpiyatları hakkında araştırma yaparken bu siteye rastladım . Okulumuzda biyoloji olimpiyatlarına hazırlanmak isteyen arkadaşlar var. Biyoloji hocamıza başvurduk fakat kazanmamızın çok düşük bir ihtimal olduğundan söz etti . Bir arkadaşımız hariç diğerleri vazgeçti . Kendi kendime hazırlanırım diyor. Bu mümkün mü ?

57. ekrem - Aralık 8, 2013

benim öğrenmek istediğim bir şey var üniversiteler arasındada böyle olimpiyatlar oluyormu

58. gokcen - Aralık 11, 2013

BEN 10.sınıf ögrencisiyim biyoloji olimpiyatlarından yeni haberim oldu nasıl katılabilirim sartları var mı

59. gokcen - Aralık 13, 2013

ben 10. sınıf ogrencisiyim olimpiyatlara katılmak ıstıyorum yardımcı olurmusunuz tesekkurler

60. gokcen - Aralık 18, 2013

ya biri cevap verbilir mi

ibrahim - Şubat 7, 2014

Sınava 1 ay kala falan (tam bende hatırlamıyorum ama yaklaşık o kadar) internette kayıt açılıyor MEB in sayfasında, bireysel değil okul ile katılabilirsin.daha olimpiyat ın ciddiyetini anladınmı bilmiyorum ama sana şöyle anlatayım. Bu yıl ortasında yapılan ingilizce münazaralarına ve scrabble turnuvalarına benzemez. Konuları çok ağırdır ve hocalar sınava girse %90 ı sınavdan Çakar( ki zaten çıkıyor çünkü aynı sınav hocalarla yapılıyor ve gecemiyorlar). Üniversite kitaplarından soru soruyorlar. 2-3 sene hazırlanıp sınavı kazanamayan öğrenci ler var. Kazananların çoğu ya özel fen lisesi ya da devlet fen lisesi.
Bunları umudunu kırmak için söylemiyorum sadece önündeki durumu söylüyorum. Beni de çalıstıran kimse olmadı, sınavlara katıldım ve kazanmadım bu son senem. Ki ben gerekli hocalara ve imkanlara kısmen ulaştığım halde.yapman gerekenler:
1. Bu Olimpiyat tan kesin hocaya bahset ve mümkünse calistirmasini iste çalıştırmiYorsa konuları anlamadığında soru soracak birisini bul
2. 10uncu sınıfta olduğuna göre çalışma plan ının şöyle olması lazım:
Lise müfredatını yaz tatiline kadar bitirmeye çalış
Ardından yukarıda adı geçen Campbell adlı kitabı al ve gece gündüz bunu oku, yaz tatilinin sonuna kadar bitir( campbell 1200 küsür sayfa bi kitap, eğer gelecek sene bi şey kazanmak istiyorsan boş vakitlerinde sadece bunu okuman lazım bu seneyi zaten unut)
3. Bunları bitirdikten sonra çıkmış soruları çözmeye çalış. Konuları unutabilirsin, aklına takılana hemen bak
4. Bunları ek puan için yapıyorsan hic calısma cunku univ sinavina calısarak daha ii bir puan yapabilirsin
5.bu dediklerimi iice düşün kararını 1 hafta sonra ver
6. Buna raģmen gecemeyebilirsin cunku campbell ana kitap obur kitaplardanda az bucuk bisi bilmen lazım ama campbell i kokune kadar bilirsen şanşın bayaa artar.

61. Şule - Mart 1, 2014

hocam bu kitaplar şart
mı başka kaynaklar olursa olmaz mı?Birde bizim okul hiç olimpiyata girmemiş napabilirim hocam bu sınava katılmak çok istiyorum

62. sena - Mart 15, 2014

9. Sınıftayım, bu yılın başında biyoloji olimpiyatlarına katılmak istememiştim. Şu an olimpiyat 1.aşama sınavlarına yaklaşık 1,5 ay kaldı. Öğretmenim benim de katılmamı söyledi ben de kabul ettim. Daha önce bir öğretmenle özel olarak bunun için çalışmamıştım ve şimdi de herşeyi tamamlayamam. Ama seneye katılmayı düşünüyorum. Bu yüzden de yazın çalışmaya başlayacağım. Yaz tatilinde nasıl bir program uygulayabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.

ibrahim - Nisan 8, 2014

Yukarıda da dediğim gibi yaz tatili lise müfredatının hepsini bitirmeye çalış. Biyoloji biraz ezber dersidir bu yüzden unutacağını düşündüğün şeyleri not al. Yaz tatili sonrası okul döneminde campbell ı bitir. Campbell çok fazla terim içeren bi kitaptır ve konuları karşılaştırmalı anlatır. Bu yüzden campbell i anlaman için lise müfredatına hakim olman önemli.
Okul sırasında sınav haftaları hariç derslerine çalışma 10. Sınıfken derslerini ihmal etmekten hiç bişi olmaz. Campbell daki her açıklanan terimi ezbere bilmen lazım (örneğin:glioksizom, campbell da bu organel ile ilgili yazı 5 satır falandır. 1000 bilmem kaç sayfayı okurken aklında bile kalmayabilir ama sınavda çok kez çıkmışlığı vardır.). Campbell en geç sınava 20 gün-1 ay kala bitir. Bitir dediğim hakim ol çünkü sadece okuyup gecersen bi anlamı olmaz. Sınava az kalmışken önemsiz derslerden çık. Çok yararı dokunur. Sınav haftan olimpiyat sınavına çok yakın olursa rapor al girme sınavlara. Eğer bu dediklerimi yaparsan biyokimya hariç her şeyi bitirirsin. Altın nokta yayınlarının olimpiyat soru çözümleri kitabı var.
Biyokimya için lehninger:biyokimya nın protein, yağ ve karbonhidrat larla ilgili temel bölümlerine ve soru çözümleri ne bak. Bunları tek başına da yapabilirsin ama hocanla ders dışı çalışmanızın çok faydası olur fen liselerinde hep böyle yapılıyor. Anadolu lisesinden olimpiyata hazırlanan biri olarak verebileceğim tüyolar bu kadar.

Murat Çil - Nisan 22, 2014

ibrahim verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkürler…

63. fatih - Nisan 24, 2014

hocam ben 7.sınıfım okulda biyoloji olimpiyat sınıfındayım.8. sınıfta 1 geçmeyi hedefliyorum.campbell.123678 . üniteleri 2. defa bitiriyorum.baya anladım ancak bazı çok detay şeyler aklımda kalmıyor.traslasyon kompleksi oluşurken mi 2 gtp harcanır yoksa parçalanırken mi tarzında detayları bazen unutuyorum ancak genel hatları ile anladım zaten lise müfredatına hakimim palmeden çalıştık ve birey c yi çözdük.ancak test yok ve bazı şeylerin üstünde hiç durulmamış.peroksizom gibi.hangi kitabı veya ne yapmamı tavsiye edersiniz.

Murat Çil - Nisan 24, 2014

Öncelikle azmin için tebrik ediyorum. Campbell ünitelerini bitirdim diyorsun ama nasıl bitirdin acaba. anlamak için sık sık sınav yapman lazım. Tüm detayları bilmen gerekir. Bazen şeklin altında bulunan bir detaydan soru geliyor. Hatta sadece campbell yeterli olmuyor. Ek kitaplar, kamp notları falan… Gerçi bu sene bir ay geç olacak, ilk defa anadolu üniversitesi yapıyor, nasıl olur gibi sorular var aklımızda. Son iki senedir nispeten kolay. Azimli bir şekilde detaylı çalışırsan başarılı olabilirsin.

fatih - Nisan 28, 2014

hocam bitki çalışmamı bitirdim ve 2010 sorularına baktım.biki sorularının hep yüzde 90 yaptım ancak genetikleri yapamadım.ayrıca dediğinz sınavları neden elde edebilirim.ayrıca sınavı neden bu sene anadolu üniverstesi yapıyor ve daha önce hangi üniverste yapıyprdu

64. ibrahim - Nisan 28, 2014

Sınavı anadolu üniversitesi yapmıyor sadece düzenliyor (sınav kağıdı dağıtımı başvuru vb.) önceden meb düzenliyordu ama teog sınavlarının yoğunluğu sebebiyle bu yıl bıraktı. Ve çalışmana gelince eğer campbell daki tüm terimler anlamları ve varsa şekilleri ile beraber ezberinde ise korkacağın tek konu biyokimya olsun. Yukarıda baya anladığını yazmışsın ama tüm detayları bilmediğin zaman çok banko sorular kaçabilir. Bu yüzden konuları tekrar ederken önce mantığını kavra sonra terimleri ezberle. Böylece aklında daha iyi kalır. Murat hoca campbell dan başka kitaplarda gerekeceğini yazmış ama zaten soruların çok azı campbell dışı geliyor. Örneğin bi konu ile ilgili 15 soru varsa bunun 1 tanesi campbell dışındadır ki onları da konuyu çok iyi biliyorsan mantıklı bir sallama ile yapabilirsin. Sadece biyokimya dan campbell dışına çok çıkıyorlar. Ondan da nerdeyse her yıl kalıplaşmış sorular soruyorlar. Kısaca bahsetmek gerekirse her yıl aminoasitlerin yapısı ve kolon kromatografisi, ß-oksidasyon sayısı veya yağ asidinden atp eldesi, biyolojik deney yöntemleri (diferansiyel santrifüjasyon, x ışını kırınımı, PCR falan), organik bileşiklerin detay özellikleri ve 2 yılda bir disulfid bağı yapan aminoasidinden (cevabı sistein :D bir sorunuz da benden olsun) soru gelir. 7. Sınıfta olimpiyata girdiğine göre muhtemelen özel okuldasın ve zaten dediğim şeyleri hocan göstermiştir. Ama devlet okulundaysan ve bu konuları bilmiyorsan soru çözümlerinden bi şeyler kapabilirsin. Ve 20 aminoasidin yapısını ve işlevini ezberlersen 2 soru cebindedir. Kolay gelsin

Murat Çil - Nisan 29, 2014

yazdıkların için teşekkürler ibrahim (ahmet harun). söylediklerine katılıyorum. fakat sadece campbell yinede yetmez. evet biyokimya çok iyi olmalı. ama birinci aşama için diğer kaynaklarada biraz bakmak gerekir. son iki sene oldukça kolay ama zorlaşmayacağını söyleyemeyiz.

ahmet - Nisan 30, 2014

(Bu arada saolun hocam ismimi açığa çıkardığınız için :D geçecek olursam yayınlamayı düşünüyordum) yorumlarınız için teşekkür ederim hocam. Sınava yakın bi süre kaldı ve tüm sınava çalışanlar büyük heyecan içinde. Sizin bu dönem için ne öneriniz var? Önce Çıkmış soruları mı çözeyim konu tekrarı mı yapayım ve hangi konuya ağırlık vermeliyim?

65. ibrahim - Nisan 28, 2014

Doğru ya 7. Sınıflar olimpiyata girmiyordu dimi unutmuşum. Kafan rahat bir şekilde yavaş yavaş çalışabilirsin :D

66. perihan - Mayıs 1, 2014

hocam ben 8. sınıf öğrencisiyim malum teog stresini yeni üzerimden attım hedefim özel bir fen lisesiydi ve bu liseyi de olimpiyatlara çok iyi hazırlanıyor diye istiyorum öncelikle siteniz harika onu söylemeden geçemicem biyoloji olimpiyatı hakkında çok az şey bilirken şimdi en azında fikir sahibiyim hocam ben bu sınavlara hazırlanmak istiyorum ama az önce bi arkadaşın yorumunu okudum 7. sınıf şimdiden harika hazırlanmış tebrik ederim.. geç kaldığımı dusunmeye başladım daha biyolojiye ilgim var ama daha önce hiç çalışmadım sizce şimdi ön hazırlık olarak nasıl başlamalı ve nasıl bir yöntem izlemeliyim şimdiden teşekkürler..

fatih - Mayıs 15, 2014

hangi özel lise

perihan - Eylül 7, 2014

fatih fen lisesi

67. fatih - Mayıs 15, 2014

hocam bitki ile ilgili bitki fizyolojisi kitabını alıyımmi.çünkü kafama bazı şeyler takılıyor.sorucak kimsede yok.bende klug var.

68. Sümeyye - Mayıs 19, 2014

Hocam ben bundan 2 gün önceki olimpiyat sınavına girdim sınav çok zordu 1. aşamayı geçmek için kaç net olması lazım? Ayrıca soruların hepsi 1 puan mı?

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Bu sene barajın 60 net civarinda olmasini bekliyorum.+- 3,4 net olabilir bence. Geçen seneden biraz daha zordu sınav.

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Bu sene barajın 60 net civarinda olmasini bekliyorum.+- 3,4 net olabilir bence. Geçen seneden biraz daha zordu sınav.

69. kemal - Mayıs 21, 2014

bende girdim sorular gerçekten çok zordu 42,5 net yaptım geçme ihtimalim var mı

Sümeyye - Mayıs 22, 2014

Nereden öğrendiniz netinizi?

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Geçme ihtimalin cok zor. Baraj 60 civarı olur bence…

70. ibrahim - Mayıs 21, 2014

17 mayıs taki sınavda kaç netiniz çıktı?

Sümeyye - Mayıs 22, 2014

Netinizi nereden öğrendiniz?
Sonuçlar daha açıklanmadı ?

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Ibrahim kaç net yaptın?

71. Sümeyye - Mayıs 22, 2014

nerden biliyorsunuz netinizi İbrahim bey ?

ibrahim - Mayıs 22, 2014
Sümeyye - Mayıs 23, 2014

Sizce 36 40 netle olur mu?

72. Biyolojici - Mayıs 22, 2014

42,5 netin geçmesi zor ama son 2 seneye göre de bir hayli zordu sınav.Bence en az 55-60 olur baraj ama Murat hoca da yorum yapsa güzel olacak :)

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Evet sınav geçen iki seneye göre daha zordu. Soru tarzı biraz degismis. Campbell dışı cok soru var. Bencede baraj 60 civarı olur. 2-3 net aşağı yukarı oynayabilir gibi geliyor.

73. ilhan - Mayıs 23, 2014

64 net geçme notu (büyük ihtimal)

74. Bio - Mayıs 24, 2014

Baraj kaç olur acaba , ve sorular daha mı zordu bu yıl ?

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Baraj 60 civarı olur bence. Sorular geçen seneye göre biraz daha zordu.

75. Bio - Mayıs 24, 2014

Sonuçlar ne zaman açıklanır

Murat Çil - Mayıs 24, 2014

Sonuçlar 1 aya kadar açıklanır. Kaç net yaptın? Baraj 60 civarı olur bence

Bio - Mayıs 24, 2014

50

Biyolojici - Mayıs 24, 2014

2012 ile de kıyaslayabilir misiniz sınavı?

76. Bio - Mayıs 24, 2014

50

77. Bio - Mayıs 24, 2014

Hiç yanlış soru var mı ? Bence A kitapçığında 73. Soru yanlış olabilir soyağaçlı soru

78. Biyolojici - Mayıs 24, 2014

73.soruda hata yok, A kitapçığında açıkça yanlış olan 32.soru var. (mobil elementlerle ilgili)

elif - Mayıs 25, 2014

bence de 23. soru hatalı

elif - Mayıs 25, 2014

pardon 32

79. Biyolo - Mayıs 24, 2014

50-55 netin geçme şansı var mı

Murat Çil - Mayıs 29, 2014

geçme ihtimali biraz zor görünüyor malesef

80. biyoloji - Mayıs 24, 2014

50-55 netin geçme olasılığı var mı ? A kitapçığı 24.soru iptal edilir mi ? Hangi sorular iptal edilir ya da cevapları değiştirilir ?

Murat Çil - Mayıs 29, 2014

bencede iptal edilebilecek sorular var. açıklanınca göreceğiz.

81. emre - Mayıs 30, 2014

Hocam ben 7. Sinifim yeni yeni icime merak oldu biyoloji olimpiyatina sorularim olacak bu olimpiyatta lise konulari oluyo ve 8,9,10,11,12 birlikte oluyo demi ayrica calissam gecebilirbiyim

Murat Çil - Haziran 2, 2014

olimpiyatta 9. sınıfta başladığında yukarıda söylediklerini en fazla 2 ayda bitiriyoruz. yani tüm lise müfredatını. sonra başlangıç kitabı campbell genel biyoloji kitabı. yaklaşık 1400 sayfa. sonra daha yapılacak bir çok iş oluyor. sitedeki olimpiyata nasıl çalışmalıyım kısmını bi okusan iyi olacak.

82. ali - Haziran 1, 2014

hocam sizce sonuçlar okullar kapanmadan açıklanır mı ?

Murat Çil - Haziran 2, 2014

bilmiyorum ama olabilir…

83. Biyolojici - Haziran 2, 2014

Hocam iptal olan soru yok mu bu yıl, hala aynı cevap anahtarı gözüküyor?

84. fatih - Haziran 3, 2014

Hocam ben sorulara baktım 2013 veya 12 baya bi zordu.en zor sinav 2011 veya 2010 deniliyor du ama bu daha zor çünkü 2010 veya 2011 campbell bilgileri ile yapiliyordu bu ise campbell la 40 soru ancak yapiliyor

85. Deniz Nejat - Haziran 8, 2014

Merhaba, adim Deniz.7.sinifa gidiyorum.Kucuklugumden beri ileri biyoloji konularina cok merakliyim.Gecen sene Campbell Biyoloji kitabini aldim.Biyokimya disinda diger tum uniteleri anladim. Sonra Madigan’dan Brock: Mikroorganizmalarin Biyolojisi adlli kitabi aldim.Gorsel acidan cok zengin olmasa da gercekten cok guzel bir kitap.Su anda onu okuyorum.Ayrica Lodish’ten Molekuler Hucre Biyolojisi adli kitabi aldim.Ne yalan soyleyim Lodish’in kitabini cok fazla anlamadim.Gercekten cok ileri bir kitap.Bana ne onerebilirsiniz ???(Kitap olarak) Biyoloji benim hayatim…Gelecegim hakkinda bircok plan yaptim(universite, kariyer, meslek…). Biyoloji Olimpiyatlari’na katilmak istedigimden cok emin degilim.Birincisi duyduguma gore genelde Yamanlar cok madalya kazaniyorlarmis. Ayrica ornek sinavlari inceledim.Gercekten biyokimyaya agirlik verilmis.Hatta sinavin %70’i…Nasil bir deste almaliyim ????

Murat Çil - Haziran 12, 2014

merhaba deniz
öncelikle sen kritik engeli aşmışsın. bu bilinçli olarak olimpiyat çalışmayı istemek. yaptıkların 7. sınıf öğrencisine göre çok çok iyi işler. fakat bitirdim dediğin kitapları acaba nasıl bitirdin. hakimiyet önemli. 8. sınıfta mı sınava girmeyi düşünüyorsun. 8 lerede ayrı kontenjan açıyorlar. 9 da gireceksen önünde oldukça uzun zaman var. ama çok zorlu bir süreç. kitapları zevkle okumak ayrı hakim olmak için okumak ayrı bir olay. bu seneye kadar 1. aşama sınavı campbell ağırlı oluyordu ama bu sene % 55- 60 campbell dışı oldu. eski olimpiyat sınavlarını çözmek önemli. defalarca çözmelisin. ayrıca bulabilirsen deneme sınavları çözmelisin. ama biraz zor bulabilirsin. şimdilik söyleyeceklerim bunlar ama soruların oldukça cevaplamaya çalışırım…

Deniz Nejat - Temmuz 15, 2014

Oncelikle cok tesekkur ederim.Campbell’i dikkatlice bitirdim yakinda T. Akay’dan Sitoloji’yi de bitirecegim.Sizce Sitolojiden sonra hangi kitaba gecmeliyim ??? Brock:Mikroorganizmalarin Biyolojisi’ne kaldigim yerden devam mi edeyim, yoksa Lehninger Biyokimya’yi mi alayim ?? Elimde Brock ve Lodish Molekuler Hucre Biyolojisi var, ancak yukarida yazdigim gibi Lodish gercekten cok agir bir kitap.Son olarak sinava 8. sinifta girmeyi dusunuyorum.Fakat sizce sinav icin ideal sene hangisi ???

86. Deniz Nejat - Haziran 8, 2014

Bir de…Ben test cozmuyorum…Sadece konulari okuyorum, okurken egleniyorum.(Benim hobim). Konularin coguna hakimim(Biyokimya haric).Sizce olimpiyatlara girme sansim var mi ???

87. Biyolojici - Haziran 9, 2014

Hocam 3 soru iptal olmuş, 1 sorunun da cevabı değişmiş. Baraj hakkındaki fikriniz aynı mı?

Murat Çil - Haziran 12, 2014

baraj biraz düşer diyorum ama belli olmaz…

88. fatih - Haziran 10, 2014

hocam ben kendime denem yaptım 33 net falan yapabiliyorum ama daha 7. sınıfım ve sadece campbeel bitirdim.şimdi hangi kitaptan devam ediyim.bir palme sitoloji diye bir kitap var 100 sayfa civarı onu mu okuyim yoksa leningeher ın gerekli bölümlerini fotokopi mi çektiriyim.ben campbeel ı 2 defa bitirdim ve %70 75 anladım 2013 sorularını rahat sözüyordum.hocam ayrıca bir soru kitabı veya bu akdeniz içanadolu denemelerine ulaşılabilcek bir kaynak var mı.internetteki campbeel 8. baskı soru bankası 1100 sayfa ama ingilizce

Murat Çil - Haziran 12, 2014

bu sene gördükki campbell yeterli değil. sırayla bitirmen gereken kitaplar var ama daha 7. sınıfsın. 8.de kontenjan ayırıyorlar. 8 de mi gireceksin yoksa 9. sınıfa mı hazırlanıyorsu. campbellı çok iyi anlamak lazım.

89. ahmet - Haziran 15, 2014

Mehaba ben ahmet 9.sınıftayım.Biyoloji olimpiyatlarına katılmak istiyorum ama nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum yardım edebilir misiniz?

90. fatih - Haziran 19, 2014

8. de gircem hocam.lippincoot biyokimya ve turan akay sitoloji diye duydum.ayrıca test nereden bulabilirim

91. burcu - Haziran 20, 2014

hocam merhaba biyoloji olimpiyatı konusunda çok istekliyim yalnız ilk aşamayı geçmek için campbell dışında hangi kaynaklardan faydalanmak gerekiyor pek bilgim yok.Bunun dışında 2.aşama için ilk aşamaya ek hangi kaynaklardan faydalanmalıyız aynı şekilde pek hakim değilim bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler.

92. fatih - Haziran 21, 2014

hocam baraj açıklandı 62.25

93. Murat Çil - Haziran 21, 2014

merbaba hocam bn ertan 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarına girmek istiyorum fakat biyokimya, bitki biyolojisi, sitoloji,mikrobiyoloji gibi dallardan soru geliyor lise müfredatını bitirmeme az kaldı şuan yaz tatilindeyim bir yaptığım programa göre bir ayda lise müfredatını bitiriceğim.sonra hangi kaynağa çalışmalıyım cambell yetmiyormuş.biyokimyayı anlamak zor organik kimya bilgisi lazım 7.sınıfta nasıl biyokimya çalışıyorlar.ben onlara inanmıyorum sitoloji mikrobiyoloji bunları nasıl bir programla bitirebilirim.test çözüyorum yanlışım olmuyor.sadece lise bilgim ile olimpiyat sorularını yapamıyorum test olarak lise palme çözüyorum eksen güvender gibi kaynaklara da bakıyorum eğer cambell gibi ağır biyoloji kitaplarını bitirirsem kaç net yaparım lütfen cavap yazın

94. ertan - Haziran 21, 2014

merbaba hocam bn ertan 10. sınıfta biyoloji olimpiyatlarına girmek istiyorum fakat biyokimya, bitki biyolojisi, sitoloji,mikrobiyoloji gibi dallardan soru geliyor lise müfredatını bitirmeme az kaldı şuan yaz tatilindeyim bir yaptığım programa göre bir ayda lise müfredatını bitiriceğim.sonra hangi kaynağa çalışmalıyım cambell yetmiyormuş.biyokimyayı anlamak zor organik kimya bilgisi lazım 7.sınıfta nasıl biyokimya çalışıyorlar.ben onlara inanmıyorum sitoloji mikrobiyoloji bunları nasıl bir programla bitirebilirim.test çözüyorum yanlışım olmuyor.sadece lise bilgim ile olimpiyat sorularını yapamıyorum test olarak lise palme çözüyorum eksen güvender gibi kaynaklara da bakıyorum eğer cambell gibi ağır biyoloji kitaplarını bitirirsem kaç net yaparım lütfen cavap yazın.

Murat Çil - Temmuz 10, 2014

merhaba ertan
bu seneden önce sadece campbellı mükemmel bitirdiğinde 1. aşamayı geçecek kadar net yapabiliyordun. ama bu sene campbell dışı yaklaşık 60 soru geldi. lise düzeyinde ne kadar çalışırsan çalış 1. aşamayı geçmen mümkün değil. campbell başlangıç kitabı. bu sene özellikle biyokimyadan zorladılar. en azından sitoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, ekoloji kitaplarını bitirmek şart gibi. şu an kaça geçtin bilmiyorum. 10. sınıfsa çok çok çalışman gerekir. başarılar.

95. Seda - Temmuz 2, 2014

Hocam ben bu yıl liseden mezun oldum acaba beni girebilecegm bir sınavı yok mu tubitak ın

96. Seda - Temmuz 2, 2014

Hocam bn bu yıl liseden mezun oldum acaba tübitak ın benim girebilecegim bir sınavı var mi

Murat Çil - Temmuz 10, 2014

tübitak değişik düzeylerde sınavlar, proje çalışmaları yapıyor. burs desteği sağlıyor. sitesinden takip etmek lazım…

97. fatih - Temmuz 3, 2014

hocam sırayla hangi kitapları bitirmem lazım.ben şimdi t.akay itolojiyer çalışıyorum.bunlartla ilgili nasıl çalışmöalıyım.sınava 8 de giricem

Murat Çil - Temmuz 10, 2014

BİYOKİMYANIN İLKELERİ LEHNİNGER
Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi
GENETİK KLUG
fatihciğim bunları sırayla yapabildiğin kadar bitir. Daha sonra 5-6 kitap daha var. bu sene yaklaşık 60 soru campbell dışındandı. özellikle biyokimya çalış. başarılar.

98. fatih - Temmuz 10, 2014

hocam be şimdi t akay sitoljinin 90. sayfasındayım.leningher biraz zor ama şartsa çalışırım

99. İlayda Deniz İkendiz - Temmuz 15, 2014

ben 8. sınıfa öğrencisiyim. daha önce olimpiyatla ilgili bir şeye çalışmamıştım. yaz tatilinde katılmaya karar verdim. şimdi başladım çalışmaya. 9. sınıf konularındayım. konular zor gelmedi. evde kendim çalışıyorum. eğitim videoları izliyorum, ablamın ders notlarını ve öğretmenlerinin ders notlarından çalışıyorum. ablalarımdan yardım alıyorum. ama çok geç kaldım. hocam sizce hala şansım var mı? nasıl bir çalışma yolu izleyebilirim. illaha bir öğretmen şart mı? pek öğretmen için durumumuz yokta.

İlayda Deniz İkendiz - Temmuz 15, 2014

8. sınıfa geçtim hocam.

100. İlayda Deniz İkendiz - Temmuz 15, 2014

hocam ben 8. sınıfa geçtim. daha önce olimpiyatlarla ilgili hiç çalışmadım. yaz tatilinde katılmaya karar verdim. 9. sınıf konularını yarısından çoğu bitti 3-4 günde. ben eğitim videoları izliyorum, ablamların ders notlarını ve hocalarının verdiği ders notlarından çalışıyorum. ablamlardan da yardım alıyorum. hocam sınava 8. sınıfta girmek istiyorum. çok mu geç kaldım? konuları yetiştirebilirmiyim acaba. hala şansım var mı? 9. sınıf konuları bbana kolay geldi. acaba çalışırken nasıl bir yol izlemeliyim. illa öğretmen şart mı?

101. Aslınur - Ağustos 4, 2014

Hocam ben 11. sınıfa geçtim geçen sene olimpiyatlara hazırlanmayı düşünmüştüm ama sonra vaz geçmiştim bu sene tekrar girmek istiyorum sizce nasıl çalışmalıyım bende campbellin 9. baskısı var

102. Aslınur - Ağustos 4, 2014

Hocam ben 11. sınıfa geçtim geçen sene olimpiyatlara hazırlanmayı düşünmüştüm ama sonra vaz geçmiştim bu sene tekrar girmek istiyorum sizce nasıl çalışmalıyım bende campbellin 9. baskısı var

103. fatih - Ağustos 6, 2014

hocam leningher da mesela alkol dehidrongazın tepkimeyi nasıl yaptığı anlatılıor ve organik kimya bilgisi gerkiyor 1. aşamada bunlar çıkıyor mu.mesela anlatımı aynen yazıyorum

zn aktif ölgedeki zn astelaldehitin karbonil oksijenini polarize eder.hidrit iyonun NADH den aktarımını sağlar .indirgenen ara ören protonu alarak etonol oluşur.

şimdi hocam burda astelaldehite NADH den h iyonu aktarıldığını bilmek 1 . aşama için yeterli mi yoksa yukarıda yazan mekanizma yı bilmek gerekir mi.bütün döngülerde böyle mekanizmalar var.bu arada bu sene temel şeyleri sormuşlar lippincott okuyanlar bile yapmış

Murat Çil - Eylül 30, 2014

merhaba yoğunluktan çok geç cevaplar verebiliyorum kusura bakma. bence mekanizmalara bakmak gerekir. hersene biraz daha campbell dışı bu kitaplar ağırlıklı oluyor.

104. Deniz Nejat - Ağustos 15, 2014

Merhaba hocam; adim deniz,.8.sinifA gectim.haziranda bu bolume yazmistim.Bebeklikten beri biyolojiye cok ilgiliyim.biyoloji kitaplarini okurken hem dikkatlice ogrenerek hem de eglenerek okuyorum.benim hobim ve ogrenme istegim diyebilirim…campbell’i cok dikkatlice bitirdim.t.akay sktoloji yi bitirmek uZereyim.bundan onceki senelerde biyokimyAyi hem semiyor hem de zorlaniyordum ama artik en sevdigim bolumlerden biri.elimde lodish molekuler hucre biyolojisi ve brock mikroorganizmalarin biyolojisi var.brock’u okuyorum.ancak lodish biraz zor.ama yaz sonunda ona baslamayi dusunuyorum.belirttigim gibi tum bu kitaplari anlayarak cok dikkAtlice ve zevkle okuyorum…
Sinava 8. Sinifta girmek istiyorum…fakat bazi sorularim var:

1.lehninger biyokimyanin ilkeleri adli kitap duyduguma gore Agir bir kitapmis ama ben anlayabilecek kapasitede oldugumu dusunuyorum sizce bu kitaba baslamalimiyim???

2.duyduguma gore bu sene sorularin %60i campbell disindan olmus…bana hangi kitaptAn ne kadar yuzde soru ciktigini yazarmisiniz???

3.duyduguma gore campbell in ingilizce bir soru bankasi varmis.ingilizcem iyidir anlayabilecegimi dusunuyorum fakat sizin tavsiye etmeniz cok onemli…

4.stereokimya icin hangi kitap en uygundur???, sirf stereokimya icin bir kitap var mi???

105. Safa Anci - Eylül 17, 2014

Abi ben bir şey soracaktım bu istediğin üniversiteye gitme işi kaçıncı sınav sonunda hangi dereceyle oluyor

Murat Çil - Eylül 30, 2014

uluslararası bir sınavda madalya alırsan sınavsız geçiş hakkı kazanıyorsun…

106. Safa Anci - Eylül 18, 2014

Lütfen cvp yazin

107. Safa Anci - Eylül 18, 2014

Abi ben 9. Siniftayim il aşamada 50 kişiyi alıyorlar de mi ?
Bir de ilk aşama için hangi kitaplar bitirilmeli lütfen cevap yazın lütfen

Murat Çil - Eylül 30, 2014

ilk aşama için bazen 50 bazen 60 kişi alıyorlar. geçen sene 60 dı bu sene 50 kişi aldılar. 1. aşama için campbellı detaylı bitirmelisin. sonrası sitede yazıyor. oradan bakabilirsin.

108. Deniz Nejat - Eylül 27, 2014

Merhaba hocam; adim deniz,.8.sinifA gectim.haziranda bu bolume yazmistim.Bebeklikten beri biyolojiye cok ilgiliyim.biyoloji kitaplarini okurken hem dikkatlice ogrenerek hem de eglenerek okuyorum.benim hobim ve ogrenme istegim diyebilirim…campbell’i cok dikkatlice bitirdim.t.akay sktoloji yi bitirmek uZereyim.bundan onceki senelerde biyokimyAyi hem semiyor hem de zorlaniyordum ama artik en sevdigim bolumlerden biri.elimde lodish molekuler hucre biyolojisi ve brock mikroorganizmalarin biyolojisi var.brock’u okuyorum.ancak lodish biraz zor.ama yaz sonunda ona baslamayi dusunuyorum.belirttigim gibi tum bu kitaplari anlayarak cok dikkAtlice ve zevkle okuyorum…
Sinava 8. Sinifta girmek istiyorum…fakat bazi sorularim var:

1.lehninger biyokimyanin ilkeleri adli kitap duyduguma gore Agir bir kitapmis ama ben anlayabilecek kapasitede oldugumu dusunuyorum sizce bu kitaba baslamalimiyim???

2.duyduguma gore bu sene sorularin %60i campbell disindan olmus…bana hangi kitaptAn ne kadar yuzde soru ciktigini yazarmisiniz???

3.duyduguma gore campbell in ingilizce bir soru bankasi varmis.ingilizcem iyidir anlayabilecegimi dusunuyorum fakat sizin tavsiye etmeniz cok onemli…

4.stereokimya icin hangi kitap en uygundur???, sirf stereokimya icin bir kitap var mi???

Murat Çil - Eylül 30, 2014

merhaba deniz sana daha önce cevap yazamadım kusura bakma. tüm sorularına cevap yazacağım ama bu ara çok zamanım olmuyor. şunları söyleyebilirim. geçen sene ki sınava bakarak bu sene biyokimya ve mikrobiyolojiye ağırlık vermen lazım. biyokimya biraz ağır tek başına anlarsın umarım. mikrobiyoloji dediklerine bakılırsa senin için kolay gelecek. hangi okuldasın merak ettim doğrusu?

Deniz Nejat - Ekim 3, 2014

Tekrar merhaba, oncelikle cevabiniz icin tesekkur ederim. Ben izmir Gelisim Koleji’nde okuyorum.Yazdan beri biyokimya bilgimi epeyce ilerlettim.Biyokimya icin Lehninger dusunuyorum.Mikrobiyoloji icin hala Brock’u okuyorum ancak bazen TEOG icin ara vermem gerekiyor ona.Yukarida yazdigim gibi Lodish Molekuler Biyolojiye basladim.Dogrusu sandigim kadar zor degilmis ancak bazi yerler mesela protein domainleri biraz karmasik.Mesela bazi yerlerde yapisal motifleri domain olarak gosteriyor, bazen de yapisal motif olarak.Benim kuzenim molekuler biyolog.Takildigim yerleri ona soruyorum.Ancak dogrusu daha biyoloji dunyasinda henuz protein domainleri konusu fazla aydinlatilmamis.Internette bazi yerlerde polipeptidi domain olarak gosteriyor, bazi yerlerde yapisal motifleri.Ancak kitapta yazdigina gore domainin asil tanimi yapisal motiflerin bir araya gelerek organize oldugu kombinasyonlar.Ancak size de sormak isterim: gordugum kadariyla her protein domaini ayrica onun polipeptidi:hemoglobin, piruvat kinaz, hemagglutinin…Sizce protein domaini polipeptidle ayni anlamda mi ?? Amino asitler ve proteinler kismini cok ama cok iyi kavradim.Bir de stereokimya sorusu geliyo mu ???(stereokimya en sevdigim ve kavradigim biyokimya konularindan biri.)

109. yesim - Eylül 30, 2014

Merhaba hocam.Ben bu sene 10. Sınıfta okuyorum.Gecen sene bu olimpiyatlara merakım olustu ve okulumda bir calışma baslamasını istedim.Pek verimli bir yıl olmadı.Sadece 9.sınıfı en temel sekliyle bitirebildik.Gectigimiz yaz 10. Sınıf konularını bitirdim bu aylar icinde. 11 e gececegim.Genel olarak palme yayıncılıgı kullanıyorum.Eger anlamadıgım bir yer olursa campbell kitabına bakıyorum.Calışmalarıma bu sene devam edecegim ama kendimi gec kalmıs gibi hissediyorum.Onumde 6 ayım var bu sureci nasıl degerlendirebilirim yardımcı olursanız sevinirim.Simdiden tesekkurler.

110. fatih - Ekim 2, 2014

hocam bu sene hem teog olduğu için lehininger yerine daha hafif olan lippincot u okuycam.aynı konular toplam 355 sayfa ..fizyoloji için hangi kitabı önerirsiniz.

111. fatih - Ekim 29, 2014

http://www.anamnez.net/exam.php?branch_id=-4&kid=984&id=4575

hocam fizyoloji için tus sorularının olduğu böyle bir site var.ama tus sorularında 30 da 20 falan yapabiliyorum.bu normal mi çünkü klnik şeylerde var

112. sciencee - Kasım 20, 2014

Hocam size ozel ulasabilecegimiz bir mail adresiniz var mi ?

113. ferah - Kasım 22, 2014

Hocam ben 9. Sinifim biyoloji olimpiyatindayim daha 10. Sınıfi yeni bitiriyoruz 2 doneme kadar lise mufredatini bitirip campbell e gecicez yanliz arkadaslarin yorumlarini okuyunca cook fazla geri kaldimizi dusunmeye basladim sizce bu durumda birakmalimiyim biyolojiyi cok seviyorum ama yorumlari okuduktan sonra gecme sansimin olmadigini dusunuyorum

114. emre - Aralık 17, 2014

merhaba hocam
internette guyton tıbbi fizyoloji kitabını buldum biyolojiyi özet olarak konusunu anlatıyor sizce bu kitap nasıl okunmalı mı?

115. elif nur - Aralık 20, 2014

Ben 10. Sınıfa gidiyorum olimpiyat a hazırlanıyorum sorularımı sorabilecegim bir olimpiyat koçum yok siZE sorabilirmiyim

Murat Çil - Ocak 28, 2015

evet

116. eslem - Aralık 28, 2014

ben 8. sınıf öğrencisiyim biyoloji olimpiyatına katılmak istiyorum tübitak ama nasıl olcak bilmiyorum sorulara bakamadım bulmadım hep liseler için var yardımcı olur musunuz sorular çok zor mu

117. Gizem - Ocak 1, 2015

lütfen cevap verirseniz sevinirim hocam ben şu an 10. sınıfım sınava az bir süre kaldı biliyorum ama günde 5-6 saat bile çalışabilirim diye düşünüyorum.Açıkcası lise müfredat bilgim tam biyoloji konusunda ezberim de iyidir hocalarımda yardımcı olacaklar sınava girecegim campbell den bu sene az soru çıkmış dediniz başka bir kaynaktan mı çalışmalıyım ve sizce 2 aylıkda olsa yoğun bir programla sadece olimpiyatlara odaklanarak bir şeyler yapabilir miyim yoksa zaman kaybı mı olur ? Vebu sene bir şeyler yapamazsam 11 de sınava tekrar girmek benim için zor mu olur? Cevabınızı bekliyorum.

Murat Çil - Ocak 28, 2015

çok geç cevap verdim. kusura bakma. şu ana kadar hiç olimpiyat çalışmamışsan günde 5-6 saatte çalışsan başarılı olma ihtimalin düşük diye düşünüyorum. 11. sınıfta tekrar girebilirsin ama evet zor olabilir. campbelldan başka LİFE: The science of biology var. onada çalışabilirsin.

118. emre - Ocak 3, 2015

merhaba hocam
internette guyton tıbbi fizyoloji kitabını buldum biyolojiyi özet olarak konusunu anlatıyor sizce bu kitap nasıl okunmalı mı??

119. zeynep - Ocak 29, 2015

hocam şuan lise müfredatı bitti campbell a yeni başladım sınava kadar günde kaç saat çalışarak yetiştirebilirim normalde okul derslerini de takan biriyim onları azaltmalı mıyım?

120. fatih - Ocak 30, 2015

hocam ben guyton kitabından geçen yıl müfredatta yazan konulardan sinir ve duyu fizyolojisi hariç bitirdim.leningeher kitabından 14 19. bölümleri yani metabolizmayı ( sitrik asit glikoliz pentoz fofat deaimnasyonlar yağ asitleirnin yıkımı vs. ) içeren konuları arası ve aminoasitler, kolon kromtografisi enzim konularını çalışıyorum.bana konu anlatımında yardımcı olanlar var.ancak olimpiyat için şimdi hangi konulara çalışamlıyım.ben campbell 3 defa okudum.sadece sistamatik kısmını atladım çalışamadım.ayrıca klug genetik kitabında populasyon genetiği ve mendel genetiğiyle alakalı olna konuları ki kare anelizini falan çalıştım.turan akay sitoloji kitabını bitirdim.ancak hiç mikrobiyoloji çalışmadım.bu sene 8 .sınıfım sınav yaklaştı ayrıca benim teog um.yukarıda yazdıklarımı çalıştım önümüzdeki 3 .5ay ne yapmamı önerirsiniz. benim korkum bitkiyi sadece campbell dan biliyorum.bu konuda ne yapmalıyım.kendime deneme sınavı bulabilirmiyim.mikrobiyoloji hiç çalışamadım.sizce sınavı geçebilir miyim.görüşleriniz benim için çok önemlidir. acil cevap verirseniz sevinirim.

Murat Çil - Ocak 31, 2015

Merhaba fatih, aslında iyi çalışmışsın.Tavsiyelerim var Tabiki ama şuan ABD deyim. Dönüşte mutlaka yazacağım. 4-5 gün içinde dönüyorum. Teogu ihmal etme bence. Olimpiyatın telafisi var. Iyi çalışmalar.

fatih - Şubat 6, 2015

hocam cevabınızı bekliyorum

121. ertan - Şubat 12, 2015

Merhaba hocam campbell ve lehninger ne kadar zamanda bitmeli daha campbell bitmedi.yazılılar çok zor.nasıl calışmalıyım onuncu sınıfım bu yıl olimpiyata gireceğim.

122. fatih - Şubat 14, 2015

hocam cevabınızı beklemekteyim

123. fatih - Şubat 26, 2015

Hocam sınavda biyosistematikten kaç soru çıkmakta ve bu soruları çözebilmek için campbeel ın biyosistematik ( 9. baskıda 26 -34)kısmı yeterli mi

124. nur - Mart 6, 2015

Hocam bende 12.sinifim.ünv. sinavina seneyede girmeye karar verdim. Acaba seneye (herhangi bir okulda okumuyor olucam) olimpiyatlara katilma sansim var mi ?

Murat Çil - Mart 12, 2015

maalesef bireysel başvuru olmuyor…


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 84 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: